Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

คมสวัสดิ์ อุดมปลั่ง (Komsawat Audomprang)

หลังค่อม (Kyphosis) คือ อาการที่กระดูกสันหลังส่วนอกมีความโค้งนูนมากผิดปกติ เป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาว การมีส่วนโค้งเล็กๆ ที่หลังส่วนบนเป็นเรื่องปกติ แต่ภาวะของ ไคโฟซิสคือมีกระดูกสันหลังที่โค้งงอมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว และมีปัญหามากมายทั่วร่างกาย การทรงตัวที่ไม่ดี ความผิดปกติของกระดูกสันหลัง หรือความอ่อนแอที่เกี่ยวข้องกับอายุอาจทำให้หลังโก่งได้ บทความนี้กล่าวถึงอาการ สาเหตุ และการรักษาอาการหลังค่อม รวมถึงข้อแนะนำในการออกกำลังกายบางอย่างเพื่อช่วยบำบัดอาการป่วย อาการหลังค่อม อาการหลักของไคโฟซิส...

อาการปวดหู (Earache) หรือปวดในหูเป็นเรื่องปกติมากโดยเฉพาะอย่างในเด็ก ปวดหูเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือเกิดจากการติดเชื้อ อาการปวดหูมักจะหายไปเองโดยไม่ต้องรักษาใดๆ อย่างไรก็ตามหากยังไม่รู้สึกดีขึ้นหรือมีอาการอื่นๆ ที่รุนแรงกว่านี้ คุณอาจต้องไปพบแพทย์ หูมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัวของเรา ดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับหูอาจทำให้เกิดอาการอื่น ๆ ตามมา เช่น สูญเสียการได้ยิน วิงเวียนศีรษะ หรือเสียงในหู บทความนี้จะให้ภาพรวมของปัญหาโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับหู และให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่อาจแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล...

Hematuria หมายถึง การมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาในน้ำปัสสาวะ มีแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากในเพศหญิง การพบเลือดปนออกมาในน้ำปัสสาวะมักมีสาเหตุมาจากปัญหาการบาดเจ็บหรือติดเชื้อของไต บทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของเลือดในปัสสาวะในเพศหญิง นอกจากนี้เรายังพูดถึงเวลาที่ควรไปพบแพทย์ การวินิจฉัยทางเลือกในการรักษา และความหมายของเลือดในปัสสาวะที่เกิดขึ้นในเด็ก สาเหตุของการปัสสาวะเป็นเลือด ภาวะปัสสาวะเป็นเลือดอาจเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งรวมถึงไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อหน่วยไตระคายเคืองหรือเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามเลือดที่พบในปัสสาวะไม่ได้มาจากทางเดินปัสสาวะเสมอไป ในเพศหญิงเลือดที่ในปัสสาวะอาจมาจากช่องคลอด ปากมดลูก หรือมดลูกอาจ ทำให้มีปัสสาวะเป็นเลือด ประเภทของปัสสาวะเป็นเลือด...

เชื้อราที่เท้า หรือโรคน้ำกัดเท้า  (Foot Fungus) ซึ่งเกิดที่ผิวหนังชั้นบนของเท้า โดยเฉพาะเมื่อมัน ร้อน ชื้น และ ระคายเคือง โรคเชื้อราที่เท้า (Foot Fungas) ฮ่องกงฟุตและกลากที่เท้าด้วยเช่นกัน เชื้อราที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคน้ำกัดเท้าคือ เดอร์โทมาไฟต์ ซึ่งพบโดยทั่วไปได้ตามพื้นต่างๆ และในเสื้อผ้า เชื้อราสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะแก่การเกิดเท่านั้น นั่นคือสภาพแวดล้อมที่ร้อนและชื้น...

วุ้นตาหมายถึงจุดหรือรอยด่างที่เรามองเห็นได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายวุ้นลอยไปมาเมื่อเราพยายามมองที่วุ้นตา โดยปกติวุ้นตาอยู่บนลูกตาตามปกติ โดยมีลักษณะคล้ายวุ้นใสทำหน้าที่กรองแสงให้กับดวงตา โดยปกติอาการวุ้นในตาเสื่อม (Eye Floaters) ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็น อย่างไรก็ตามในบางกรณีวุ้นตาเสื่อมอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นและจำเป็นต้องลอกวุ้นตาออกเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้อาการวุ้นตาเสื่อมยังเป็นสัญญาณแรกของภาวะจอประสาทตาเสื่อม สาเหตุของวุ้นตาเสื่อม อาการวุ้นในตาเสื่อมเป็นปรากฎการธรรมชาติเนื่องจากวุ้นตาช่วยทำให้ลูกตาคงอยู่ในรูปทรงกลม วุ้นตาลอยเกิดขึ้นเมื่อวุ้นในโพรงลูกตาเริ่มหดตัวลง เมื่อวุ้นตาหดตัวลงสามารถแตกตัวออกเป็นสายคล้ายเส้นด้าย ซึ่งแพทย์เรียกปรากฎการนี้ว่า ภาวะวุ้นลูกตาลอก ภาวะวุ้นลูกตาลอกทำให้เกิดเส้นวุ้นตาที่มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย ซึ่งเส้นวุ้นตาเหล่านี้สามารถรบกวนแสงที่เข้ามาตกกระทบที่จอประสาทตาได้ ส่งผมทำให้เกิดเงาขนาดเล็กภายในดวงตาและมองเห็นเป็นวุ้นลอยไปมาได้...

คำจำกัดความของอาการปวดกระดูก (Bone Pain) คือความเจ็บปวดความอ่อนน่วม หรือความรู้สึกไม่สบายอื่นๆ ในกระดูก สาเหตุที่สำคัญที่สุดของอาการปวดกระดูกคือมะเร็งกระดูก โรคนี้มักเกิดขึ้นกับกระดูกยาวของต้นแขนหรือขา แต่อาจส่งผลต่อกระดูกอื่นๆ ได้ด้วย เมื่อเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในกระดูกเรียกว่ามะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ อาการปวดที่เกิดจากมะเร็งกระดูกอาจมีอาการดังต่อไปนี้: เริ่มรู้สึกอ่อนน่วมในกระดูก เจ็บกระดูกตลอดเวลาและปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปวดอย่างต่อเนื่องในตอนกลางคืนและเมื่อพักผ่อน ปวดกระดูกทั้งตัว ควรไปพบแพทย์เมื่อใด ควรไปพบแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้: ปวดกระดูกอย่างรุนแรง มีอาการปวดกระดูกไม่หาย...

แผลไฟไหม้ ผิวไหม้ (Burn) คือความเสียหายของผิวหนังซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสกับความร้อน ความรุนแรงของอาการไหม้จะขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ผิวไหม้มีหลายประเภท และมีทางเลือกในการรักษาได้อย่างหลากหลาย บทความนี้จะกล่าวถึงผิวไหม้ประเภทต่างๆ อาการ วิธีการรักษา และเวลาที่ควรไปพบแพทย์ สาเหตุของผิวไหม้ ผิวหนังที่ทำหน้าที่  ป้องกันไวรัสและแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกาย ประกอบด้วยชั้นต่างๆ 3 ชั้นได้แก่ ชั้นหนังกำพร้า (epidermis) ชั้นหนังแท้ ...

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip and Cleft Palate) คือ ความผิดปกติของปากตั้งแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าระหว่างพัฒนาการของทารกในครรภ์ รอยแยกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และนำไปสู่ปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาพฤติกรรม และสังคม แพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งและเพดานปาก โครงสร้างตามธรรมชาติก่อตัวขึ้นในร่างกายและหลอมรวมเข้าด้วยกันในขณะที่ทารกในครรภ์พัฒนาในครรภ์ หากไม่หลอมรวมกันจะทำให้เกิดช่องว่าง (แหว่ง) ปากแหว่งมีลักษณะอย่างไร ปากแหว่างคือการที่มีลักษณะดังนี้ รอยแยกคือรอยแยกหรือช่องว่างบริเวณปากและใบหน้า รอยแหว่งในริมฝีปากอาจมีขนาดเล็ก...

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) คือ โรคเบาหวานชนิดชั่วคราวที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ เมื่อร่างกายหยุดผลิตอินซูลิน  และเมื่อร่างกายไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างเหมาะสม ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงขึ้นในขณะตั้งครรภ์ จะทำให้เกิดโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งคุณแม่ และทารกในครรภ์ โดยความเสี่ยงที่จะเกิดได้แก่ น้ำหนักแรกเกิดของทารกมากกว่าเกณฑ์ปกติ ทารกคลอดก่อนกำหนด ระดับน้ำตาลในเลือดของทารกแรกเกิดต่ำ คุณแม่มีความดันเลือดต่ำระหว่างตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษระหว่างตั้งครรภ์ โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์สามารถหายได้เองหลังคลอด แพทย์จะตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากคลอดแล้วตรวจอีกครั้งภายใน 6...

ปัญหาคันหู (Itchy Ears) เป็นอาการที่เป็นที่สร้างรำคาญใจ แต่ไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใด การรักษาอาการคันหูขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ ซึ่งอาจทำโดยการใช้ยาหยอดหู กินยาปฏิชีวนะ หรือฉีดยา ในบทความนี้จะได้กล่าวถึง สาเหตุ การรักษา และการรักษาด้วยตัวเองที่บ้าน สาเหตุของอาการคันหู สาเหตุของอาการคันหูสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น : หูติดเชื้อ การคันหูบางครั้งอาจเนื่องมาจากการติดเชื้อ สัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าอาจจะเกิดการติดเชื้อ...

ความคิดเห็นล่าสุด