บทความสุขภาพ
พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) : อาการ สาเหตุ การรักษา

25.10
28
0

โรคที่เกิดจากพยาธิไส้เดือน (Ascariasis) คือโรคติดเชื้อที่พบได้ทั่วไปในประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ไม่ค่อยพบแพร่หลายในประเทศที่สุขอนามัยดี

พยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่า Ascaris lumbricoides เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณลำไส้เล็กของมนุษย์ โดยทำหน้าที่เป็นปรสิตค่อยแย่งอาหารจากบริเวณลำไส้ของมนุษย์ 

พยาธิตัวกลม Ascaris lumbricoides รวมไปถึงพยาธิแส้ม้าและพยาธิปากขอ ล้วนเป็นปรสิตชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อให้เกิดโรคพยาธิตัวกลมในลำไส้ (soil-transmitted helminth) 

พยาธิตัวกลมจะวางไข่ในร่างกายของมนุษย์ จากนั้นไข่พยาธิจะออกมากับอุจจาระโดยสามารถแพร่กระจายได้หากบุคคลนั้นไปถ่ายอุจจาระใกล้กับพื้นที่เพาะปลูกหรือพืชผล

เมื่อคนนำเอาพืชผักมาประกอบอาหารโดยไม่ได้ล้างทำความสะอาด ไข่ของพยาธิก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนๆนั้นไปเจริญเติบโตและเริ่มวงจรชีวิตของมันอีกครั้ง

หลายคนเป็นโรคพยาธิไส้เดือนแต่ไม่มีอาการแสดงใดๆจนกระทั่งเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้น 

Ascariasis

อาการของโรคพยาธิไส้เดือน

โรคที่เกิดจากพยาธิไส้เดือนอาจจะไม่พบอาการใดๆในระยะเริ่มต้น แต่เมื่อพยาธิได้เข้าไปบุกรุกและเจริญเติบโตในบริเวณลำไส้เล็กจะเริ่มมีอาการที่สังเกตเห็นได้ดังต่อไปนี้ 

 • ปวดท้องหรือรู้สึกไม่สบายท้อง
 • ไม่อยากอาหาร
 • พบพยาธิในอุจจาระ
 • อาเจียน
 • เด็กมีการเจริญเติบโตช้า
 • น้ำหนักลดลง
 • คลื่นไส้
 • ท้องเสีย
 • การบีบตัวของลำไส้ผิดปกติ

หากเกิดการบุกรุกในร่างกายที่รุนแรงมากขึ้น พยาธิไส้เดือนจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังปอดและทำให้เกิดอาการที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นได้ ดังนี้ 

 • เป็นไข้
 • รู้สึกไม่สบายบริเวณช่วงอก
 • ไอจนสำลัก
 • มีเสมหะเป็นเลือด
 • หายใจลำบาก
 • หายใจมีเสียงวี้ด

ในกรณีที่พบได้น้อยคือผู้ป่วยอาจมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเรียกว่า ปอดอักเสบจากการสำลัก

วงจรชีวิตของพยาธิไส้เดือนตัวกลม Ascaris lumbricoides

หากคนรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนไข่ของพยาธิไส้เดือนตัวกลม Ascaris lumbricoides เข้าไป ไข่ของพยาธิจะเจริญเติบโตภายในร่างกายของมนุษย์

วงจรชีวิตของพยาธิตัวกลม มีดังนี้ 

 • ไข่พยาธิฟักเป็นตัวอ่อนในลำไส้ของมนุษย์
 • ตัวอ่อนของพยาธิเคลื่อนที่ภายในร่างกายโดยผ่านระบบไหลเวียนโลหิตไปยังปอด
 • ตัวอ่อนพยาธิเจริญเติบโตในปอดก่อนที่จะเข้าสู่ลำคอ
 • คนอาจจะกลืนหรือไอออกมาเป็นตัวอ่อนของพยาธิ
 • หากมีการกลืนลงไป ไข่ของพยาธิจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้จากนั้นจะเจริญเติบโตกลายไปเป็นพยาธิตัวเต็มวัย
 • พยาธิเพศเมียจะออกไข่ประมาณ  200,000 ฟองต่อวัน
 • ไข่ของพยาธิจะออกมานอกร่างกายคนผ่านทางอุจจาระ

สาเหตุของพยาธิไส้เดือน

โรคที่เกิดจากพยาธิไส้เดือนจะติดต่อผ่านการดื่มน้ำหรืออาหารที่ปนเปื้อนไข่พยาธิ

อุจจาระของมนุษย์เป็นสาเหตุทำให้เกิดการปนเปื้อนได้ หากผู้ติดเชื้อไปถ่ายอุจจาระใกล้ทุ่งนาหรือแหล่งน้ำ หรือเกิดจากการนำเอาอุจจาระที่มีไข่พยาธิมาใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชผล 

โดยผู้คนสามารถเป็นโรคพยาธิไส้เดือนได้จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีการปนเปื้อนไข่ของพยาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการล้างพืชผักให้สะอาดก่อนนำมาประกอบอาหารหรือไม่มีการล้างมือที่สะอาดเพียงพอ

เด็กอาจจะเล่นดินหรือพืชผักที่มีการปนเปื้อนไข่พยาธิแล้วเอามือเข้าปาก 

การรักษาพยาธิไส้เดือน

แพทย์มักจะทำรักษาโรคที่เกิดพยาธิไส้เดือนโดยยาต้านปรสิต ซึ่งอาจพิจารณาให้การรักษาเพิ่มเติมในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้

แพทย์อาจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การรักษาการติดเชื้อจากพยาธิ แต่จะลดจำนวนของพยาธิและไข่ลงเพื่อบรรเทาอาการในผู้ป่วย 

แพทย์อาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อนำเอาพยาธิที่มีจำนวนมากออก โดยการผ่าตัดจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิในร่างกายเป็นจำนวนมากจนไปอุดตันส่วนของลำไส้ 

ภาวะแทรกซ้อน

หากมีการรักษาโรคพยาธิไส้เดือนตั้งแต่แรกเริ่มอาจช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาได้

ส่วนใหญ่แล้วโรคที่เกิดเหตุจากพยาธิไส้เดือนมักจะมีอาการไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการใดๆ รวมไปถึงอาจจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมก็ได้ 

หากมีพยาธิเกิดขึ้นจำนวนมากหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

 • เกิดการอุดตันของท่อที่เชื่อมต่อระหว่างตับกับตับอ่อน
 • เกิดการอุดตันในลำไส้เล็กเป็นสาเหตุของอาการปวดและทำให้อาเจียนซึ่งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 
 • ทำให้เกิดการเจริญเติบโตช้าและภาวะขาดสารอาหารในเด็ก

การป้องกันพยาธิไส้เดือน

ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยดีก็มักจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิไส้เดือนต่ำ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปรุงอาหารให้สะอาดและมีการล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ

ดังนั้นทุกคนควรล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ในการปรุงอาหารทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ

หากมีการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่สุขอนามัยไม่ดี ควรปฎิบัติตัวตามคำแนะนำเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังต่อไปนี้ 

 • ทำความสะอาดพื้นที่ในการประกอบอาหาร
 • กรองและต้มน้ำก่อนที่จะดื่ม
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำอุ่นก่อนปรุงอาหารหรือรับประทานอาหาร
 • หลีกเลี่ยงการอาบน้ำในห้องน้ำสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสกปรกหรือไม่สะอาด
 • ผักหรือผลไม้ที่ปลูกในบริเวณที่มีสุขอนามัยแย่ควรนำมาปอกเปลือกและปรุงให้สุกก่อน
 • ควรมั่นใจว่าเด็กเล็กมีการล้างมือด้วยน้ำและสบู่จนสะอาดหลังจากเล่นข้างนอกบ้าน

บทสรุป

ผู้คนสามารถทำตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการเกิดโรคพยาธิไส้เดือนได้โดยปรุงอาหารให้สะอาด ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่อาจจะมีพยาธิปนเปื้อนอยู่

โดยคนอาจจะไม่ทราบว่าตนเป็นพยาธิไส้เดือนจนกระทั่งมีพยาธิอยู่จำนวนเป็นมากหรือมีอาการที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้นหากทราบก็ควรทำการรักษาเพื่อให้สามารถฟื้นตัวและกลับมาเป็นปกติได้

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *