Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

ภาวะแท้งคุกคามคืออะไร แท้งคุกคาม (Threatened Miscarriage) การมีเลือดออกในขณะตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องปกติ หากมีเลือดออกทางช่องคลอดในขณะต้ังครรภ์ควรรีบปรึกษาแพทย์  หากตรวจพบว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดในระหว่างการตั้งครรภ์ อาจบ่งบอกได้ว่าการตั้งครรภ์กำลังเกิดภาวะแท้งคุกคาม (การแท้ง หมายถึงการแท้งเองโดยธรรมชาติ)   อาการและสัญญาณเตือนของภาวะแท้งคุกคามมีอะไรบ้าง  ภาวะการแท้งคุกคามอาจมีอาการโดยรวมของการแท้งเกิดขึ้นได้แก่อาการปวดในช่องท้องและมีเลือดออกจากช่องคลอด  มีเลือดออกในช่องคลอดในปริมาณไม่มากหรือบางครั้งอาจมีเลือดออกมาก ในกรณีที่มีเลือดออกมาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะถามเพื่อให้รู้ว่ามีเลือดออกมากปริมาณเท่าไหร่และมีการเปลี่ยนผ้าอนามัยไปกี่ครั้งในหนึ่งชั่วโมง รวมถึงมีลิ่มเลือดหรือเนื้อเยื่อปนออกมาด้วยหรือไม่  มีอาการปวดเกร็งบริเวณด้านล่างของช่องท้องข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างพร้อมกัน หรือมีอาการปวดบริเวณกลางของช่องท้อง ซึ่งอาจปวดลามไปถึงหลังส่วนล่างและสะโพกไม่จนถึงอวัยวะเพศ มีเลือดออกทางช่องคลอดบ่อยในระยะแรกของการตั้งครรภ์ ...

โรคเมอร์ส (MERS Disease) คือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจที่พบครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง เกิดจากไวรัสโคโรนา ระบาดครั้งแรกที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในปีพ.ศ. 2555 ไวรัสชนิดนี้ยังแพร่ระบาดในระดับท้องถิ่นจนภึงปัจจุบัน โรคเมอร์สเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (MERS-CoV) เป็นโรคที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง เชื้อไวรัสโรคเมอร์สต่างจากไวรัสของโรคโคโรนา 19 (COVID-19) MERS-CoV มีที่มาจากสัตว์ ไวรัสนี้จึงติดจากสัตว์และแพร่กระจายมายังมนุษย์ เป็นหนึ่งในไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 3 ชนิดที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงในมนุษย์...

โรคลมหลับ (Narcolepsy) คือโรคเรื้อรังทางระบบประสาทชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้นอนหลับไม่สนิทและทำให้ง่วงมากในช่วงกลางวัน โรคนี้ยังทำให้การนอนในช่วงหลับลึกแบบลูกตากรอกตัวอย่างรวดเร็ว (rapid eye movement : REM) ผิดปกติและทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมถึงทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้ ความรุนแรงของโรคลมหลับนั้นมีตั้งแต่ปานกลางถึงรุนแรงมาก ในเคสที่รุนแรง มันอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางสังคม การเรียน การทำงาน และสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้ที่เป็นโรคลมหลับอาจผล็อยหลับไปในเวลาใดก็ได้ อย่างเช่น ในขณะพูดหรือขับรถ...

โรคพิษสุราเรื้อรัง (Alcoholism) หรือ ที่รู้จักกันใน การใช้สุราในทางที่ผิด คือโรคที่ผู้ป่วยมีความอยากหรือร่างกายต้องการดื่มแอลกอฮอล์ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าการดื่มแอลกอฮอลส่งผลกระทบด้านลบต่อการใช้ชีวิตก็ตาม ในอดีตผู้ที่มีอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังถูกเรียกว่า คนติดเหล้า อย่างไรก็ตามการเรียกในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการช่วยอะไรและเป็นการใช้คำพูดด้านลบ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจึงเรียกโรคนี้ว่า การใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดแทน จากข้อมูลขององค์กรอนามัยโลกพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.3 ล้านคนทั่วโลก โดยผู้ที่มีปัญหานี้ไม่รู้ว่าต้องเลิกดื่มเหล้าเมื่อไหร่หรือต้องเลิกดื่มอย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงใช้เวลามากมายไปกับการคิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่สามารถควบคุมปริมาณที่ตัวเองดื่มเข้าไปได้ ถึงแม้ว่ามันจะทำให้เกิดปัญหากับที่บ้านและที่ทำงานหรือมีปัญหาด้านการเงินก็ตาม คำว่าการใช้แอลกอฮอล์แบบผิดปกติสามารถใช้ได้กับ...

ฟันร้าว (Cracked tooth) คือการที่ฟันเกิดการแตก หรือมีรอยร้าว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของฟัน อาจจะมองเห็นหรือไม่ก็ได้ หากมีอาการปวดฟันเวลาเคี้ยวอาหารหรือเสียวฟันเวลารับประทานของร้อนหรือของเย็น อาจเป็นอาการที่เกิดจากฟันร้าว อาการปวดจากฟันร้าวมักทำให้เกิดอาการเจ็บแปลบ ๆ ซึ่งทำให้ทันตแพทย์วินิจฉัยได้ยาก ว่าเกิดฟันร้าวขึ้นบริเวณใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรอยร้าวนั้นมีขนาดเล็กมาก ๆ หากสงสัยว่าอาจเกิดอาการฟันร้าว ควรรีบไปพบทันตแพทย์ทันที เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้นานอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาและทำให้เกิดอาการปวดฟันรุนเเรงได้ อาการฟันร้าว ผู้ที่มีฟันร้าวบางครั้งอาจไม่แสดงอาการอะไรเลย...

ปวดน่อง (Calf Pain) เป็นความน่ารำคาญเล็กน้อย หรือรุนแรงพอที่จะทำให้คนเลี่ยงการเดิน มีหลายเงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อน่องเช่นเดียวกับหลอดเลือดและโครงสร้างอื่นๆที่อยู่รอบๆมัน โชคดีที่หลายสาเหตุของอาการปวดน่องสามารถรักษาได้ง่าย สาเหตุของอาการปวดน่อง เงื่อนไขและสถานการณ์ที่หลากหลายอาจทำให้เกิดอาการปวดน่องรวมทั้ง: 1. ตะคริว (Muscle cramp) อาการปวดกล้ามเนื้อน่องจากตะคริวมักเกิดขึ้นชั่วคราว แต่อาจทำให้เกิดอาการปวดและไม่สุขสบายอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุของการปวดน่องจากตะคริว: ขาดน้ำ (dehydration) สูญเสียแร่ธาตุจากการเสียเหงื่อ ขาดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ...

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสำลัก การสำลัก (Choking) คือ อาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ หลุดเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนบน ขัดขวางไม่ให้การหายใจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสำลักทำให้เกิดอาการไอ แต่หากทางเดินหายใจถูกปิดกั้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ การสำลักเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่แท้จริง ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็วและเหมาะสม หน่วยกู้ภัยอาจช่วยชีวิตผู้สำลักไม่ทันเวลา การหายใจมีความสำคัญต่อชีวิต เราหายใจเข้าด้วยก๊าซรวมซึ่งประกอบด้วยก๊าชไนโตรเจน ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่น ๆ ก๊าซออกซิเจนในปอดจะแพร่เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อลำเลียงไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ร่างกายของเราใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไป...

หน้าบวม (Facial swelling) เป็นอาการทั่วไปที่เกิดขึ้นได้ เช่น การบาดเจ็บ อาการแพ้ และการติดเชื้อ มีน้อยรายที่หน้าบวมเป็นอาการแสดงจากการแพ้รุนแรง (Anaphylaxis) ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ต้องรักษาอย่างเร่งด่วน สาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการหน้าบวม มีสาเหตุที่เป็นไปได้หลายอย่างที่ทำให้เกิดอาการหน้าบวม ได้แก่: โรคแอคติโนมัยโคสิส (Actinomycosis) โรคแอคติโนมัยโคสิส เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียระยะยาวที่พบได้น้อยและอาจรุนแรงจนทำให้เกิดอาการบวมและเกิดฝีภายในเนื้อเยื่ออ่อนของร่างกาย โดยทั่วไปภาวะนี้จะส่งผลต่อปาก, จมูก,...

โรคหนองใน (Gonorrhea) เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infection:STI) ที่พบได้บ่อย และสามารถแพร่เชื้อได้ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทุกประเภท เมื่อแพทย์วินิจฉัยได้เร็วเท่าไหร่ก็จะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคคลไม่ได้รับการรักษา โรคหนองในอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้ เมื่อเป็นโรคหนองในเป็นโรคที่ต้องแจ้งให้ทราบ หมายถึงแพทย์จะต้องรายงานการวินิจฉัยทั้งหมดแก่ ระบบเฝ้าระวังโรคที่แจ้งเตือนแห่งชาติ (The National Notifiable Diseases Surveillance System)...

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Bladder stones) เกิดจากการรวมตัวของตะกอนก่อตัวเป็นก้อนคล้ายก้อนหินของแร่ธาตุ ส่วนใหญ่มักเกิดในผู้สูงอายุเพศชาย นิ่วในกระเพาะปัสสาวะมักทำให้เกิดอาการป่วย ไม่สบายตัว แต่มีทางเลือกในการรักษามากมาย นิ่วในกระเพาะปัสสาวะคืออะไร โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ หรือเรียกว่า ก้อน ผลึกแคลเซียม เกิดจากการรวมตัวกันของแร่ธาตุ ซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อกระเพาะปัสสาวะยังมีน้ำปัสสาวะหลงเหลืออยู่ภายหลังการปัสสาวะ เมื่อปัสสาวะที่เหลืออยู่มีความเข้มข้นและมีแร่ธาตุรวมอยู่ด้วย บางครั้ง นิ่วดังกล่าวจะเคลื่อนผ่านไปได้หากยังมีขนาดเล็กมาก บางครั้งนิ่วจะไปติดอยู่ที่ผนังของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อไต(ท่อส่วนต่อจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ) หากสิ่งนี้เกิดขึ้น...

น้ำร้อนลวก (Scalding) มักทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเฉียบพลัน หากน้ำร้อนลวกลงบนผิวหนัง หรือตำแหน่งอื่นๆ ของร่างกาย ความเจ็บปวดจะอยู่ได้นานขึ้นหากโดนเป็นบริเวณกว้าง แผลน้ำร้อนลวก เกิดจากน้ำร้อนลวกบนผิวหนัง นอกจากนี้ไอน้ำร้อน ๆ ยังสามารถทำให้ผิวหนังเกิดภาวะคล้ายน้ำร้อนลวกได้อีกด้วย การดูแลรักษาแผลน้ำร้อนลวกที่ถูกวิธีช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้ การรักษาและการดูแลแผลน้ำร้อนลวกด้วยตัวเอง หากถูกน้ำร้อนลวก วิธีรักษาแผลน้ำร้อนลวกโดยใช้น้ำเย็นล้างบริเวณที่เป็นแผลน้ำร้อนลวกอย่างน้อย 10 นาที จะช่วยบรรเทาอาการน้ำร้อนลวกได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้เช่นกัน...

แก้วหูทะลุ หรือเยื่อแก้วหูทะลุ (Ruptured Eardrum) คือ เยื่อแก้วหูซึ่งเป็นเยื่อบางๆ ที่กั้นระหว่างช่องหูกับหูชั้นกลางแตกหรือฉีกขาดออก อาการแก้วหูทะลุ ผู้มีภาวะแก้วหูแตก จะมีอาการดังนี้: ปวดหูมาก หูข้างที่ได้รับผลกระทบจะสูญเสียการได้ยิน มีเลือดไหลออกมาจากหู หูอื้อ  หูตึง วิงเวียนศีรษะ หรือทรงตัวไม่ได้ คลื่นไส้ รู้สึกว่ามีลมออกมาจากหู เมื่อสั่งน้ำมูก...

ความคิดเห็นล่าสุด