ประกาศขายทรัพย์สิน

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

 

ประกาศขายทรัพย์สิน บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด

เนื่องด้วยบริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด  มีความประสงค์จะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วตามสภาพ ด้วยวิธีการสอบราคา จำนวน 5 หมวด กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment รวม 151  ชุด ดังต่อไปนี้

  1. 1. NK622-600mm wide 1090mm deep Enterprise cabinet with 4 side p จำนวน 44 ชุด
  2. 2. PDU 12 Outlet 30 Amp with mounting kit                                                 จำนวน 88 ชุด
  3. 3. SRM19FM1 Rack mount shelves 1.7”H x 19”W x 15.2”D, 1RU(Fiber) จำนวน  4  ชุด
  4. 4. SRM19CMV3 Rack mount shelves 5.2”H x 19.2”W x 25.0”D, 3RU จำนวน  1  ชุด
  5. 5. S6212B 42 RU, Single hinge perforated front door, rear perforated split doors, 2 side panels (no finger)                                                                                                         จำนวน   1 ชุด

ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้สนใจกรุณากรอกใบเสนอราคาซื้อในแบบ “ใบเสนอราคาซื้อทรัพย์สินของบริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด”  ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และใส่ซองปิดผนึกส่งมายัง

ชื่อ (คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน หรือชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมาย) คุณสุพิศ  ลักษณะชู

ที่อยู่ 96/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

หรือ Email มาที่ suphitl@cth.co.th

ภายในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  โดยบริษัทฯจะแจ้งผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง พร้อมทั้งประกาศผลผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่เสนอบน web site ของบริษัทต่อไป ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด และเมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ชำระเงินค่าทรัพย์สินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว บริษัทฯจะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการทรัพย์สินต่อไป

อนึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ให้เงื่อนไขที่ดีสุดกับบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเสมอไป บริษัทฯใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านยื่นเสนอราคาซื้อทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านมีความประสงค์จะขอเข้าตรวจสอบทรัพย์สินก่อนยื่นเสนอราคา กรุณาติดต่อ คุณสุพิศ  ลักษณะชู หมายเลขโทรศัพท์ 02-328-3499 ต่อ 3411 หรือ 090-646-9075 เพื่อนัดหมายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

หมวดที่ 6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment

หมวดที่ ลำดับที่ รหัสทรัพย์สิน รายละเอียดทรัพย์สิน จำนวน
(ขนาด/หน่วย)
ราคาขาย
ตั้งต้น สุทธิ
รูปภาพทรัพย์สิน การส่งมอบ บริษัท หมายเหตุ
6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 1 5509-029-01 NK622-600mm wide 1090mm deep Enterprise cabinet with 4 side p 44 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัท บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 2 5509-029-02 PDU 12 Outlet 30 Amp with mounting kit 88 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัท บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 3 5512-024-01 SRM19FM1 Rack mount shelves 1.7”H x 19”W x 15.2”D, 1RU(Fiber) 4 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัท บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 4 5512-024-01 SRM19CMV3 Rack mount shelves 5.2”H x 19.2”W x 25.0”D, 3RU 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัท บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)
6. กลุ่มอุปกรณ์ RACK Server & Equipment 5 5604-023-01 S6212B 42 RU, Single hinge perforated front door, rear perforated split doors, 2 side panels (no finger) 1 รายการ N/A ตามประกาศ ผู้ซื้อมารับทรัพย์สินเองที่คลังสินค้าของบริษัท บริษัท ไอแอมมิร่า จำกัด ตามประกาศ
(Click for details)

 


ดาวน์โหลดใบเสนอราคา (pdf)

กรุณาคลิกที่ "ดาวน์โหลดเอกสาร" เพื่อเปิดไฟล์ PDF ในหน้าใหม่ จากนั้น ท่านสามารถเซฟไฟล์ หรือปริ้นท์ออกมาใช้งานได้