คมสวัสดิ์ อุดมปลั่ง (Komsawat Audomprang)

โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) คือ อาการผิดปกติที่ไตสูญเสียการทำงาน และเรื้องรังเป็นเวลาหลายปี ในที่สุดอาการผิดปกตินี้จะพัฒนาสู่ไตวายอย่างถาวร โรคไตเรื้อรัง หรือที่เราเรียกว่า โรคไตวายเรื้อรัง นั้นมีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าที่เราคาดคิด เนื่องจากโรคนี้ไม่สามารถวินิจฉัยหรือตรวจพบได้เมื่อระยะแรกของโรค มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่ทราบว่าเป็นโรคไตวายในระยะแรก เนื่องจากผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจะรู้ตัว เมื่อการทำงานของไตของพวกเขาลดลงถึงร้อยละ 25  เมื่อไตวายและการทำงานของไตบกพร่องอย่างรุนแรง ระดับของเสียและของเหลวที่เป็นพิษสามารถสะสมในร่างกายได้อย่างรวดเร็ว การรักษาไตวายนั้นมีวัตถุประสงค์...

อาการเจ็บคอ (Sore throat) คืออาการระคายเคืองที่เกิดขึ้นในลำคอ ผู้ป่วยยังสามารถกินและพูดได้แต่ค่อนข้างลำบาก เกิดอาการระคายเคืองไปยังลำคอ และจะแย่ลงเมื่อกลืนกินอาหารหรือน้ำ จะยิ่งมีความเจ็บปวด สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสเช่นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือแบคทีเรีย ที่อาจจะทำให้เกิดอาการคอแห้งแสบคอในเวลาเดียวกัน อาการเจ็บคอส่วนใหญ่ไม่ร้ายแรง แต่อาการรุนแรงอาจทำให้หายใจลำบากวิธีจัดการกับอาการเจ็บคอจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุ โดยปกติการรักษาตัวเองที่บ้านสามารถบรรเทาความรู้สึกไม่สบายจนกว่ามันจะหายไปได้ อย่างไรก็ตามบางครั้งก็ต้องไปพบแพทย์ สาเหตุ ไวรัสและแบคทีเรียเป็นสาเหตุของอาการเจ็บคอที่พบบ่อย ไวรัส อาการเจ็บคอหลายๆครั้งมักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเช่น...

โรคหัวใจ (Hearth Disease) คือ กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาหรือมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ซึ่งสามารถนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ จำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ 432,943 คน จากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดเผย ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 โดยจากจำนวนดังกล่าว มีอัตราการตายถึง 20,855 คน...

มะเร็งเต้านม (Breast cancer) คือ มะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในผู้หญิงรองจากมะเร็งปอด ประเภทของมะเร็งเต้านม ประเภทของมะเร็งเต้านมนั้นแบ่งได้ดังนี้ : Ductal carcinoma: เริ่มจากท่อน้ำนมและเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด Lobular carcinoma: เริ่มจากก้อนเนื้อบริเวณเต้านม มะเร็งเต้านมจะลุกลามเมื่อเซลล์มะเร็งแตกออกจากภายในก้อนเนื้อ หรือท่อน้ำนมและลุกลามไปยังเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสของการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย...

โรคริดสีดวง (Hemorrhoids) เกิดจากการที่เส้นหลอดเลือดที่อยูบริเวณส่วนปลายของทวารหนักมีอาการบวม จนทำให้ผนังหลอดเลือดมีการยืดตัวจนบาง ซึ่งอาการเหล่านี้มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า โรคริดสีดวงทวาร ถึงแม้ว่าโรคริดสีดวงทวารนั้นมีอาการเจ็บริดสีดวงที่ไม่พึงประสงค์และมีอาการปวด แต่ก็สามารถรักษาอาการและป้องกันการเกิดโรคสีดวงทวารได้ ซึ่งโรคริดสีดวงทวารนั้น เมื่อเวลาผ่านไป จะมีอาการที่แย่ลงและรุนแรงขึ้น และแพทย์แนะนำว่าควรรักษาอาการที่ปรากฏเท่าที่จะทำการรักษาได้ ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะมีอาการโรคสีดวงทวารมากกว่าคนปกติ โอกาสในการเป็นริดสีดวงนั้น มักจะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ริดสีดวงเกิดจากการที่เส้นหลอดเลือดรอบบริเวณทวารหนักที่มีอาการบวมใหญ่ ทำให้อุจจาระออกมามีเลือดปนด้วย บางครั้งการรักษาริดสีดวงจำเป็นต้องรักษาโดยการใช้ยาและการผ่าตัด การรักษาริดสีดวง การรักษาริดสีดวงภายนอกเบื้องต้นนั้นสามารถทำได้ง่ายโดยที่อาการริดสีดวงนั้นหายไปเอง...

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เกิดขึ้นเนื่องจากการลดลงหรืออุดตันในปริมาณเลือดของสมอง คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินทันที โรคหลอดเลือดในสมองคืออะไร? โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อการอุดตันหลอดเลือดทำให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง ทำให้สมองจะไม่ได้รับออกซิเจนหรือสารอาหารเพียงพอ และเซลล์สมองก็เริ่มตายในที่สุด โรคหลอดเลือดสมองมีผลต่อหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงออกซิเจนในสมอง หากสมองไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอความเสียหายจะค่อยๆ เกิดขึ้น โรคนี้เป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ แม้ว่าโรคหลอดเลือดสมองจะสามารถรักษาได้หลายอย่าง แต่บางครั้งอาจทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง อาการเส้นเลือดสมองตีบได้แก่: มีความลำบากในการพูด และการเรียบเรียงคำพูด ปวดศีรษะ อาเจียน...

วัณโรค Tuberculosis คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียที่ที่มีผลกระทบต่อปอดโดยตรง แต่ว่าเชื้อนี้แพร่กระจายได้ ผ่านละอองในอากาศ วัณโรคนั้นสามารถรักษาและป้องกันได้ แต่ในบางกรณีก็ส่งผลอันตรายถึงชีวิต ในอดีตวัณโรคเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบได้มากในทั่วโลก หลังจากการปรับปรุงเรื่องสุขอนามัยของมนุษย์และการพัฒนาของยาปฏิชีวนะทำให้อัตราการเสียชีวิตด้วยวัณโรคลดลง อย่างไรก็ตามในปี 1980 จำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคเพิ่มขึ้นอีกครั้ง องค์การอนามัยโลก (WHO) อธิบายว่า “ วัณโรคเป็นโรคระบาด และเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิต 10...

โรคกรดไหลย้อน (Acid reflux) คือ อาการปวดแสบปวดร้อนในบริเวณหน้าอกด้านล่าง เกิดขึ้นจากกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับสู่ท่ออาหาร โรคกรดไหลย้อน (GERD) จะถูกวินิจฉัยเมื่อพบว่ามีอาการกรดไหลย้อน มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์  ปัจจุบันโรคกรดไหลย้อน (Gastro-EsophagealReflux-Disease: GERD) ยังคงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมาก ในเวชปฏิบัติจากข้อมูลการสำรวจประชากรหลายทวีปทั่วโลก พบว่า ในประชากรทุก ๆ...

โรคซิลิฟิส (Syphilis) คือ การติดเชื้อแบคทีเรียที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถรักษาได้ในระยะแรก แต่หากไม่มีการรักษาก็สามารถนำไปสู่ความพิการ หรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ ซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรีย T. pallidum bacteria. โดยแบคทีเรียนี้สามารถติดต่อเมื่อสัมผัสกับแผลที่มีเชื้อซิฟิลิส แผลเหล่านี้อาจเกิดขึ้นที่ผิวหนัง เยื่อบุของช่องคลอด ทวารหนัก หรือริมฝีปาก ซิฟิลิสมักแพร่กระจายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ค่อยพบการแพร่เชื้อผ่านการจูบ สัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าเป็นซิฟิลิส คือ...

โรคมือเท้าปาก (HFMD) คือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นหลัก จะมีอาการผื่นที่เท้าและมือและมีแผลเจ็บปวดรอบจมูกและปาก โรคมือเท้าและปาก (HFMD) กรณีที่มีอาการรุนแรงอาจจะต้องไปพบแพทย์ แต่หากมีอาการไม่รุนแรงและไม่มีการแทรกซ้อนสามารถหายเองได้ โดยส่วนมากมักคนส่วนใหญ่จะสับสนกันกับโรคปากและเท้าในสัตว์ แต่เชื้อในสัตว์ที่เกิดไม่สามารถติดเชื้อในมนุษย์ โรคมือเท้าปาก พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี แต่สามารถส่งผลกระทบได้ในผู้ใหญ่ได้ด้วย การระบาดมักเกิดขึ้นในเอเชีย และปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคนี้ สาเหตุของโรคมือเท้าปาก การติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม...

ความคิดเห็นล่าสุด