Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

จิตวิทยา

โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive Disorder) เป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจะมีรูปแบบความคิดและรู้สึกเป็นทุกข์ ก้าวร้าว มีความคิดหมกมุ่นแต่เรื่องเดิม ๆ และคิดวกไปวนมา จนแสดงออกทางร่างกายหรือจิตใจ และมีอาการย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ กันอยู่อย่างนั้น ประชากรราว 2% เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งชีวิตกับอาการของโรคในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่น และโรคย้ำคิดย้ำทำมักไม่ค่อยเกิดกับคนที่มีอายุหลัง 40...

โรคหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder)  คือ ภาวะทางจิตที่มีผลต่อความรู้สึก ความคิด และการกระทำ ความทะนงตัวสูง และแสดงออกถึงความมั่นใจที่เกินจริง คนที่เป็นโรคหลงตัวเอง (NPD) อาจมีอารมณ์รุนแรงผันผวน และกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับชื่อเสียง อำนาจ และความเหมาะสมของตน ในสายตาของคนอื่น พวกเขาอาจเป็นที่มีลักษณะ ดังนี้ :...

ผู้ที่เป็นโรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder) จะมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆ พลังในการทำกิจกรรมต่างๆลดลง ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันยากลำบาก เพราะภาวะนี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมากน้อยต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคน การรักษา ดูแลและช่วยเหลือที่เหมาะสมจะช่วยให้เขามีชีวิตที่สมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โรคไบโพลาร์ หรืออารมณ์สองขั้วคืออะไร คือภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ บางครั้งอารมณ์ดีผิดปกติ สลับซึมเศร้าผิดปกติ กลับไปกลับมา มีการเปลี่ยนแปลงของการนอน อาจนอนไม่หลับหรือนอนมากไป ขาดสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ พลังที่จะทำกิจกรรมต่างๆลดลง และส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรม...

อารมณ์แปรปรวน (Mood Swings) เป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างที่ฉับพลันหรือรุนแรง ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีภาวะอารมณ์แปรปรวนอาจเปลี่ยนจากความรู้สึกมีความสุขและอารมณ์ดี ไปสู่ความรู้สึกเศร้า หงุดหงิด หรือโกรธได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือ และต่อไปนี้ จะพูดถึงสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการอารมณ์แปรปรวนในคนหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และพูดถึงตัวเลือกวิธีการรักษา และเคล็ดลับในการป้องกันอีกด้วย สาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวน โรคอารมณ์แปรปรวนเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต...

โรคจิตเภท (Schizophrenia) คือ ภาวะสุขภาพจิตที่มักพบในวัยรุ่นตอนปลาย หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยมีผลต่อคำพูด ความคิด อารมณ์ และชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต และความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง อาการของจิตเภท อาการของผู้ป่วยจิตเภทที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ คำพูดที่สับสนยากที่ผู้อื่นจะเข้าใจ ขาดการแสดงออกทางสีหน้า ขาดการแสดงออกทางอารมณ์ ขาดแรงจูงใจ ไม่มีสมาธิจดจ่อ โรคจิต...

โรคจิตหวาดระแวง (Paranoia) คือ บุคคลหนึ่งกำลังถูกคุกคามไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น คนที่จ้องมองคุณ หรือมาอาการต่อต้าน แม้ว่าจะไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเป็นความจริง สามารถเกิดกับคนจำนวนมากได้ในบางช่วงเวลาของชีวิต แม้ว่าคุณจะรู้ว่าความกังวลของคุณไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แต่ก็อาจเป็นปัญหาได้หากเกิดขึ้นบ่อยเกินไป ความหวาดระแวงนับว่าเป็นปัญหาสุขภาพความรุนแรงมาก เป็นภาวะสุขภาพจิตที่หายากและทำร้ายบุคคลที่เป็นอย่างจริงจัง เมื่อไม่มีข้อพิสูจน์ ทำให้ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวว่าหวาดระแวง อาการของโรคหวาดระแวง อาการหวาดระแวงประกอบไปด้วย: รู้สึกว่าเป็นฝ่ายตั้งรับจากศัตรู รู้สึกถูกลถกล้ำได้ง่าย เชื่อว่าตนเองถูกเสมอและมีปัญหาในการผ่อนคลาย...

อาการเพ้อ (Delirium) เกิดจากสภาวะทางจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ได้แก่วิธีคิดและพฤติกรรมรวมถึงระดับจิตสำนึก ซึ่งภาวะทางอารมณ์เหล่านี้ส่งผลต่อความจำเเละสมาธิ  ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาการเพ้อได้ทั้งหมดแต่มีเเนวโน้มว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับอายุและภาวะถอนพิษสุรารวมถึงโรคบางชนิด  ในบทความนี้มีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับประเภทของอาการเพ้อและอาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในบทความนี้ยังพูดถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของอาการเพ้อ ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรครวมถึงทางเลือกในการรักษาและลักษณะอาการที่ควรไปพบแพทย์ อาการเพ้อคืออะไร   ผู้มีอาการเพ้ออาจมีอาการสมาธิสั้น คิดมาก ความจำเสื่อมและนอนหลับยาก  อาการเพ้อเกิดจากการเปลี่ยนทางสภาวะจิตใจของคนที่เข้าไปขัดขวางความสามารถในการใช้สมาธิจดจ่อ ความจำและการนอนหลับ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความแปรปรวนในระดับสติสัมปชัญญะอีกด้วย  อาการเพ้อสามารถเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะถอนพิษสุราและการใช้ยาบางชนิดรวมถึงเป็นอาการของโรคบางอย่าง  ข้อมูลจากคู่มือสุขภาพจิตปี...

โรคฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder) หรือ HPD คือภาวะทางจิตใจที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติ และเรียกร้องความสนใจ และมีภาพลักษณ์ที่ผิดกับความเป็นจริง HPD ไม่ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง แต่รบกวนชีวิตประจำวันในเรื่องของสังคม หน้าที่การงานและอื่นๆ ได้ สาเหตุของ HPD ยังไม่ชัดเจน ถือว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทายในการวินิจฉัยและรักษา บทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะของ HPD...

อาการประสาทหลอน (Hallucination) คือสัญญาณของโรคทางด้านสุขภาพจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเจ็บป่วย โดยปกติเเล้วอาการภาพหลอนเป็นเรื่องปกติ ประเภทของอาการภาพหลอน อาการภาพหลอนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเวลา โดยอาการนี้สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสมอง ตัวอย่างเช่นในผู้ที่มีร่างกายอ่อนเเอมักมีอาการภาพหลอนในขณะที่นอนหลับหรือเกิดอาการละเมอ อาการภาพหลอนมีหลายประเภทแตกต่างกันโดยมีอาการดังต่อไปนี้  อาการหูแว่ว อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงเช่นเสียงคนพูดหรือเสียงวิทยุ เห็นภาพหลอน อาการนี้ทำให้ผู้คนเห็นบางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเช่นเห็นภาพของคนหรือสัตว์ ประสาทหลอนทางการได้กลิ่น อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคนได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริง ประสาทหลอนทางการรับรส อาการนี้ทำให้ผู้คนได้รับรสอาหารที่เขาไม่ได้กิน  ประสาทหลอนทางการสัมผัส อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนสัมผัสตัว อาการหลอนที่คิดว่าร่างกายของตนเองผิดปกติ...

โรคสมาธิสั้น (Attention-deficit/hyperactivity disorder) คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความสนใจ หรือควบคุมการเคลื่อนไหว และควบคุมทางกายภาพอื่นๆได้ สาเหตุที่แท้จริงของโรคสมาธิสั้นยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่คนที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะประสบกับปัญหาหลายประการ หลักๆ คือ ความยากลำบากในการรักษาความสนใจหรือมุ่งเน้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจมีปัญหาในการนั่งนิ่ง ๆ และมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ในขณะที่คนทั่วไปอาจอาจจะยากในการให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขามองว่าไม่น่าสนใจใน แต่ในผู้ที่มีสมาธิสั้นจะพบปัญหาลักษณะนี้ที่รุนแรงกว่าในการรักษาความสนใจ และเสียสมาธิได้ง่าย จากสิ่งเร้าภายนอก...

โรคจิต (Psychosis) คือ การสูญเสียการติดต่อและการรับรู้ความเป็นจริง มัน ถือว่าเป็นความป่วยทางจิตใจ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางร่างกาย โรคจิตคืออะไร? โรคจิต (Psychosis) คือ การที่บุคคลมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง หรือมีความเชื่อที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คนโรคจิตจะมีอาการประสาทหลอน หรือภาพลวงตา พวกเขาอาจเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง นี่อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างไม่คาดคิด เพราะคนโรคจิตสามารถที่จะทำร้ายตัวเองและผู้อื่นได้ โรคจิตมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของโรคจิตเภท และแม้ว่าจะมีอาการอื่น...

โรควิตกกังวล (Anxiety) เป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดกับอารมรณ์ของคนเรา อย่างไรก็ตามเมื่อรู้สึกวิตกกังวลในระดับที่มากเกินไปจนขาดสมดุล อาจกลายเป็นความผิดปกติทางสุขภาพไปได้ โรควิตกกังวลถือเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน มีความแตกต่างไปจากความวิตกกังวลทั่วไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบคนไทยมากกว่าหนึ่งแสนคนป่วยด้วยโรควิตกกังวล ซึ่งโรควิตกกังวลนี้จะเป็นความกังวลที่มากกว่าปกติ ไม่ใช่เพียงแค่การคิดมากเกินไปจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ถ้าเราสังเกตเห็นถึงความวิตกกังวลมากจนเกินไปก็อาจสันนิษฐานได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรควิตกกังวล ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ รวมถึงอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู หรือการเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด การประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรควิตกกังวลซึ่งมีหลายประเภท...

ความคิดเห็นล่าสุด