บทความสุขภาพ
ออทิสซึ่ม (Autism) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ออทิสซึ่ม (Autism) : อาการ สาเหตุ การรักษา

10.09
7
0

อาการออทิสซึ่มหรือโรคออทิสติกทำให้ผู้ (Autism) ป่วยแสดงพฤติกรรมการกระทำซ้ำๆและส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ออทิสซึ่ม (Autism)

อาการ (Autism) คืออะไร 

โรคออทิสติก (ASD) เป็นคำจำกัดโดยกว้างของโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท  

โรคออทิสติก (ASD) ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยอาการส่วนใหญ่ของโรคนี้ที่ปรากฎได้แก่ความบกพร่องในการเข้าสังคมและการทำพฤติกรรมซ้ำไปซ้ำมา

เด็กออทิสติกบางคนอาจมีอาการของโรคเเสดงให้เห็นตั้งแต่เกิด ในขณะที่คนอื่นอาจมีการพัฒนาของโรคและแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น โรคออทิสซึ่มมีความเชื่อมโยงกับอาการทางการแพทย์เช่นอาการลมชักและโรคทางพันธุกรรม ข้อมูลจากสถาบันความผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทและโรคหลอดเลือดในสมอง (NINDS) แห่งชาติประเมินว่า 20-30% ของผู้ป่วยโรคออทิสติกมีอาการลมชักร่วมด้วยในวัยเด็ก

ลักษณะและอาการ

โรคออทิสติก (ASD) ส่งผลกระทบต่อการอยู่ร่วมในสังคมและเกิดความบกพร่องในการสื่อสาร ผู้ป่วยโรคออทิสติกมักมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • มีการพูดในลักษณะที่ผิดปกติเช่นการพูดเสียงเหมือนหุ่นยนต์
 • หลีกเลี่ยงการสบตาผู้คน
 • พูดเสียงอ้อแอ้หรือส่งเสียงร้องเหมือนเด็กแรกเกิด
 • ไม่ตอบสนองเมื่อมีคนเรียกชื่อ
 • มีพัฒนาด้านทักษะการพูดช้า
 • ควบคุมการพูดคุยกับคนอื่นได้ลำบาก
 • พูดประโยคที่ซ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆ
 • เข้าใจความรู้สึกของตนเองได้ยากเเละไม่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

รวมถึงมีความบกพร่องทางการสื่อสาร ผู้ป่วยที่เป็นโรคออทิสติกมักแสดงพฤติกรรมการกระทำที่ซ้ำไปมาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ปกติ

พฤติกรรมที่ผิดปกติได้แก่

 • มีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปและชอบซื้อของสะสมไว้เช่นรถ รถไฟ หรือตารางเวลา เครื่องบิน
 • หมกมุ่นกับการครอบครองสิ่งของเช่นของเล่นหรืออุปกรณ์ในบ้าน
 • มีการเคลื่อนไหวร่างกายแบบซ้ำๆเช่นการโยกตัวด้านข้างๆไปมา
 • มีการจัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ผู้ป่วยโรคออทิสติกมักมีมีความบกพร่องด้านความสมดุลและการเคลื่อนไหว

สาเหตุ

ปัจจุบันยังไม่สามารถทราบสาเหตุของโรคออทิสติกได้แต่มีการวิจัยและการศึกษาเพื่อเรียนรู้ว่าโรคนี้พัฒนาขึ้นได้อย่างไร

นักวิจัยหลายท่านได้ระบุว่ามียีนหลายตัวที่มีลักษณะเชื่อมโยงกับโรคออทิสติก (ASD) บางครั้งยีนส์เหล่านี้เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติหรือในบางกรณีเป็นการกลายพันธุ์ของยีนส์ที่ได้รับมาจากพันธุกรรม ในการวิจัยเกี่ยวกับฝาแฝดพบว่าโรคออทิสติกมีความสัมพันธ์ระหว่างฝาแฝดมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าฝาแฝดคนใดคนหนึ่งเป็นโรคออทิสซึ่ม คู่แฝดมีโอกาสเป็นโรคนี้ประมาณ 36-95 % ข้อมูลจากสถาบันความผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทและโรคหลอดเลือดในสมอง (NINDS) 

ผู้ป่วยโรคออทิสติกมักประสบกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของบริเวณส่วนที่สำคัญในสมองที่ส่งผลต่อการพูดและพฤติกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคออทิสติกด้วยเช่นกันเเต่แพทย์ยังไม่ได้ยืนยันความเชื่อมโยงนี้

การรักษา

ปัจจุับนยังไม่มีรูปแบบการรักษาโรคออทิสติกโดยเฉพาะเนื่องจากผู้ป่วยเเต่ละคนมีอาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน

การรักษามีไว้สำหรับการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่มันเกิดร่วมกับโรคออทิสซึ่มอาการเหล่านี้ได้แก่อาการลมชัก ซึมเศร้า โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) และความผิดปกติด้านการนอน

การรักษาทางเลือก

การรักษาทางเลือกที่มีประโยชน์ได้แก่

การวิเคราะห์เเละการปรับพฤติกรรม (ABA) การรักษานี้ครูผู้สอนจะเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยออทิสติกเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากสิ่งแวดล้องของผู้ป่วยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและวิธีการเรียนรู้ของผู้ป่วยออทิสติก การวิเคราะห์เเละการปรับพฤติกรรม (ABA) มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมแสดงออกของพฤติกรรมที่น่าพึงพอใจและลดอันตรายหรือความโดดเดียวด้วยวิธีการส่งเสริมเชิงบวก

การวิเคราะห์เเละการปรับพฤติกรรม (ABA) สามารถช่วยพัฒนาการสื่อสาร ความจำ ความสามารถในการจดจ่อและผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรู้ได้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ป่วยปัจจุบันและสอนพฤติกรรมใหม่ทีละขั้นตอน ครูผู้สอนสามารถสอนพฤติกรรมเหล่านี้ให้ผู้ป่วยออทิสติกและคนรอบข้างพวกเขาได้เพื่อเป็นการสนับสนุนและเรียนรู้ไปด้วยกัน

การฝึกเด็กพิเศษที่มีอาการออทิสซึ่ม (Early Start Denver Model: ESDM) การรักษาด้วยการบำบัดพฤติกรรมประเภทนี้เกิดขึ้นในช่วงของการเล่นและเป็นการช่วยรักษาเด็กพิเศษช่วงอายุ 1 ถึง 4 ขวบ 

นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมหรือนักกายภาพบำบัดวิชาชีพใช้วิธีการทำกิจกรรมร่วมกันและการเล่นมาช่วยรักษาเด็กออทิสติกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกด้วยความสนุกสนาน พ่อเเม่เเละผู้ดูแลสามารถนำวิธีนี้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านได้

การฝึกเด็กพิเศษที่มีอาการออทิสซึ่มช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสารเเละความสามารถในการจดจำได้

เทคนิคกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กพิเศษหรือเรียกที่รู้จักกันในชื่อ Floortime วิธีการนี้คือการมีส่วนร่วมของพ่อเเม่ในการเล่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การรักษาด้วยการวิเคราะห์เเละการปรับพฤติกรรม (ABA) สามารถนำวิธีกระตุ้นพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม (Floortime) ไปใช้สนับสนุนการรักษาได้ด้วยเช่นกัน โดยพ่อเเม่ปล่อยให้ลูกเป็นผู้นำเกมส์ทำให้ความกล้าหาญของเด็กพัฒนาขึ้น

การบำบัดรักษาเด็กออทิสติกอายุน้อยด้วยโปรแกรม TEACCH โปรแกรมการรักษานี้ช่วยผสมผสานความต้องการของเด็กออทิสติกเข้ากับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน โดยเน้นที่การเรียนรู้จากการมองเห็นและการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาด้านการสื่อสาร การมีสมาธิจดจ่อ  

การศึกษาพิเศษและนักสังคมสงเคราะห์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่ให้การรักษารูปแบบอื่นๆเช่นนักจิตวิทยาและผู้บำบัดการพูดสามารถนำเทคนิคและวิธีการรักษาไปใช้ช่วยเด็กออทิสติกได้ด้วยเช่นกัน

การบำบัดพฤติกรรมทางวาจา (VBT) วิธีนี้ช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถเชื่อมโยงความหมายของคำเเละภาษาเข้าด้วยกันได้ ผู้ฝึกสอนจะไม่มุ่งเน้นที่ความหมายของคำแต่จะมุ่งเน้นที่เหตุผลของการใช้คำพูดนั้นๆที่สื่อสารออกมา

ยารักษา

การจัดยาให้กับเด็กออทิสติกหรือผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกแพทย์มักจะสั่งยาป้องกันอาการลมชัก อาการซึมเศร้าหรืออาการนอนหลับยากให้

การรักษาด้วยยาอาจใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลกับผู้ป่วยออทิสติกทุกคนควรพิจารณาตามแต่ละกรณี

คลิกที่นี่สำหรับรับความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยเลือกการรักษาที่เหมาะสมกับอาการ

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *