รายการทรัพย์สิน

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 1 2003100001012 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น STB-9812C 493,320 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 2 2003000001013 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N8770C 299,626 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 3 2003300001010 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N5366C 16,196 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 4 2003600001017 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น HS-8871R 103,152 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 5 2003100001098 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น STB-9582S 791 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 6 2001500001014 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น CISCO Z3368 1,082 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 7 8859108500231 เครื่องรับสัญญาณ STB รุ่น N712V 13,939 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
1. กลุ่มอุปกรณ์รับสัญญาณ (Set Top Box,”STB”) 8 2003800001015 อุปกรณ์ชุดติดตั้งจานดาวเทียม (KU Band) 11,021 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
2. สายไฟเบอร์ออฟติค ( OPTIC FIBER CABLE “OFC”) 1 2002200001014 สายสื่อสารใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ขนาด 24 Fiber Single Mode ประเภทสาย Figure-8 122,985 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
2. สายไฟเบอร์ออฟติค ( OPTIC FIBER CABLE “OFC”) 2 2002000001016 สายสื่อสารใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ขนาด 24 Fiber Single Mode ประเภทสาย ADSS (All Dielectric Self Support) 2,419 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ซีทีเอช ฮาร์ดแวร์ จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 1 None อุปกรณ์ OLT รุ่น U9C016B (Optical Line Terminal) ยี่ห้อ KE&T 5 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 2 None อุปกรณ์ DWDM Shelf รุ่น WDM-S12 ยี่ห้อ KE&T 5 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 3 None อุปกรณ์ DWDM Module รุ่น WDM304 ยี่ห้อ KE&T 9 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 4 None อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 2 Output รุ่น KSNE-2P1M ยี่ห้อ KE&T 3 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 5 None อุปกรณ์ EOC Master Outdoor 4 Output รุ่น KNNE-4P2M ยี่ห้อ KE&T 65 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 6 None อุปกรณ์ EOC Master Indoor 2 Output รุ่น KINP-2P1M ยี่ห้อ KE&T 2 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 7 None อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น EOC-S1 ยี่ห้อ KE&T 600 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 8 None อุปกรณ์ OLT EPON รุ่น PTC88C ยี่ห้อ TelecomOne 2 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
3. ประมูลอุปกรณ์โครงข่าย Internet 9 None อุปกรณ์ EOC Slave รุ่น CS204 ยี่ห้อ Atrie 325 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 1 0101 โต๊ะพับ 80cm, 120cm, 150cm, 180cm 102 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 2 0102 โต๊ะสำนักงานสีขาว 80cm, 100cm, 120cm, 150cm, 180cm 414 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 3 0201 เก้าอี้สำนักงาน 815 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 4 0301 ตู้เอกสาร 337 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 5 0401 ตู้ชั้นลอย 71 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 6 0402 ตู้เก็บรองเท้า 6 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 7 0403 ชั้นวางเอกสาร, ทีวี 4 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 8 0404 กระดานไวท์บอร์ด & บอร์ดประกาศ 14 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 9 0502 โซฟาชุดรับแขก 27 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 10 0601 ตู้ล็อคเกอร์ 32 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 11 0701 ทีวี 61 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 12 0801 เครื่องพิมพ์เอกสาร 2 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 13 0802 โปรเจคเตอร์ 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 14 0803 เครื่องโทรสาร 5 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15 0804 ไมโครเวฟ 11 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 16 0805 ตู้เย็น 11 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
4. กลุ่มอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 17 0806 เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ 1 CTH5702-023 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ KU Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 2.4 เมตร 2 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ 2 CTH5702-024 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 3.7 เมตร 8 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ 3 CTH5702-030 จานดาวเทียมรับสัญญาณดาวเทียม แบบ C Band พร้อมอุปกรณ์ LNB แบบ Dual Polarize Antenna ชนิดทึบ ขนาด 4.7 เมตร 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
5. กลุ่มอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์รับสัญญาณ 4 CTH5702-023,024 อุปกรณ์สื่อสารและควบคุมสัญญาณ (อาคาร A) 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
6 กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 1 5509-029-01 NK622-600mm wide 1090mm deep Enterprise cabinet with 4 side p 44 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6 กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 2 5509-029-02 PDU 12 Outlet 30 Amp with mounting kit 88 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6 กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 3 5512-024-01 SRM19FM1 Rack mount shelves 1.7”H x 19”W x 15.2”D, 1RU(Fiber) 4 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6 กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 4 5512-024-01 SRM19CMV3 Rack mount shelves 5.2”H x 19.2”W x 25.0”D, 3RU 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6 กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 5 5604-023-01 S6212B 42 RU, Single hinge perforated front door, rear perforated split doors, 2 side panels (no finger) 1 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 1 None ชุดตู้ Rack 19 นิ้ว ขนาด 10U, 27U, 36U, 42U 11 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 2 None อุปกรณ์ Modulator 139 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 3 None อุปกรณ์ Amplifier และ Booster 39 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 4 None อุปกรณ์ Multi Switch และ Combiner 11 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 5 None อุปกรณ์ UPS ชุดสำรองไฟฟ้า ขนาด 650 VA – 1600 VA 8 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
7. อุปกรณ์ห้องส่ง (Head end) ระบบ Analog 6 None อุปกรณ์ PDU รางปลั๊กไฟฟ้า 220V ขนาด 6 -20 Outlet 8 N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)


 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้