บทความสุขภาพ
หลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) : อาการ สาเหตุ การรักษา

หลั่งเร็ว (Premature Ejaculation) : อาการ สาเหตุ การรักษา

27.01
67
0

หลั่งเร็ว (Premature ejaculation)เป็นรูปแบบของความผิดปกติอย่างหนึ่งทางเพศ ที่อาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของผู้ชาย คือ ช่วงของการสำเร็จความใคร่หรือ “จุดสุดยอด” เกิดขึ้นเร็วกว่าที่ต้องการ

บางครั้งอาจมีภาวะแทรกซ้อนของการสืบพันธุ์ แต่การหลั่งเร็วมากไป (PE) อาจส่งผลเสียต่อความพึงพอใจทางเพศทั้งสำหรับผู้ชายและคู่นอน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศของผู้ชาย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมากกว่าเดิม

ข้อมูลในที่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาหลั่งเร็ว และสรุปทางเลือกในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

การรักษาอาการหลั่งเร็ว

ส่วนใหญ่มีสาเหตุทางจิตใจ และการอธิบายผลที่จะเกิดขึ้นของโรคเป็นสิ่งที่ดี

หากปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการมีคู่นอนใหม่ ปัญหามักจะแก้ไขได้ เมื่อความสัมพันธ์ดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากปัญหายังมีมากขึ้นแพทย์อาจแนะนำให้รับคำปรึกษาจากนักบำบัดโรคที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ทางเพศหรือ “การบำบัดร่วมกับคู่ครอง” (couples therapy)

แพทย์จะไม่สั่งจ่ายยาใดๆ ก่อนที่จะมีประวัติทางเพศโดยละเอียด เพื่อให้การวินิจฉัยการหลั่งเร็วเป็นไปได้อย่างชัดเจน การรักษาโดยการใช้ยาอาจมีผลเสียได้ และผู้ป่วยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง

Dapoxetine (ชื่อทางการค้า Priligy) ถูกใช้เพื่อรักษาการหลั่งเร็วทั้งแบบหลักและแบบรองในหลายประเทศ คือ กลุ่มยา SSRI ที่ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้รักษาการหลั่งเร็ว ภายใต้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

 • การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดเป็นเวลาน้อยกว่า 2 นาทีก่อนที่จะเกิดการหลั่ง

 • การหลั่งอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดขึ้นซ้ำๆ หลังจากการกระตุ้นทางเพศน้อยมาก และก่อน ระหว่าง หรือหลังจากการสอดอวัยวะเพศเข้าไปไม่นาน และก่อนที่เขาจะต้องการถึงจุดสุดยอด

 • มีความทุกข์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากหลั่งเร็ว

 • ควบคุมการหลั่งไม่ได้

 • ความพยายามส่วนใหญ่ในการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการหลั่งเร็ว

ผลข้างเคียงจาก dapoxetine ได้แก่ คลื่นไส้ ท้องเสีย วิงเวียนศีรษะ และปวดศีรษะ 

ยาทาภายนอก

ครีมยาชาเฉพาะที่ซึ่งช่วยลดความรู้สึก เป็นการบำบัดเฉพาะที่บางอย่างที่อาจใช้กับอวัยวะเพศชายก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่างเช่น lidocaine หรือ prilocaine ซึ่งสามารถชะลอก่อนการหลั่งได้

อย่างไรก็ตามการใช้ยาชาเฉพาะที่เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการชาและสูญเสียการแข็งตัวได้ ความสุขทางเพศที่ลดลงเนื่องจากผลของยาเป็นสิ่งที่ผู้ชายอาจไม่สามารถยอมรับ และยาอาจส่งผลกระทบต่อผู้หญิงด้วย

การรักษาอาการหลั่งเร็วเองที่บ้าน

วิธีที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ชาย 2 วิธี คือ:

 • วิธีเริ่มต้นและหยุด: มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการควบคุมการหลั่งของผู้ชาย ทั้งผู้ชายหรือคู่นอนของเขาจะหยุดการกระตุ้นทางเพศเมื่อรู้สึกว่าพวกเขากำลังจะถึงจุดสุดยอด แล้วกลับมาทำกิจกรรมทางเพศใหม่เมื่อความรู้สึกของการถึงจุดสุดยอดที่กำลังจะมาถึงนั้นลดลง

 • การบีบเค้น: คล้ายกับวิธีแรก แต่ผู้ชายคนนั้นจะบีบปลายอวัยวะเพศของเขาเบาๆ เป็นเวลา 30 วินาทีก่อนที่จะเริ่มการกระตุ้นใหม่ หรือคู่นอนของเขาอาจเป็นคนช่วยทำสิ่งนี้ให้

ผู้ชายพยายามที่จะทำแบบข้างต้นนี้ 3-4 ครั้งก่อนที่จะปล่อยให้ตัวเองถึงหลั่ง

การฝึกปฎิบัติเป็นสิ่งสำคัญ และหากปัญหายังมีอยู่ควรปรึกษาแพทย์

การขมิบ

นักวิจัยพบว่าการขมิบ( Kegel exercises) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ซึ่งสามารถช่วยผู้ชายที่มีการหลั่งเร็วได้ตลอดชีวิต

ชาย 40 คนที่มีอาการดังนี้ ได้ทำกายภาพบำบัดที่เกี่ยวข้อง:

 • กายภาพบำบัดเพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัว

 • กระตุ้นพื้นเชิงกรานด้วยไฟฟ้า

 • การตอบสนองทางชีวะ (biofeedback) ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจวิธีควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณพื้นเชิงกราน

พวกเขายังทำการฝึกเฉพาะบุคคลด้วย

หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์ของการรักษา ผู้เข้ารับการรักษากว่า 80 เปอร์เซ็นต์สามารถควบคุมการหลั่งได้ในระดับหนึ่ง โดยเพิ่มเวลาระหว่างการสอดใส่และการหลั่งอย่างน้อย 60 วินาที

สาเหตุของอาการหลั่งเร็ว

อาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น

ปัจจัยทางจิตใจ

ส่วนใหญ่ของการหลั่งเร็วไม่เกี่ยวข้องกับโรคใดๆ แต่เกิดจากปัจจัยทางจิตใจแทน ได้แก่:

 • ไม่มีประสบการณ์ทางเพศ

 • ปัญหาของภาพพจน์เกี่ยวกับตัวเอง

 • ความใหม่ของความสัมพันธ์

 • ตื่นเต้นมากเกินไป หรือการกระตุ้นมากเกินไป

 • เครียดจากปัญหาความสัมพันธ์

 • ความวิตกกังวล

 • ความรู้สึกผิดหรือไม่เพียงพอ

 • ซึมเศร้า 

 • ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและความใกล้ชิด

ปัจจัยทางจิตวิทยาที่พบบ่อยเหล่านี้อาจส่งผลต่อผู้ชายที่เคยมีการหลั่งตามปกติมาก่อน กรณีเหล่านี้มักเรียกว่าหลั่งเร็วแบบที่ 2 หรือภาวะหลั่งเร็วเกิดขึ้นภายหลังจากเคยหลั่งแบบปกติมาแล้ว ( acquired PE) ภาวะหลั่งเร็ว มี 2 รูปแบบ คือ แบบแรกมีภาวะหลั่งเร็วตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (lifelong PE) และอีกแบบมีภาวะหลั่งเร็วเกิดขึ้นภายหลังจากเคยหลั่งแบบปกติมาแล้ว (acquired PE)

หลั่งเร็วส่วนใหญ่เป็นแบบที่เกิดขึ้นได้ยากและคงอยู่นานกว่า เช่น  หลั่งเร็วแบบที่แรก มีภาวะหลั่งเร็วตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก หรือ lifelong PE ที่เชื่อว่ามีสาเหตุจากปัญหาทางจิตใจ

สาเหตุทางการแพทย์

หลั่งเร็วที่มีสาเหตุทางชีววิทยาพบได้น้อยมาก

นี่เป็นสาเหตุทางการแพทย์ที่เป็นไปได้ของหลั่งเร็ว:

 • โรคเบาหวาน 

 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)

 • โรคต่อมลูกหมาก (prostate disease)

 • ปัญหาต่อมไทรอยด์

 • การใช้ยาผิดกฎหมาย

 • การบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไป

หลั่งเร็วอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา

อาการหลั่งเร็ว

ในทางการแพทย์ พบว่ารูปแบบของหลั่งเร็วที่พบมากขึ้นคือแบบแรก หรือ lifelong PE ซึ่งถูกกำหนดโดยคุณสมบัติ 3 ประการต่อไปนี้:

 • การหลั่งมักเกิดขึ้นเสมอหรือเกือบตลอดเวลาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์สำเร็จ หรือภายในเวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากการสอดใส่

 • ไม่สามารถชะลอการหลั่งได้ทุกครั้ง หรือเกือบทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

 • ผลที่ตามมาในทางลบเกิดขึ้น เช่น ความทุกข์ใจ ความไม่พอใจ หรือการหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดทางเพศ

  Premature Ejaculation

อาการทางจิตใจเป็นเรื่องที่ตามมาหลัง ซึ่งผู้ชาย คู่นอน หรือทั้งคู่ อาจประสบจากต่อการหลั่งเร็วที่เป็นอาการทางกายภาพ

อาการทุติยภูมิ ได้แก่:

 • มั่นใจในความสัมพันธ์น้อยลง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักเป็นไปด้วยความยากลำบาก

 • มีความทุกข์ทางใจ

 • วิตกกังวล

 • มีความลำบากใจ

 • ซึมเศร้า

ผู้ชายที่หลั่งเร็วเกินไปอาจมีความทุกข์ทางจิตใจ ผลการศึกษาในผู้ชาย 152 คนและคู่ของพวกเขา ชี้ให้เห็นว่า คู่นอนมักจะกังวลเรื่องหลั่งเร็วน้อยกว่าที่ผู้ชายที่

การวินิจฉัยอาการหลั่งเร็ว

คู่มือที่จิตแพทย์และนักจิตวิทยาใช้ในการวินิจฉัยทางคลินิก (เรียกว่า DSM-V) กำหนดให้หลั่งเร็วเป็นโรคทางเพศก็ต่อเมื่อ คำอธิบายต่อไปเกิดขึ้นจริง:

“การหลั่งโดยมีการกระตุ้นทางเพศน้อยที่สุดก่อนการสอดใส่ หรือไม่นานหลังการสอดใส่ และก่อนที่บุคคลนั้นต้องการที่จะหลั่ง โดยภาวะนี้คงอยู่หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก”

อย่างไรก็ตามหลั่งเร็ว รูปแบบที่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ เป็นหนึ่งในความผิดปกติทางเพศที่พบบ่อยที่สุด

แพทย์จะถามคำถามบางอย่างที่มีไว้เพื่อช่วยในการประเมินอาการ เช่น ใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่จะมีการหลั่งออกมา ซึ่งเรียกว่าระยะเวลาแฝง (latency)

คำถามที่ใช้ อาจรวมถึง:

 • คุณหลั่งเร็วบ่อยครั้งแค่ไหน

 • คุณมีปัญหานี้มานานเพียงใด

 • เกิดขึ้นทุกคร้ังที่คุณมีเพศสัมพันธ์ หรือในบางช่วงเวลาเท่านั้น

 • การกระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งมากแค่ไหน

 • หลั่งเร็วมีผลต่อกิจกรรมทางเพศของคุณอย่างไร

 • คุณสามารถชะลอการหลั่งจนกว่าจะถึงหลังการสอดใส่ได้หรือไม่

 • คุณหรือคู่นอนของคุณรู้สึกรำคาญหรือหงุดหงิดหรือไม่

 • หลั่งเร็วมีผลต่อคุณภาพชีวิตของคุณอย่างไร

ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าหลั่งเร็ว มีผลต่อผู้ชายระหว่าง 15-30 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามมีกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ และวินิจฉัยได้น้อยกว่ามาก  ซึ่งความแตกต่างทางสถิตินี้ไม่ได้ช่วยลดความรู้สึกไม่สบายในผู้ชายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การวินิจฉัยที่เข้มงวดแต่อย่างใด

คาดว่าหลั่งเร็วแบบแรก หรือ  lifelong PE จะส่งผลกระทบต่อผู้ชายประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหลั่งเร็ว

ประเด็นสำคัญบางอย่างเกี่ยวกับการหลั่งเร็ว มีดังนี้

 • ส่วนใหญ่การไม่สามารถควบคุมการหลั่งได้นั้นไม่ค่อยเกิดจากสภาวะทางการแพทย์ แม้ว่าแพทย์จะต้องออกกฎนี้ก็ตาม

 • การหลั่งเร็วสามารถนำไปสู่อาการทุติยภูมิ เช่น ความทุกข์ใจ ความลำบากใจ ความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า

 • ทางเลือกในการรักษา มีตั้งแต่การที่แพทย์สร้างความมั่นใจว่าปัญหาอาจดีขึ้นได้ทันเวลา ตลอดไปจนถึงวิธีการ “ฝึก” ตามจังหวะการหลั่งที่บ้าน

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *