ประกาศขายทรัพย์สิน

หมวดที่ 1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดที่ 2. กลุ่มสายไฟเบอร์ออฟติค ( OPTIC FIBER CABLE “OFC”) บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด : วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดที่ 3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet (OLT, DWDM, EOC Master, EOC Slave) บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดที่ 4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดที่ 5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ (Satellite Dish and Receiver Equipment) บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดที่ 6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด : วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

หมวดที่ 7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้