Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

การติดเชื้อ

ถ่ายเป็นเลือด (Bloody Diarrhea) คืออะไร อุจจาระที่มีสุขภาพดีมีลักษณะแข็งอ่อนเเละเป็นสีน้ำตาล ในขณะที่อุจจาระจากโรคท้องเสียมีลักษณะเป็นของเหลวแต่ไม่ใช่สัญญาณโรคร้ายใดๆ แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายเป็นของเหลวสีแดงอาจเป็นสัญญาณของโรคทางสุขภาพที่ร้ายเเรงได้ โรคท้องเสียเกิดขึ้นเมื่อการย่อยอาหารมีน้ำที่เข้าไปในลำไส้เข้าไปเร็วเกินไป แทนที่ของเสียจะกลายเป็นน้ำเเต่กลับกลายเป็นของเหลว  อาการถ่ายเป็นเลือดอาจเป็นสัญญาณเตือนแต่สีของอุจจาระสามารถช่วยบ่งบอกอาการของผู้ที่ป่วยได้ ในบทความนี้เราจะมีดูเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นไปได้เเละการรักษารวมไปถึงความหมายของสีอุจจาระ สาเหตุของการถ่ายเป็นเลือด อาหารที่มีสีแดงได้แก่เนื้ออาจทำให้เกิดอุจจาระสีแดง 6 สาเหตุที่ทำให้เกิดอุจจาระสีแดง โรคท้องบิด คือโรคท้องเสียที่ถ่ายเป็นสีแดงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Shigella โปรโตซัว Entamoeba...

ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) คือความผิดปกติของโครโมโซมที่เกิดความผิดพลาดขึ้นตอนแบ่งเซลล์ทำให้เกิดโครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา อาการดาวน์ซินโดรมส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และการเติบโตของร่างกายทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการและมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านสุขภาพสูง การตรวจภาวะผิดปกติของอาการดาวน์ซินโดรมโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบภาวะดาวน์ซินโดรมก่อนเเละหลังเด็กทารกเกิดได้ อาการดาวน์ซินโดรมเกิดขึ้น 1 รายในการตั้งครรภ์ 700 รายโดยภาวะนี้เกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ แต่ในการวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่ามีโอกาสเกิดโรคดาวน์ซินโดรมสูงในคุณเเม่ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี  สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก่อนอายุ 30 ปี ภาวะดาวน์ซินโดรมเกิดขึ้นได้น้อยกว่า...

โรคฉี่หนู (Leptospirosis) คือ การติดเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ยาก โดยสามารถทำให้เกิดผลทั้งคนและสัตว์ เชื้อนี้สามารถแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ เมื่อผิวหนังของเราไปสัมผัสกับดินหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนของปัสสาวะสัตว์ที่มีเชื้ออยู่ แบคทีเรีย Leptospira หลายชนิดทำให้เกิดโรคฉี่หนู  และชักนำไปสู่สภาวะต่างๆเ ช่น โรค Weil หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต โรคนี้จะไม่ส่งผ่านจากคนสู่คน แบคทีเรียชนิดนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งทางบาดแผลเปิด ตาหรือเยื่อ สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่...

อาการไอ (Cough) คืออาการที่เกิดขึ้นทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเพื่อเอาบางอย่างที่ทำให้ระคายในคอออกมาเช่นสิ่งแปลกปลอม จุลินทรีย์ ของเหลวและน้ำมูกหรือเสมหะเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งแปลกปลอมออกทำให้อากาศสามารถเข้าสู่ปอดได้ การไอสามารถเกิดขึ้นเองหรือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในลำคอ แม้ว่าการไอเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงแต่ส่วนใหญ่เเล้วมักเป็นการทำความสะอาดลำคอด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปหาหมอ  ในบทความนี้เราได้ให้ข้อมูลครอบคลุมสาเหตุที่ทำให้เกอดอาการไอที่เป็นไปได้ การวินิจฉัยและการรักษาอาการไอ สาเหตุการไอ สาเหตุการไอเกิดจากไวรัสโดยส่วนใหญ่ และจะหายไปเองได้โดยไม่ต้องรักษา สาเหตุของการไอแบบเฉียบพลัน (ระยะสั้น) ในกรณีส่วนใหญ่มักเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจส่วนต้นที่เกิดขึ้นในลำคอหรือเรียกว่า URTI หรือ URI ตัวอย่างเช่น  โรคไข้หวัดใหญ่...

ตาบอดสี (Color Blindness)  คือความผิดปกติของการมองเห็นที่ไม่สามารถรับรู้สีที่ถูกต้องได้ ตาของเรามองเห็นความแตกต่างของแสงที่เข้ามาในลักษณะของสีต่างๆ คล้ายกับการที่เราได้ยินเสียงว่าต่ำหรือสูงเราเรียกว่า pitch ที่สอดคล้องกับความถี่หรือการสั่นที่เราได้รับ ปุ่มทางด้านซ้ายเปียโนจะส่งเสียงความถี่ต่ำ และด้านขวาจะมีความถี่ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เปรียบได้กับเฉดสีต่างๆ ที่เราเห็น สีของสายรุ้งทุกสีจะปรากฏในลำดับเดิมเสมอ : สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีคราม...

โรคบาดทะยัก (Tetanus) คือการติดเชื้ออย่างรุนเเรงจากเชื้อ  Clostridium tetani. เชื้อนี้เป็นแบคทีเรียที่สร้างสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาททำให้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ถ้าสปอร์ของเชื้อ Clostridium tetani สะสมอยู่ในบาดเเผลสารพิษที่อยู่ในระบบประสาทจะรบกวนระบบประสาทส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ  หากเกิดการติดเชื้อจะมำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อชักกระตุกอย่างรุนแรง หายใจได้ลำบากและทำให้เสียชีวิตได้ แม้ว่าจะมีการรักษาโรคบาดทะยักอยู่แต่ยังไม่ได้ผลเท่าใดนัก วิธีป้องกันโรคบาดทะยักที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีน โรคบาดทะยักคืออะไร โรคบาดทะยักคืออาการติดเชื้อจากแบคทรีเรียอย่างรุนเเรง แบคทรีเรียมีอยู่ในดิน ปุ๋ยและสารอื่นๆในสิ่งเเวดล้อม ผู้ที่มีประสบการณ์โดนวัตถุเล็กที่มีสารพิษบาดเป็นเเผลเล็กๆ อาจนำไปสู่การติดเชื้อที่ส่งผลต่อร่างกายทั่วหมดได้และทำให้เสียชีวิตได้...

อาการเหงือกบวม (Swollen gums) เป็นมักสัญญาณเตือนแนวโน้มของการเกิดปัญหาทั่วไปของโรคที่เกิดในช่องปากเช่นโรคเหงือกอักเสบหรือติดเชื้อ โรคฟันผุและโรครากฟันอักเสบ เป็นต้น ดังนั้นการดูแลสุขอนามัยในช่องปากขั้นพื้นฐานจึงสามารถช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ อาการเหงือกบวมมักก่อให้เกิดปัญหามากมาย โดยส่วนใหญ่เเล้วมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของช่องปากหรือภาวะโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากปัญหาสุขภาพภายในช่องปาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเหงือกบวม สาเหตุ สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเหงือกบวมเกิดจากสาเหตุธรรมดาอย่างเช่น  เศษอาหารที่ติดอยู่ในซอกฟัน ส่วนใหญ่อาการเหงือกบวมเนื่องจากเศษอาหารติดในซอกฟันนี้จะอยู่ได้ไม่นานและสามารถหายไปได้เองเมื่อคุณแปรงฟันและเอาเศษอาหารออก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการเหงือกบวมได้ เช่น โรคเหงือกอักเสบ โรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) เป็นโรคเหงือกในระยะที่ทำให้เกิดอาการบวมและระคายเคืองภายในเหงือก...

สังคัง (Jock Itch) คือ โรคที่น่ารำคาญ และเป็นผื่นคันที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปกับคนที่เหงื่อออกเยอะเช่น นักกีฬา ผื่นคันสามารถพบได้บ่อยในบริเวณ อวัยวะสืบพันธุ์ สะโพกและต้นขา การติดเชื้อของสังคัง เกิดจากจุลินทรีย์ ประเภทราและยีสต์ ทำให้เกิดผื่นบริเวณหน้าขา มีสีแดงเป็นลักษณะคล้ายวงแหวน จะมีอาการคัน และขยายเป็นวงกว้างได้ในบริเวณที่อุ่นและชื้นของร่างกาย ผื่นคันนี้สามารถเกิดจากเชื้อราของโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วย Tinea คือ...

ต่อมทอนซิลอักเสบ (Tonsilitis) เกิดจากอะไร  การติดเชื้อที่ต่อมทอนซิลต่อมทอนซิลนั่งอยู่ที่ด้านหลังของลำคอ เป็นต่อมเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน อาการทอนซิลอักเสบ อาการที่พบบ่อยที่สุดของต่อมทอนซิลอักเสบ ได้แก่ : เจ็บคอและปวดเมื่อกลืนอาหาร ต่อมทอนซิลมีสีแดงและบวมมีหนอง มีไข้ มีอาการปวดหัว กลืนลำบาก ปวดในหูและลำคอ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า นอนไม่หลับกระสับกระส่าย ไอ หนาว ต่อมน้ำเหลืองบวม...

HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและส่งผลต่อการติดเชื้อและโรคอื่นๆ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาการติดเชื้อสามารถพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเอดส์ (AIDS) ได้ HIV คืออะไร   เชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่องในมนุษย์หรือเชื้อเอชไอวี (HIV) คือไวรัสที่โจมตีเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าเซลล์ CD4 จัดอยู่ในกลุ่มของ T cell  เซลล์นี้คือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เคลื่อนไหวอยู่ทั่วร่างกายทำหน้าที่ตรวจจับความผิดพลาดและความผิดปกติของเซลล์รวมถึงการติดเชื้อด้วยเช่นกัน เมื่อเกิดเชื้อไวรัส HIV แทรกซึมหรือเข้าไปในเซลล์เหล่านี้เเล้วทำให้ความสามารถในการต่อสู้กับโรคอื่นๆของร่างกายลดลง  ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเเละเกิดโอกาสติดเชื้อรวมไปถึงโรคมะเร็งได้ อย่างไรก็ตามผู้คนสามารถมีเชื้อ...

ความคิดเห็นล่าสุด