Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

โรคต้อหิน (Glaucoma) คือการที่ความดันตาสูงทำให้เส้นประสาทภายในดวงตาถูกทำลาย  จากโครงสร้างตามีบริเวณช่องว่าขนาดเล็กที่อยู่ตรงหัวตาเรียกว่าช่องหน้าลูกตา (anterior chamber) ซึ่งในบริเสณนี้จะมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ใกล้กับเนื้อเยื่อที่ชุ่มไปด้วยน้ำ หากผู้ป่วยเป็นโรคต้อหินในดวงตาน้ำที่หล่อเลี้ยงบริเวณหัวตาจะค่อยๆไหลออกจากดวงตาจึงทำให้ของเหลวเหล่านี้เกิดขึ้นปริมาณมากเเละทำให้ความดันภายในดวงตาเพิ่มมากขึ้น   นอกจากนี้ถ้าหากความดันสูงขึ้นเเละลดลงจนควบคุมได้แล้วเส้นประสาทของตาและส่วนอื่นๆของดวงตาได้รับความเสียหายซึ่งนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้  โดยปกติโรคต้อหินสามารถเกิดขึ้นในตาทั้งสองข้าง แม้ว่าดวงตาข้างใดข้างหนึ่งจะมีอาการรุนเเรงกว่าอีกข้างหนึ่ง  สาเหตุของโรคต้อหิน ผู้เชี่ยวชาญยังไม่เเน่ใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต้อหินในดวงตาแต่อาการต้อหินสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังต่อไปนี้  อาการต้อหินเฉียบพลันหมายถึงต้อหินที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ อาการต้อหินทุติยภูมิหมายถึงต้อหินที่เกิดขึ้นจาสาเหตุดังต่อไปนี้เช่นอาการบวม โรคเบาหวาน โรคต้อกระจกชนิดรุนเเรงหรือการติดเชื้อ   ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต้อหินมีหลายปัจจัยได้แก่ ...

พาร์กินโซนิซึม (Parkinson's disease) คือโรคที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการและความผิดปกติของสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน แต่ก็อาจมีสาเหตุอื่นร่วมได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินโซนิซึมจะมีความผิดปกติอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาท ตั้งแต่ภาวะสมองเสื่อมไปจนถึงไม่สามารถมองขึ้นลงได้ โรคพาร์กินสัน Pakinson คือความผิดปกติและการตายของสมองส่วนที่ผลิตสารโดพามีน โดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างสมองกับเซลล์ประสาท และมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงอาการของโรคพาร์กินสัน การวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษา อาการของโรคพาร์กินสัน คนที่เป็นโรคพาร์กินโซกินสันมักจะเริ่มมีอาการในช่วงอายุ 50-80 ปี...

จอประสาทตาเป็นเนื้อเยื่อที่ปกคลุมที่ด้านหลังของดวงตา มีความไวต่อแสง มีหน้าที่ทำให้เรามองเห็นเมื่อแสงตกกระทบไปยังวัตถุและสะท้อนกลับมาที่ดวงตาจากนั้นส่งสัญญาณไปสมอง เพื่อให้เกิดเป็นภาพต่างๆ กระบวนการนี้ทำให้เกิดการมองเห็น และเป็นปัจจัยที่สำคัญของดวงตาคนเรา เบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic retinopathy) ทำลายเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อรอบๆ จอประสาทตาเป็นสาเหตุที่จะให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดวงตา และสูญเสียการมองเห็นในที่สุด เบาหวานขึ้นจอประสาทตา DR มีอยู่ 2 ประเภท: ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาระยะไม่ลุกลาม (NPDR): นี่เป็นเบาหวานที่รุนแรงกว่าเบาหวานขึ้นตาโดยปกติ...

ก้อนนิ่วในไตเป็นผลมาจากการสะสมของแร่ธาตุที่ไม่ละลายน้ำที่เกิดขึ้นภายในไต ก้อนนิ่วในไต (Kidney Stones) คือ การสะสมของผลึกแคลเซียมเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้อาจมีสารอื่นๆผสมอยู่ด้วย ก้อนนิ่วในไตมีขนาดโตเท่ากับลูกกอล์ฟได้โดยมีลักษณะโครงสร้างเป็นผลึก แต่อย่างไรก็ตามก้อนนิ่วอาจมีขนาดเล็กและสามารถหลุดออกมาผ่านปัสสาวะโดยที่ไม่ได้สังเกตุได้แต่ถ้าหากก้อนนิ่วยังคงอยู่ภายในร่างกายสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บเป็นอย่างรุนเเรงได้ อาการของนิ่วในไต โดยปกติก้อนนิ่วในไตมักไม่มีอาการแสดงออกจนกระทั่งก้อนนิ่วเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ท่อลำเลียงน้ำปัสสาวะออกจากไต เมื่อมีก้อนนิ่วเกิดขึ้นที่ไตผู้ป่วยมักมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่  อาการเจ็บปวดอย่างรุนเเรงที่ขาหนีบข้างใดข้างหนึ่ง ปัสสาวะเป็นเลือด มีอาการคลื่นไส้อาเจียน มีเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือหนองออกมากับปัสสาวะ ปริมาณของการขับปัสสาวะลดลง มีความรู้สึกปวดเเสบปวดร้อนระหว่างการปัสสาวะ มีอาการปวดปัสสาวะอย่างรุนเเรง มีไข้เเละอาการหนาวสั่นถ้าเกิดการติดเชื้อ...

อาการของโรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) คือการไอ มีเสียงหวีดและหายใจลำบาก นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคหลอดลมอักเสบยังมีปัญหาในการสั่งน้ำมูกหรือไอเพื่อเอาเสมหะออกจากทางเดินหายใจ   โรคหลอดลมอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง โดยปกติโรคหลอดลมอักเสบชนิดเฉียบพลันมักเกิดขึ้นและหายไปเองได้ส่วนอาการหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นอาการที่เกิดขึ้นยาวนานเเละไม่สามารถหายไปเองได้ ทั้งนี้การเลิกสูบบุหรี่สามารช่วยป้องกันโรคหลอดลมอักเสบได้   ในบทความนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาดหตุและอาการรวมไปถึงการรักษาและการป้องกันโรคหลอดลมอักเสบ  อาการโรคหลอดลมอักเสบ โรคหลอดลมอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรัง ถ้าเป็นชนิดเฉียบพลันเมื่อผู้ป่วยมีอาการหลอดลมอักเสบเฉียบพลันอาการนี้สามารถหายไปได้เอง แต่ถ้าเป็นโรคหลอดอักเสบชนิดเรื้อรังผู้ป่วยจะมีอาการของโรคที่ยาวนานและถาวรซึ่งบางครั้งอาจจะมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลงได้  สัญญาณเตือนและอาการของโรคหลอดลมอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันเเละเรื้อรัง  มีอาการไออย่างรุนเเรงซึ่งอาจมีเสมหะด้วย  มีเสียงหวีดขณะหายใจ มีไข้ต่ำและมีอาการหนาวสั่น รู้สึกแน่นที่หน้าอก มีอาการเจ็บคอ มีอาการปวดเมื่อยร่างกาย...

โรคเกาต์เป็นอาการทั่วไปของภาวะติดเชื้อในข้อต่อที่ทำให้เกิดอาการปวดข้ออย่างรุนเเรงทำให้เกิดอาการบวมรวมไปถึงอาการข้อติดขัด โดยปกติโรคเกาต์มักเกิดในข้อของนิ้วหัวเเม่เท้า โรคเกาต์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและหายไปเองได้เมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังเกิดการแพร่เชื้อในบริเวณที่ติดเชื้อได้ช้าและทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนเเรงได้ในภายหลัง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเกาต์ได้แก่โรคความดันสูง โรคหัวใจและโรคอ้วน  โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อในข้อต่อของผู้ชาย แม้ว่าโดยส่วนใหญ่โรคนี้เกิดขึ้นกับผู้ชายแต่ผู้หญิงมักมีความอ่อนไหวกับโรคนี้มากกว่าโดยเฉพาะเมื่อโรคเกาต์เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน  สถาบันป้องกันเเละควบคุมโรค (CDC) รายงานว่าในระหว่างปี 2007 ถึง 2008 พบว่ามีประชากรชาวอเมริกาประมาณ 8.3 ล้านคนเป็นโรคเกาต์ ประเภทของโรคเกาต์ อาการของโรคเกาต์มีหลายประเภทและมีระยะของการเกิดโรคที่หลากหลายซึ่งหมายความว่าโรคเกาต์มีหลายประเภทเเตกต่างกันดังต่อไปนี้  โรคเกาต์แบบที่มีภาวะกรดยูริกในเลือดสูงโดยที่ไม่มีอาการ มีความเป็นไปได้สำหรับผู้ที่มีระดับกรดยูริกสูงเเต่ไม่มีอาการเเสดงออก...

โรควิตกกังวล (Anxiety) เป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดกับอารมรณ์ของคนเรา อย่างไรก็ตามเมื่อรู้สึกวิตกกังวลในระดับที่มากเกินไปจนขาดสมดุล อาจกลายเป็นความผิดปกติทางสุขภาพไปได้ โรควิตกกังวลถือเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน มีความแตกต่างไปจากความวิตกกังวลทั่วไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบคนไทยมากกว่าหนึ่งแสนคนป่วยด้วยโรควิตกกังวล ซึ่งโรควิตกกังวลนี้จะเป็นความกังวลที่มากกว่าปกติ ไม่ใช่เพียงแค่การคิดมากเกินไปจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ถ้าเราสังเกตเห็นถึงความวิตกกังวลมากจนเกินไปก็อาจสันนิษฐานได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรควิตกกังวล ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ รวมถึงอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู หรือการเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด การประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรควิตกกังวลซึ่งมีหลายประเภท...

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เป็นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มต่อการติดเชื้อแบคทีเรียที่เข้าสู่กระแสเลือด โดยมีความรุนแรง ที่นำไปสู่ภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวและอันตรายถึงชีวิตได้ อาการติดเชื้อในกระแสเลือด หากสงสัยว่าติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด สิ่งที่ควรทำคือ : อย่าพยายามทำการวินิจฉัยด้วยตนเอง รีบเข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างเร่งด่วน อาการอาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงอื่นๆ  อาการของภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากการติดเชื้อที่ไม่ดี ค่อนข้างละเอียดอ่อน และอาจเข้าใจผิดว่าเป็นภาวะร้ายแรงอื่น ๆ อย่างไรก็ตามภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดมักเกิดกับผู้ที่มีการติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ การติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดทำให้เกิด : ไข้สูง...

เส้นเลือดขอด (Varicose veins) คือเส้นเลือดที่ขยายใหญ่ขึ้น มีอาการบวมและบิด มักมีสีน้ำเงินและม่วงเข้ม เส้นเลือดขอดคืออะไร? เส้นเลือดขอด Varicose veins คือเส้นเลือดที่มีขนาดใหญ่และบวม โดยส่วนมากมักปรากฏที่ขาและเท้า เส้นเลือดขอดจะปรากฏขึ้นเมื่อหลอดเลือดดำทำงานไม่ปกติ ทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างลำบาก เส้นเลือดแทบจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเพราะไม่สงผลกระทบด้านสุขภาพ แต่ถ้าเริ่มมีอาการปวดหรือบวม ทำให้รู้สึกไม่สบายก็สามารถทำการรักษาได้ นี่เป็นทางเลือกต่างๆในการรักษารวมไปถึงการรักษาเองที่บ้านด้วย ในกรณีที่รุนแรงเส้นเลือดขอดอาจจะแตกหรือกลานเป็นแผลที่ผิวหนัง ทำให้ต้องได้รับการรักษา...

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อยในเพศชาย หากพบในระยะแรกสามารถรักษาได้ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งอันดับ 4 ที่ตรวจพบในชายไทย มักพบบ่อยในชายสูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งมีอายุสูงขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าอัตราการเกิดใหม่ของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อยู่ที่ 7.5% ต่อประชากร 1 แสนคน อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถรักษาให้หายได้หากพบในระยะเริ่มต้น...

ความคิดเห็นล่าสุด