Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

คมสวัสดิ์ อุดมปลั่ง (Komsawat Audomprang)

อาการประจำเดือนมาน้อย (Low Menstruation) มีปัจจัยหลายอย่าง เช่น น้ำหนักตัว การออกกำลังกาย และความเครียดล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการไหลของประจำเดือน ทำให้มีประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ การรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงจึงมีประโยชน์อย่างมาก ประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติมักไม่สร้างความกังวลใจนัก ผู้หญิงทั่วๆ ไปมักพบว่าปริมาณของประจำเดือนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน โดยที่บางเดือนจะมีประจำเดือนมาน้อยเดือนอื่นๆ ในบางกรณี การที่ประจำเดือนมาน้อยอาจบ่งบอกถึงการตั้งครรภ์หรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมน ในทำนองเดียวกันก็อาจเกิดจากความเข้าใจผิดว่าตนมีประจำเดือนมาน้อยแต่ความจริงแล้วกำลังประสบปัญหาการตกขาวอยู่ ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการระบุตัวบุคคลว่าคนที่มีอาการอย่างไรคือผู้มีภาวะประจำเดือนมาน้อย สาเหตุ...

มะเร็งหลอดอาหารคืออะไร มะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal cancer) คือมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดอาหารที่เชื่อมต่อระหว่างลำคอไปจนถึงกระเพาะอาหาร โดยมะเร็งชนิดนี้มักพบในแถบเอเชียและแอฟริกาและพบได้ยากในแถบอเมริกา ซึ่งจากสถิติพบผู้ป่วยรายใหม่เพียงร้อยละ 1 และพบว่าร้อยละ 2.6 ของผู้ป่วยมะเร็งเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เกิดกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ประเภทของมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดอาหารมีอยู่ 2 ประเภทหลักดังนี้ เซลล์มะเร็งหลอดอาหารชนิดคาร์สิโนมา (Squamous...

โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบเฉียบพลันเกิดจากเชื้อ Bacillus anthracis พบได้ 3 ชนิด คือ เป็นแผลที่ปอด เป็นแผลที่ผิวหนัง หรือเป็นแผลที่ทางเดินอาหาร ขึ้นกับช่องทางการติดเชื้อ เชื้อแอนแทรกซ์มีความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ ผู้ป่วยโรคแอนแทรกซ์ทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 95 เป็นชนิดแผลที่ผิวหนัง (Cutaneous anthrax)...

ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Meningitis) หรือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่บริเวณเยื่อหุ้มสมอง ปัจจุบันโรคนี้เป็นโรคที่พบได้ยาก สำหรับสาเหตุของโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อของแบคทีเรียบริเวณเยื่อหุ้มสมองและกระดูกสันหลัง โรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบเป็นโรคที่อันตรายเเละทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ถ้าหากไม่ทำการรักษาทันที เนื่องจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคชนิดนี้จะเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น ข้อมูลจากสถาบันควบคุมโรคระบุว่าผู้ป่วยที่หายจากโรคนี้ 15% พบว่ากลายเป็นผู้พิการ ซึ่งได้แก่หูหนวก สมองเสื่อมและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับลักษณะอาการของโรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไข้กาฬหลังแอ่นชนิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบคืออะไร เชื้อแบคทีเรียเเละไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคไข้สมองอักเสบได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย Neisseria meningitidis...

โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease) คือ โรคทางสมองที่รักษาไม่หาย และเป็นกรรมพันธุ์ โดยเซลล์สมองนั้นถูกทำลายทำให้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ความคิด และอารมณ์ โรคฮันติงตันถือเป็นภาวะทางระบบประสาท ซึ่งเป็นผลมาจากยีนที่ผิดพลาด เกิดการสะสมโปรตีนที่เป็นพิษในสมอง และนำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาทในที่สุด โรคนี้มีผลโดยตรงต่อส่วนต่างๆ ของสมองจึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และการรับรู้ ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด อาการของโรคฮันติงตัน...

คนส่วนใหญ่มักเคยมีอาการระคายเคืองอย่างรุนแรงในลำคอหรือคันคอ (Itchy throat)เป็นบางครั้ง ซึ่งอาการคันคอเป็นอาการทั่วไปของไข้ละอองฟางและอาการแพ้อื่นๆ รวมถึงเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อจากไวรัสหรือแบคทีเรีย สาเหตุอาการคันคอ อาการระคายเคืองหรือคันคอเกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ โรคจมูกที่เกิดจากภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการคันคอเรียกว่าโรคไข้ละอองฟาง ไข้ละอองฟางเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการคันคอ โรคจมูกที่เกิดจากภูมิแพ้เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้หรือสิ่งแปลกปลอม โดยการปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าฮีสทามีน ซึ่งสารก่อภูมิแพ้ทั่วไปได้แก่ เกสรดอกไม้ ขนสัตว์และสิ่งแปลกปลอมเช่น ควันบุหรี่หรือน้ำหอมที่มีกลิ่นฉุน การแพ้อาหาร เป็นอาการแพ้ที่เกิดขึ้นเมื่อทานอาหารบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยปกติอาการแพ้อาหารจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทานอาหารที่แพ้เข้าไป...

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคือการให้ความหมายในวงกว้างถึงสองเงื่อนไขในการเกิดภาวะปอดอุดกั้น ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรค ผู้ป่วยจะมีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง หรืออาจจะทั้งสองอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจลำบาก นอกจากนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหากมีอาการจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังคืออะไร ปอดอุดกั้นเรื้อรังคือ การให้ความหมายในวงกว้างสองเงื่อนไขในการเกิดภาวะปอดอุดกั้นนั่นคือภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสอง และความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ถุงลมโป่งพองจะทำลายถุงลมในปอด ซึ่งจะทำให้ปอดสูญเสียการขยายตัวและไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง คือ การอักเสบต่อทางเดินหายใจ ซึ่งจะทำให้เกิดเมือกในทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบจะเป็นเรื้อรังได้...

โรคไหลตาย (Brugada Syndrome) คือความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจที่พบได้ยาก แต่เป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งบางครั้งอาจถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม ผู้ป่วยกลุ่มอาการบรูกาดามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติโดยเริ่มต้นที่หัวใจห้องล่าง การรักษากลุ่มอาการบรูกาดานั้นสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงยาที่ออกฤทธิ์รุนแรง และยาลดไข้ หากจำเป็น อาจต้องรักษาด้วยการฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (ICD) อาการไหลตาย คนส่วนใหญ่ที่มีอาการบรูกาดาไม่รู้ตัวว่าป่วย โดยปกติแล้วโรคนี้มักไม่แสดงอาการที่สามารถสังเกตได้ สัญญาณเตือนหรืออาการที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะบรูกาดา มีดังนี้ : การวิงเวียน การเป็นลม ...

แผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcers) เป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำย่อยทำลายเยื่อบุของระบบย่อยอาหารให้หลุดออกไป แผลในกระเพาะอาหารสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเยื่อบุกระเพาะอาหาร ส่วนล่างของหลอดอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้มีอาการต่างๆ ได้แก่ ปวดเหมือนอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ และน้ำหนักลดลง มีการคาดการณ์ว่ามีผู้คนมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผลในกระเพาะอาหารอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต เมื่อแผลในกระเพาะอาหารส่งผลกระทบต่อกระเพาะอาหารเรียกว่าแผลในกระเพาะอาหาร หากส่งกระทบต่อส่วนหนึ่งในลำไส้เล็กส่วนต้นเรียกว่าแผลในลำไส้เล็กส่วนต้น และหากส่งกระทบต่อหลอดอาหารจะเรียกว่า เป็นแผลในหลอดอาหาร สาเหตุที่มักพบได้บ่อย...

โรคเลือดออกในสมองหมายถึง (Brain Hemorrhage) คือภาวะเลือดออกในสมองหรือสมองมีก้อนเลือดคั่งอยู่ข้างใน  ภาวะนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที สมองของคนเราได้รับการปกป้องโดยมีกะโหลกศีรษะ ล้อมรอบสมองเอาไว้  หากสมองมีเลือดออกข้างในจะทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะและทำให้เกิดความเสียหายต่อเยื่อหุ้มสมอง ถ้าหลอดเลือดในสมองรั่วหรือแตก จะทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมอง แรงดันจากการที่เลือดออกมากเกินไปอาจรุนแรงจนทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงเยื่อหุ้มสมองได้ ส่งผลให้สมองการขาดออกซิเจน สามารถทำให้เกิดภาวะสมองบวม เลือดที่ออกมามาก สามารถที่จะรวมกันแล้วเกิดเป็นก้อนเลือดได้ แรงดันที่เพิ่มขึ้นนี้จะไปขัดขวางออกซิเจนไม่ให้ไปเลี้ยงเซลล์สมอง ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ในบทความนี้ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะเลือดออกในสมองสาเหตุ...

ความคิดเห็นล่าสุด