Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

ปวดข้อเท้า (Ankle Pain) คือ อาการปวดที่บริเวณข้อเท้า อาจจะเกิดจากข้อเท้าเคล็ด หรือข้อเท้าพลิก โดยข้อเท้าเท้าพลิกจะเกิดขึ้นเมื่อเอ็นที่รองรับข้อเท้ายึด หรือเอ็นฉีกขาด โดยเอ็นนั้นจะทำหน้าที่ช่วยเชื่อมกระดูกกับกระดูกอ่อนเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงบริเวณข้อ แต่ว่าอาการของข้อเท้าเคล็ดเกิดจากส่วนของกล้ามเนื้อเอ็นถูกดึง หรือยืดขยายอย่างแรงมากกว่าปกติ และอาจทำให้ขยับข้อเท้าหรือเดินได้ยาก  สาเหตุของการปวดข้อเท้า การหกล้ม และบิดของข้อเท้า เป็นสาเหตุหลักของอาการข้อเท้าพลิก การบาดเจ็บที่เกิดจากเอ็นยึด หรือเกิดกระทบกระเทือนบริเวณข้อเท้า...

โรคเลือดข้น (Polycythemia) หรือภาวะที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติหมายถึงการที่ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดเเดงที่มีขนาดใหญ่จำนวนมากเกินไป ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเนื้อเยื่อ      เลือดข้นเกิดจากหลายสาเหตุและมีวิธีการรักษาเฉพาะ โดยการรักษาโรคเลือดข้นได้แก่การรักษาอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงหาวิธีที่ทำให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง  ในบทความนี้เราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเลือดข้นและสาเหตุรวมถึงทางเลือกในการรักษา อาการของโรคเลือดข้น ภาวะเลือดข้นเป็นความผิดปกติการผลิตเซลล์เม็ดเลือดเเดง ดังนั้นผู้ที่มีอาการเลือดข้นควรระมัดระวังและมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากอาการของโรคเลือดข้นจะค่อยๆเริ่มปรากฎขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงมากเกินไปซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดเเดงขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้การไหลเวียนเลือดผิดปกติได้ นอกจากนี้คนที่เป็นโรคเลือดข้นยังมีความเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเลือดข้นเนื่องจากมีเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดมากเกินไป แพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงด้วยการตรวจเลือดหรือค้นหาอาการอื่นๆที่เกิดขึ้น อาการของโรคเลือดข้นส่วนใหญ่มักมีอาการรุนเเรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาการทั่วไปได้แก่ วิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกบ้านหมุน ปวดหัว เหงื่อออกมาเกินไป...

คำนิยามทางการแพทย์ สำหรับเลือดกำเดาไหล (Nosebleed) คือ Epistaxis เนื่องจากตำแหน่งจมูกของเราอยู่บริเวณกึ่งกลางใบหน้าพอดี และที่ตำแหน่งนี้มีหลอดเลือดมารวมกันอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น คนทั่วไปจึงมีโอกาสจะมีเลือดกำเดาไหลอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงชีวิต เลือดกำเดาไหลบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แต่กรณีแบบนี้พบได้น้อยมาก เลือดกำเดาไหล ส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บภายในโพรงจมูก บางครั้งอาจเกิดจากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดในจมูก การติดเชื้อในจมูกหรือไซนัส รวมถึงการสูดอากาศแห้ง (อากาศที่มีความชื้นต่ำ) เป็นเวลานานๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกัน การเกิดเนื้องอกในจมูกและความผิดปกติของหลอดเลือดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลือดกำเดาไหล...

อาการเจ็บลิ้น (Sore Tongue) คือ ความรู้สึกปวดหรือไม่สบายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั่วบริเวณลิ้น ความรู้สึกเจ็บปวดเกิดจากระบบประสาทตอบสนองต่อความเสียหายหรือการอักเสบของเนื้อเยื่อ หากมีอาการเจ็บลิ้นคุณอาจรู้สึกเหมือนโดนแทงที่ลิ้น โดนกระแทก แสบร้อน หรือ รู้สึกคล้ายถูกเข็มแทง  ลิ้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ลิ้นที่เจ็บหรือปวดเป็นผลจากการอักเสบ ของการติดเชื้อ การบาดเจ็บ ความผิดปกติและกระบวนการที่ผิดปกติอื่นๆ ภาวะที่ทำให้เกิดอาการเจ็บลิ้นที่พบได้บ่อยคือ ลิ้นอักเสบ (Glossitis) คือการอักเสบของลิ้นซึ่งส่งผลให้ลิ้นบวม...

โรคหนังแข็ง (Scleroderma) คือความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่มีการตึงและแข็งตัวขึ้น เป็นโรคที่มีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่ายิ่งนานวันอาการของโรคจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โรคนี้จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเป็นโรครูมาติก และโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภาวะแพ้ภูมิตัวเองอีกด้วย ในกรณีนี้ภูมิคุ้มกันของเราจะทำลายเนื้อเยื่อของเราเอง  ผลจากการที่เนื้อเยื่อถูกทำลาย ทำให้มีการผลิตคอลลาเจนมากผิดปกติ ซึ่งคอลลาเจนเป็นโปรตีนหลักที่ใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้เกิดการหนาตัวของพังผืด และแผลเป็นที่เนื้อเยื่อ โรคหนังแข็งเป็นโรคไม่ติดต่อ แม้จะพบมากในผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ แต่สามารถพบได้บ่อยในคนที่ไม่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องเป็นโรคนี้เลย  ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่ไม่ร้ายแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีผู้ป่วยมากถึง...

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) หรือ OA เกิดจากการอักเสบภายในข้อต่อ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระดูกข้อต่อหรือการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนข้อต่อ มีผลทำให้เรารู้สึกปวดตามข้อเข่าและเดินลำบาก OA เป็นโรคที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด จะทำได้เพียงการบำบัดความเจ็บปวด หรือบรรเทาอาการบวมที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเคลื่อนไหวไปมาได้ อาการของโรคข้อเสื่อม OA ทำให้มีอาการปวดและตึงในข้อต่อ ผู้ป่วยในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ โดยอาจค่อยๆ มีอาการปรากฏขึ้นในข้อต่ออย่างน้อย 1...

กระดูกหัก (Bone Fracture) เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระแทกตรงบริเวณกระดูก อย่างไรก็ตามกระดูกหักอาจเกิดกระดูกที่มีความอ่อนแอ เช่น ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนหรือโรคมะเร็งบางชนิด รวมไปถึงความไม่สมบูรณ์ของการสร้างกระดูก (เรียกว่าโรคกระดูกเปราะ) ในทางการแพทย์เรียกอาการกระดูกหักว่า กระดูกหักผ่านรอยโรค (Pathologic Fracture) กระดูกหักคืออะไร กระดูกหักสามารถเกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย กระดูกหักสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น กระดูกหักที่ไม่ทำลายเนื้อเยื่อรอบข้างหรือทำให้ผิวหนังฉีกขาดเรียกว่า กระดูกหักชนิดไม่มีแผล (Closed...

เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocartitis) เป็นภาวะที่พบได้ยาก เกี่ยวข้องกับการอักเสบของเยื่อบุหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ ที่รู้จักกันว่า โรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (Infective endocarditis, IE) โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเนื่องจากแบคทีเรีย (Bacterial endocarditis, BE) และโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเนื่องจากเชื้อรา (Fungal endocarditis) การติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจทำให้เกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเชื้อมักเกิดจากเชื้อ streptococcal...

ปากแห้ง (Dry Mouth) เป็นอาการที่นำไปสู่สภาวะของการขาดน้ำลาย คนที่ปากแห้งคือคนที่มีน้ำลายไม่มากพอที่จะให้มีความชุ่มชื้นในช่องปาก  สภาวะอย่างนี้จะเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า xerostomia, pasties, cottonmouth, drooth, doughmouth, หรือ des. บทความนี้จะกล่าวถึงสาเกตุ อาการ การวินิจฉัย และการรักษาอาการปากแห้ง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาการปากแห้ง ประเด็นสำคัญหลักๆที่ควรรู้เกี่ยวกับอาการปากแห้ง มีดังนี้ ...

โดยปกติการติดเชื้อราที่เล็บเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับเล็บโดยคิดเป็น 50% โดยทั่วไปเชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกาย แต่ถ้ามีเชื้อราเกิดขึ้นมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายได้เช่นกัน โรคเชื้อราที่เล็บ (Nail Fungal) ภาษาอังกฤษเรียกว่า onychomycosis หมายถึงการติดเชื้อราที่มีลักษณะเป็นสายราและยีสต์ รวมถึงโรคกลากเล็บ เมื่อเล็บนิ้วมือหรือเท้าติดเชื้อรา โดยทั่วไปลักษณะของนิ้วเท้าหรือนิ้วมือที่เกิดการติดเชื้อจะเปลี่ยนสี เล็บหนาขึ้นและขอบเล็บหัก ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นที่เล็บนิ้วหัวแม่เท้า ประชากรผู้ใหญ่ประมาณ 10 % เป็นผู้ที่มีอาการติดเชื้อราที่เล็บ ในบทความนี้เราได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคเชื้อราที่เล็บ...

ความคิดเห็นล่าสุด