Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

ขาดสารอาหาร

โรคผิวเผือก (Albinism) หมายถึงความผิดปกติที่เกิดจากการมีเม็ดสีผิวน้อยกว่าปกติหรือเม็ดสีเมลานินหายไป ซึ่งโรคนี้มีอาการรุนเเรงที่หลากหลายและโดยปกติมักทำให้เกิดผิวและผมเป็นสีขาวรวมถึงมีปัญหาด้านการมองเห็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคผิวเผือก นี่คือข้อสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับโรคผิวเผือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดอื่นๆอยู่ในบทความหลัก โรคผิวเผือกยังไม่มีวิธีการรักษาแต่อาการบางอย่างที่เกิดขึ้นสามารถรักษาได้  โรคผิวเผือกเป็นโรคทางพันธุกรรม อาการแรกของโรคผิวเผือกมักเกิดขึ้นกับเส้นผม ดวงตา ผิวหนังและการมองเห็น สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคผิวเผือกคือการทำงานผิดปกติของเอนไซม์ tyrosinase 1 ใน 70 คนมียีนที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวเผือก โรคผิวเผือกคืออะไร โรคผิวเผือกเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีผิวเมลาโทนินที่มีอัตราต่ำเกินไป ...

ภาวะขาดเเคลนสารอาหาร (Malnutrition) หมายถึงผู้ที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือทานอาหารที่มีสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกาย  ภาวะขาดสารอาหารเกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้รับสารอาหารมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ภาวะขาดเเคลนสารอาหารเกิดขึ้นเมื่อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนื่องจากการทานอาหารมากหรือน้อยเกินไป ผู้ที่มีภาวะขาดเเคลนสารอาหารอาจขาดวิตามิน เเร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอื่นๆ ภาวะขาดเเคลนอาหารสามารถนำไปสู่ ปัญหาทางสุขภาพทั้งระยะยาวเเละระยะสั้น เกิดแผลหายช้าและหายจากโรคได้ช้า  มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้สูง มีสมาธิจดจ่อกับการทำงานหรือการเรียนได้น้อย  การขาดแคลนสารอาหารบางชนิดเป็นการกระตุ้นที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพได้ ตัวอย่างเช่น  การขาดวิตามินเอ ในทั่วโลกเด็กหลายคนอาจมีปัญหาทางสายตาเนื่องจากการขาดแคลนวิตามินเอ การขาดวิตามินซี การขาดเเคลนวิตามินซีสามารถทำให้เกิดโรคเลือดออกตามไรฟันซึ่งโรคนี้พบได้น้อยในสหรัฐอเมริกาแต่โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่ไม่ได้ทานอาหารที่อุดมไปด้วยผักและผลไม้  ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นที่ดื่มแอลกอฮอลปริมาณมากและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดเเคลนวิตามินซี  ภาวะการขาดเเคลนสารอาหารทุกประเภท ...

โรคอ้วน (Obesity) คือสภาวะการสะสมของของไขมันที่มีอยู่ตามภายในร่างกายที่มีมากเกินไป จึงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ โดยทางการแพทย์สามารถบ่งชี้ได้จากผู้ที่มีภาวะค่าดัชนีมวลกายสูงมักเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนได้ การวัดค่าดัชนีมวลกาย(BMI) เป็นการวัดค่าดัชนีมวลของร่างกายที่แพทย์ใช้ในการประเมินว่าคนๆนั้นมีน้ำหนักตามอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ โดยทำการประเมินจากเพศ อายุ และความสูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการวัดค่าดัชนีมวลกายนั้นมีเพียงแค่การวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักเท่านั้น การวัดค่าดัชนีมวลกายนั้น หากมีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25 ถึง 29.9 ขึ้นไป แสดงว่าเริ่มมีภาวะอ้วนและมีค่าวัดดัชนีมวลกายมากกว่า 30 ขึ้นไป...

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) คือ โรคที่เกี่ยวกับโลหิตที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม โดยมีผลต่อความสามารถของร่างกายในการผลิตฮีโมโกลบินและเซลล์เม็ดเลือดแดง ผู้ป่วยธาลัสซีเมียจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินน้อยเกินไป หรือเซลล์เม็ดเลือดแดงอาจเล็กเกินไป โรคธาลัสซีเมียอาการ ? ผลกระทบอาจมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงเป็นอันตรายถึงชีวิต อาการของธาลัสซีเมียแตกต่างกันไปตามประเภทของธาลัสซีเมีย โรคธาลัสซีเมียจะไม่แสดงอาการจนถึงอายุ 6 เดือน ในทารกส่วนใหญ่ที่มีธาลัสซีเมียเบต้า และธาลัสซีเมียบางชนิด เพราะทารกแรกเกิดมีฮีโมโกลบินชนิดหนึ่งเรียกว่า เฮโมโกลบินของทารกในครรภ์ หลังจาก 6...

โรคเบาหวาน (Diabetes) คือ ภาวะผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ กล่าวคือ สาเหตุของโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ปัจจุบันประชากรไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมาจากวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยและดูแลรักษาเพียงร้อยละ 35.6 หรือเพียง 2.6 ล้านคน บรรลุเป้าหมายในการรักษาได้เพียง 0.9...

ความคิดเห็นล่าสุด