Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

หัวใจ

เส้นเลือดขอด (Varicose veins) คือเส้นเลือดที่ขยายใหญ่ขึ้น มีอาการบวมและบิด มักมีสีน้ำเงินและม่วงเข้ม เส้นเลือดขอดคืออะไร? เส้นเลือดขอด Varicose veins คือเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่และบวม โดยส่วนมากมักปรากฏที่ขาและเท้า เส้นเลือดขอดจะปรากฏขึ้นเมื่อหลอดเลือดดำทำงานไม่ปกติ ทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างลำบาก เส้นเลือดแทบจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะไม่สงผลกระทบด้านสุขภาพ แต่ถ้าเริ่มมีอาการปวดหรือบวม ทำให้รู้สึกไม่สบายก็สามารถทำการรักษาได้ นี่เป็นทางเลือกต่างๆในการรักษารวมไปถึงการรักษาเองที่บ้านด้วย ในกรณีที่รุนแรงเส้นเลือดขอดอาจจะแตกหรือกลานเป็นแผลที่ผิวหนัง ทำให้ต้องได้รับการรักษา...

โรคความดันต่ำคืออะไร โรคความดันโลหิตต่ำ (Lowblood Pressure) คือการที่กล้ามเนื้อหัวใจทำหน้าที่ปั๊มเลือดเพื่อหมุนเวียนภายในร่างกาย เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจะถูกปั๊มไปที่ปอดเพื่อรับออกซิเจน  หัวใจทำหน้าที่ปั๊มเลือดที่เต็มไปด้วยออกซิเจนเพื่อหมุนเวียนรอบร่างกายเพื่อหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อเเละเซลล์ ซึ่งการปั๊มเลือดแต่ละครั้งทำให้เกิดความดันเลือดขึ้น ค่าของการวัดความดันเลือดแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ ค่าความดันตอนที่หัวใจบีบตัว (Systolic  pressure) หมายถึงการวัดค่าที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัวสูงสุดซึ่งเกิดที่หัวใจห้องล่างด้านซ้าย  ค่าความดันตอนที่หัวใจคลายตัว (Diastolic pressure ) คือค่าความดันที่เกิดขึ้นระหว่างหัวใจเต้นเเละหัวใจคลายตัวเพื่อเปิดรับเลือดเข้าสู่หัวใจ  ...

โรคหลอดเลือดหัวใจเกินตั้งแต่กำเนิดคืออะไร  โรคหลอดเลือดหัวใจเกิน (PDA) คือโรคทั่วไปที่เกี่ยวกับความบกพร่องของหัวใจที่มีมากตั้งแต่กำเนิด โรคนี้ปรากฎขึ้นในเด็กแรกเกิด  โรคนี้เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดที่มีชื่อเรียกว่า ductus arteriosus ไม่ปิดทันทีหลังจากเด็กคลอด ระดับของอาการมีตั้งแต่อาการไม่หนักมากไปจนถึงอาการรุนแรงมาก มีส่วนน้อยมากที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้และทำให้เกิดความบกพร่องของโรคนี้ติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ โดยปกติการตรวจพบโรคมักประสบความสำเร็จและสามารถรักษาฟื้นฟูการทำงานของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติ เลือดที่มีออกซิเจนถูกลำเลียงด้วยหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ชื่อว่า aorta ซึ่งเป็นหลอดเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ในการทำงานปกติของหัวใจเส้นเลือด pulmonary artery ทำหน้าที่รับเลือดดำและส่งต่อไปฟอกเพื่อให้ได้ออกซิเจนจากปอด ในครรภ์มารดามีหลอดเลือดที่ชื่อว่า...

ภาวะไขมันในเลือดสูง Hyperlipidemia คือระดับไขมันในเลือดที่สูงมากกว่าปกติ หรือคอเลสเตอรอลในเลือดสูง คนส่วนใหญ่มักไม่พบอาการใด ๆ แต่การมีไขมันในเลือดสูงสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ภาวะไขมันในเลือดสูงคืออะไร ? คลอเสลเตอรรอลคือโมเลกุลไขมันที่คล้ายกับขี้ผึ้งที่สร้างจากตับเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อผนังเซลล์ การทำงานของสมอง การผลิตฮอร์โมนและการเก็บสะสมวิตามิน มีโปรตีน 2 ชนิดหรือไลโพโปรตีนที่ทำหน้าลำเลียงคอลเลสเตอรอลไปสู่เซลล์ ไลโพโปรตีนที่มีความหนาแน่นต่ำ(LDL) หรือเรียกว่าคอลเลสเตอรรอลไม่ดี ส่วนไลโพโปรตีนที่มีความหนาเเน่นสูง (HDL) เป็นคอลเลสเตอรอลที่ดี...

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)เกิดจากอาการความดันที่ขึ้นสูง ซึ่งสามารถเป็นเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายต่อสุขภาพและอาจมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ หรือ โรคหลอดเลือดสมองจนถึงแก่ชีวิตได้   ความดันโลหิตเป็นค่าความดันของโลหิตที่เกิดขึ้นในผนังหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจนั้นบีบตัว ซึ่งความดันโลหิตนี้ ก็ขึ้นอยู่กับความดันในหลอดเลือดแดงและการทำงานของหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเบื้องต้นที่ทำให้มีความเสี่ยงในโรคหัวใจ รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจวาย โรคหัวใจล้มเหลว และโรคผนังหลอดเลือดแดงโป่งพองได้ ซึ่งการรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าวข้างต้นได้ การจัดการและการรักษาโรคความดันโลหิตสูง การปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตประจำวันนั้นเป็นเรื่องที่ปกติที่เป็นวิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเบื้องต้น ที่ผู้ป่วยสามารถปฎิบัติตามได้ดังคำแนะนำต่อไปนี้: การออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นแนวทางในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แนะนำให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงนั้นออกกำลังกายแบบแอโรบิคในระดับปานกลางอย่างน้อยเป็นเวลา...

โรคหัวใจ (Hearth Disease) คือ กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาหรือมีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ซึ่งสามารถนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้ จำนวนคนไทยที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ 432,943 คน จากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เปิดเผย ณ วันที่ 16 กันยายน 2561 โดยจากจำนวนดังกล่าว มีอัตราการตายถึง 20,855 คน...

ความคิดเห็นล่าสุด