Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

โรคกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis) คือการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะอย่างเฉียบพลันและรุนแรง โรคนี้ทำให้ไตมีอาการบวมและอาจไปทำลายไตด้วยก็ได้ โรคกรวยไตอักเสบนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เมื่อไตถูกทำลายเป็นระยะเวลานาน  อาจจะทำให้เกิดโรคกรวยไตอักเสบเรื้อรัง โรคกรวยไตอักเสบแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมาก แต่มักจะพบในวัยเด็กหรือคนที่มีภาวะการปัสสาวะติดขัด อาการของกรวยไตอักเสบ  โรคกรวยไตอักเสบอาการมักจะแสดงออกมาภายใน 2 วันของการติดเชื้อ อาการที่พบบ่อยคือ: ปวดท้อง (Stomach Pain) ปวดหลัง เจ็บสีข้าง หรือเจ็บขาหนีบ...

อาการคลื่นไส้และอาเจียน (Nausea and Vomit) เป็นความรู้สึกไม่สบายทางกระเพาะอาหาร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นก่อนการอาเจียน สาเหตุของการคลื่นไส้และอาเจียน สาเหตุของอาการคลื่นไส้และอาเจียนมีได้หลายอย่าง ดังนี้ : การตั้งครรภ์ อาการคลื่นไส้และอาเจียนเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยแปลงของฮอร์โมน โดยคนส่วนมากจะเรียกว่า อาการแพ้ท้อง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน โดยที่จะเริ่มมีอาการในสัปดาห์ที่ 9 ของการตั้งครรภ์ และหายไปในสัปดาห์ที่...

พยาธิเข็มหมุด มีอีกชื่อหนึ่งว่า พยาธิเส้นด้าย (Threadworm) คือพยาธิชนิดที่พบได้บ่อยในลำไส้ โดยทางการแพทย์จะเรียกว่า โรคพยาธิเส้นด้าย หรือ enterobiasis vermicularis   พยาธิพวกนี้จัดว่าเป็นปรสิต หมายความว่า มันใช้ร่างกายมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและแพร่พันธุ์ โดยพยาธิเส้นด้ายในมนุษย์ ไม่สามารถแพร่ไปยังสัตว์ได้ หนอนตัวเต็มวัย จะมีขนาดประมาณ 0.2-0.4 นิ้ว หรือ...

อาการแพ้ยา (Drug Allergy) คือความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายที่มีต่อยา อาจเกิดขึ้นได้กับยาทุกชนิด แต่จะพบได้บ่อยกับยาบางกลุ่ม สัญญาณและอาการที่เห็นได้ชัดในการแพ้ยา คือ อาการลมพิษ เป็นผื่นหรือมีไข้ การแพ้ยาอาจมีอาการที่รุนแรงและส่วผลต่อระบบต่างๆในร่างกายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การแพ้ยาจะมีอาการไม่เหมือนกับผลข้างเคียงของยาที่ได้บอกไว้บนฉลากยา และอาการแพ้ยาจะไม่เหมือนกับยาเป็นพิษเนื่องจากได้รับปริมาณยากมากเกินไป อาการของการแพ้ยา สัญญาณและอาการของการแพ้ยาอย่างรุนแรง มักจะแสดงให้เห็นภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ร่ายกายได้รับยาเข้าไป อาการต่างๆเช่น ผื่นคันสามารถเกิดขึ้นเป็นชั่วโมง วัน หรือยาวนานถึงสัปดาห์...

ต้อเนื้อ (Pteryguim) คือ การที่ผังผืดของเยื่อบุตาเกิดขยายไปสู่ตาดำ โดยทั่วไปแล้วมักพบบ่อยที่หัวตา ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือเป็นลิ่มที่โตอยู่บริเวณเยื่อบุของกระจกตา เยื่อบุตามีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อบางๆที่ใส ปกคลุมอยู่รอบๆดวงตา ส่วนกระจกตาจะมีลักษณะใส ครอบคลุมส่วนหน้าของตา. โรคต่อเนื้อไม่เป็นอันตราย แต่อาจทำให้มีอาการระคายเคือง หรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนไป บทความนี้ เราจะพูดถึงสาเหตุ อาการ และวิธีการรักษาของโรคต้อเนื้อ รวมไปถึงผู้ที่มีโอกาสจะเป็นโรคต้อเนื้อได้  อาการต้อเนื้อ...

โรคแผลในปาก (Mouth Ulcers) คือ การได้รับบาดเจ็บบริเวณปากและเหงือก หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แผลร้อนใน ถึงแม้ว่าแผลในปากนั้นจะไม่เป็นอันตราย แต่ว่าก็สามารถทำให้รู้สึกไม่สบายได้เป็นอย่างมาก ในบางคนอาจส่งผลถึงการรับประทานอาหาร การดื่ม รวมไปจนถึงการแปรงฟัน ขนาดและอาการที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับชนิดของแผลที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล สาเหตุของโรคแผลในปาก  ไม่มีใครทราบถึงสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดแผลในปาก  เนื่องจากมีความหลากหลายในแต่ละบุคคล  แต่สาเหตุที่สามารถพบได้ทั่วไปในการเกิดซ้ำของแผลในปากมีดังนี้: การงดสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือรสเผ็ด การกัดลิ้นหรือกระพุ้งแก้มของตัวเอง...

โรคตับแข็ง (Cirrhosis) คือภาวะที่เนื้อเยื่อแผลเป็น (Scar Tissue) มาแทนที่เนื้อตับที่มีลักษณะปกติอย่างช้าๆ อาการโรคตับแข็ง มักจะไม่พบอาการในระยะเริ่มแรกของผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง แต่อย่างไรก็ตามการที่มีเนื้อแผลเป็นมาสะสม ทำให้ตับทำหน้าที่ได้ลดลง จึงเกิดอาการและอาการแสดงดังนี้ :  มองเห็นหลอดเลือดฝอยบริเวณผิวหนังในส่วนของท้องช่วงบน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ คันบริเวณผิวหนัง รู้สึกไม่อยากอาหาร น้ำหนักลด คลื่นไส้ เจ็บตรงบริเวณที่เป็นตำแหน่งของตับ...

โรคไส้ติ่งอักเสบ (Appendicitis) คือโรคที่เกิดขึ้นเมื่อไส้ติ่งบวมขึ้น มีการติดเชื้อและมีหนองเกิดขึ้น ไส้ติ่งเป็นถุงขนาดเล็กอยู่ที่ด้านขวาของท้องซึ่งอยู่ติดกับลำไส้ใหญ่ ไส้ติ่งมีหน้าที่ที่ไม่ชัดเจน บางครั้งไส้ติ่งอาจจะเป็นบริเวณที่เหมาะสำหรับการเป็นโฮสต์ของเชื้อแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยอาหารเเละต่อสู้กับการติดเชื้อ  นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้ บางครั้งอาการไส้ติ่งอักเสบอาจเกิดจากการติดเชื้อของกระเพาะอาหารที่เคลื่อนตัวไปยังไส้ติ่งหรือมีของเเข็งอยู่ในอุจจาระที่เข้าไปติดในไส้ติ่งเเละทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้น โรตไส้ติ่งอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย โดยปกติส่วนใหญ่มักเกิดในช่วงวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีช่วงอายุ 30 ปีซึ่งเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป   สัญญาณและอาการไส้ติ่งอักเสบ อาการที่เป็นสัญญาณเเรกของโรคไส้ติ่งอักเสบคือมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณทั่วท้องบ่อยๆ เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในไส้ติ่งจะสามารถระบุตำแหน่งที่มีอาการปวดท้องได้ที่บริเวณท้องล่างด้านขวาเรียกว่าบริเวณ McBurney’s point ...

สายตาเอียง (Astigmatism) คือคำที่ใช้เรียกรูปร่างที่ผิดปกติของพื้นผิวบริเวณกระจกตา ความโค้งผิดรูปของกระจกตานี้หมายถึงการที่มีแสงมาตกกระทบที่ตา แล้วแสงไม่ตกกระทบลงจุดรวมแสงที่จอประสาทตา เป็นผลทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน กระจกตาที่ไม่มีภาวะของสายตาเอียงจะมีรูปร่างกลมสมบรูณ์แบบเหมือนพื้นผิวของลูกตา ในกรณีกระจกตาที่มีภาวะสายตาเอียงร่วมด้วย พื้นผิวของตาจะมีลักษณะเหมือนกับลูกฟุตบอล แสงจะไปตกกระทบทั้ง 2 ส่วนในด้านหลังของลูกตาเป็นผลทำให้มองเห็นภาพเบลอ ภาวะสายตาเอียงก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความโค้งผิดรูปของเลนส์ตาซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของกระจกตา อาการสายตาเอียง อาการและอาการแสดงที่พบได้บ่อยของภาวะสายตาเอียง มีดังนี้ :  มองเห็นภาพเบลอหรือภาพบิดเบี้ยวในทุกระยะที่มองเห็น มีอาการปวดหัว ต้องหรี่ตาอย่างมากเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้น...

เสียงอื้อในหู (Tinitus) คือการได้ยินเสียง “สั่นกระดิ่งเกิดขึ้นในหู” นอกจากเสียงนี้พวกเขายังได้ยินเสียงฟ่อ เสียงดังกริ๊กหรือเสียงกระซิบเกิดขึ้นภายในหู ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบชั่วคราวและเรื้อรังถาวร  สาเหตุทั่วไปที่ทำเกิดภาวะหูอื้อคือการได้ยินเสียงดังสะสมเป้นเวลานานหรือได้รับการบาดเจ็บที่คอและศีรษะรวมไปถึงการติดเชื้อในหู บางครั้งอาการหูอื้อสามารถบ่งบอกถึงโรคร้ายเเรงได้  ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาภาวะเสียงอื้อในหูแต่มีวิธีจัดการกับอาการนี้ คนส่วนใหญ่ที่มีภาวะเสียงอื้อในหูเรื้อรังจะสามารถปรับตัวกับเสียงสั่นกระดิ่งที่เกิดขึ้นในหูได้เมื่อเวลาผ่านไป โดย 1 ใน 5 ของผู้ที่มีภาวะเสียงอื้อพบว่าอาการนี้รบกวนการใช้ชีวิตของผู้ป่วยหรือมีอาการที่รุนเเรงขึ้น ในผู้ป่วยบางรายอาการนี้นำไปสู่โรคนอนไม่หลับ ทำให้มีสมาธิจดจ่อได้น้อยลงในการทำงานหรือการเรียน รบกวนจิตใจ ทำให้เกิดอาการกังวลเเละเกิดโรคซึมเศร้าได้  ...

ความคิดเห็นล่าสุด