Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

จิตวิทยา

อาการออทิสซึ่มหรือโรคออทิสติกทำให้ผู้ (Autism) ป่วยแสดงพฤติกรรมการกระทำซ้ำๆและส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อาการ (Autism) คืออะไร  โรคออทิสติก (ASD) เป็นคำจำกัดโดยกว้างของโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท   โรคออทิสติก (ASD) ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยอาการส่วนใหญ่ของโรคนี้ที่ปรากฎได้แก่ความบกพร่องในการเข้าสังคมและการทำพฤติกรรมซ้ำไปซ้ำมา เด็กออทิสติกบางคนอาจมีอาการของโรคเเสดงให้เห็นตั้งแต่เกิด ในขณะที่คนอื่นอาจมีการพัฒนาของโรคและแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น โรคออทิสซึ่มมีความเชื่อมโยงกับอาการทางการแพทย์เช่นอาการลมชักและโรคทางพันธุกรรม ข้อมูลจากสถาบันความผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทและโรคหลอดเลือดในสมอง (NINDS) แห่งชาติประเมินว่า 20-30% ของผู้ป่วยโรคออทิสติกมีอาการลมชักร่วมด้วยในวัยเด็ก...

โรคซึมเศร้า (Depression) เกิดจาก ความเศร้า ความรู้สึกหดหู่ และการสูญเสียความสุขในชีวิตประจำวันเป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างมาก อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าได้ อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักของความพิการที่เกิดขึ้นทั่วโลก เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย  กรมสุขภาพจิตเคยออกมาระบุถึงสถิติฆ่าตัวตายในปี 2561 สำเร็จ 4,137 คน เฉลี่ยวันละ 11.3 คนต่อวัน...

ความคิดเห็นล่าสุด