บทความสุขภาพ
โรคบิด (Dysentery) : อาการ สาเหตุ การรักษา

โรคบิด (Dysentery) : อาการ สาเหตุ การรักษา

21.12
67
0

โรคบิด (Desentery) คืออาการลำไส้อักเสบ โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นที่บริเวณลำไส้ใหญ่ 

โรคบิดทำให้เกิดอาการปวดท้องตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปวดท้องอย่างรุนแรงและมีอาการท้องร่วงร่วมด้วย ซึ่งมีมูกและเลือดปนมากับอุจจาระด้วย 

ถ้าหากผู้ที่เป็นโรคบิดไม่ได้ดื่มน้ำในประมาณที่เพียงพออาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

อาการนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชิเกลลาหรือเกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียม

Dysentery

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคบิด

ข้อมูลต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโรคบิด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในบทความหลัก

 • โรคบิดหมายถึงอาการติดเชื้อในลำไส้เล็ก
 • อาการของโรคบิดที่พบได้แก่ อาการปวดท้องรุนแรงและท้องร่วง
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการท้องบิดไม่รุนแรง แต่โรคบิดอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้หากร่างกายไม่ได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

โรคบิดคืออะไร

ของเหลวและโดยเฉพาะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันภาวะขาดน้ำ

โรคบิดเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงรุนแรง

ในทุกๆ ปี ทั่วโลกมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคบิดที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจากแบคทีเรียชิเกลลาอยู่ระหว่าง 120 ถึง 165 ล้านราย ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวน 1 ล้านรายเสียชีวิตด้วยอาการท้องบิดท้องเสีย  โดยผู้ป่วยโรคท้องบิดมากกว่า 60 เปอร์เซ็นเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีและอาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

การรักษาโรคบิด

ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการระบุว่าการติดเชื้อโรคท้องบิดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชิเกลลาหรืออะมีบา 

ถ้าหากจำเป็นต้องได้รับการรักษาจะต้องทำการรักษาโดยอ้างอิงจากผลตรวจบ้างเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีอาการท้องร่วงหรืออาเจียน ควรดื่มน้ำให้มากๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำ 

ถ้าหากผู้ป่วยไม่สามารถดื่มน้ำหรือหากมีอาการท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรงจำเป็นต้องทำการรักษาด้วยการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและติดตามอาการ

การรักษาผู้ป่วยโรคบิดบาซิลลารี (bacillary dysentery)

โรคบิดบาซิลลารีมีอาการไม่รุนแรง มักพบในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีสุขาภิบาลที่ดี โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะหายเองได้โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา

อย่างไรก็ตามผู้ป่วยควรดื่มน้ำให้เพียงพอ

ในกรณีที่มีอาการรุนแรง สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ

วิธีการรักษาโรคบิดอะมีบา

วิธีรักษาคือการใช้ยาฆ่าเชื้ออะมีบา เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เชื้ออะมีบาหลงเหลืออยู่ในร่างกายหลังจากได้รักษาอาการต่างๆ จนหายดีแล้ว

ฟลาจิลหรือเมโทรนิดาโซล เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาอาการโรคบิด โดยรักษาได้ทั้งเชื้อจากแบคทีเรียและปรสิต

หากผลตรวจจากห้องปฏิบัติการไม่ชัดเจน ผู้ป่วยอาจต้องรับการรักษาด้วยยาปปฏิชีวะและยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการ

อาการโรคบิด

ผู้ป่วยโรคท้องบิดจะมีอาการท้องเสียและปวดท้องอย่างรุนแรง

อาการของโรคบิดมีตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงรุนแรง ส่วนมากเป็นผลมาจากคุณภาพของระบบสุขาภิบาลในแต่ละพื้นที่ที่เกิดการติดเชื้อ

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว สัญญาณและอาการของโรคมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงน้อยกว่าในประเทศกำลังพัฒนาหรือในพื้นที่เขตร้อน

ลักษณะของอาการที่ไม่รุนแรง ได้แก่

 • ปวดท้องเล็กน้อย
 • ท้องเป็นตะคริว
 • ท้องร่วง

โดยปกติผู้ป่วยมักแสดงอาการดังกล่าวประมาณ 1-3 วัน หลังการติดเชื้อและจะหายภายใน 1 สัปดาห์

ผู้ป่วยบางรายมีอาการแพ้แลคโตสร่วมด้วย ซึ่งจะมีอาการดังกล่าวเป็นเวลานาน บางครั้งอาจกินเวลานานหลายปี

อาการของโรคบิดบาซิลลารี

มักมีอาการแสดงออกภายในระยะเวลา 1-3 วัน หลังการติดเชื้อ โดยปกติจะมีอาการปวดท้องและท้องร่วง แต่ไม่มีมูกหรือเลือดปนมากับอุจจาระและอาจมีการถ่ายอุจจาระบ่อยร่วมด้วย

อาการทั่วไปอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

หากมีอาการปวดท้องบิดไม่รุ่นแรง ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์เนื่องจากอาการปวดท้องจะดีขึ้นหายเองภายในเวลาไม่กี่วัน 

อาการของโรคบิดอะมีบา

ผู้ป่วยโรคบิดอะมีบาอาจมีอาการ ดังนี้

 • ปวดท้องเกร็งเป็นระยะ
 • เป็นไข้และหนาวสั่น
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • อุจจาระเป็นน้ำ ซึ่งอาจมีเลือด มูก หรือหนองปนอยู่ด้วย
 • ปวดท้องเมื่อขับถ่ายอุจจาระ
 • อ่อนเพลีย
 • ท้องผูกเป็นระยะ

หากเชื้ออะมีบาที่ฝังตัวอยู่ที่ผนังลำไส้สามารถทะลุผนังลำไส้ออกไปได้และแพร่กระจายไปยังกระแสเลือดก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ ได้

เมื่อมีแผลที่ลำไส้เกิดขึ้นทำให้มีเลือดออกเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยอุจจาระเป็นเลือด

และอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเรื่องเป็นเวลาหลายสัปดาห์

เนื่องจากเชื้ออะมีบายังคงอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย แม้อาการปวดท้องจะหายไปแล้ว ดังนั้นอาการของโรคบิดอาจเกิดขึ้นอีกเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ

การรักษาจะช่วยลดอัตตราการรอดชีวิตของเชื้ออะมีบา

สาเหตุโรคบิด

สาเหตุของโรคบิด

โดยปกติแล้วเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียชิเกลลา (Shigella bacillus.)

โรคบิดบาซิลลารีหรือโรคบิดไม่มีตัว

โรคบิดชนิดนี้มีอาการรุนแรง มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มชิเกลลา 

สามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีสุขอนามัยไม่ดีและสามารถแพร่กระจายได้จากการปนเปื้อนของเชื้อในอาหาร

โรคบิดชนิดนี้พบบ่อยที่สุดในยุโรปตะวันตกและสหรัฐอเมริกา พบในผู้ที่ไม่ได้เคยเดินทางไปในพื้นที่เขตร้อนมาก่อน ก่อนเกิดการติดเชื้อ

โรคบิดอะมีบาหรือโรคบิดมีตัว

โรคบิดชนิดนี้มีสาเหตุมาจากเชื้ออะมีบา

เชื้ออะมีบาจะรวมตัวกันเพื่อสร้างถุงหุ้มที่เรียกว่าซีสต์ และออกจากร่างกายไปในรูปของอุจจาระ

ในบริเวณที่มีการสุขาภิบาลไม่ดี สามารถพบเชื้ออะมิบาปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ทำให้เกิดการติดเชื้อในผู้ป่วยรายอื่นๆ ได้ เนื่องจากเชื้อชนิดนี้สามารถอยู่รอดภายนอกร่างกายของมนุษย์ได้เป็นเวลานาน

นอกจากนี้เชื้ออะมีบายังสามารถอาศัยอยู่บนมือของเราได้ หากไม่ได้ล้างมือหลังการใช้ห้องน้ำ การปฏิบัติตามสุขอนามัยที่ดีช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อได้

พบได้บ่อยในพื้นที่เขตร้อน  

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *