Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

จิตวิทยา

อาการเพ้อ (Delirium) เกิดจากสภาวะทางจิตใจที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ได้แก่วิธีคิดและพฤติกรรมรวมถึงระดับจิตสำนึก ซึ่งภาวะทางอารมณ์เหล่านี้ส่งผลต่อความจำเเละสมาธิ  ปัจจุบันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอาการเพ้อได้ทั้งหมดแต่มีเเนวโน้มว่าโรคนี้เกี่ยวข้องกับอายุและภาวะถอนพิษสุรารวมถึงโรคบางชนิด  ในบทความนี้มีข้อมูลอธิบายเกี่ยวกับประเภทของอาการเพ้อและอาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในบทความนี้ยังพูดถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของอาการเพ้อ ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรครวมถึงทางเลือกในการรักษาและลักษณะอาการที่ควรไปพบแพทย์ อาการเพ้อคืออะไร   ผู้มีอาการเพ้ออาจมีอาการสมาธิสั้น คิดมาก ความจำเสื่อมและนอนหลับยาก  อาการเพ้อเกิดจากการเปลี่ยนทางสภาวะจิตใจของคนที่เข้าไปขัดขวางความสามารถในการใช้สมาธิจดจ่อ ความจำและการนอนหลับ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความแปรปรวนในระดับสติสัมปชัญญะอีกด้วย  อาการเพ้อสามารถเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ภาวะถอนพิษสุราและการใช้ยาบางชนิดรวมถึงเป็นอาการของโรคบางอย่าง  ข้อมูลจากคู่มือสุขภาพจิตปี...

โรคฮิสทีเรีย (Histrionic Personality Disorder) หรือ HPD คือภาวะทางจิตใจที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติ และเรียกร้องความสนใจ และมีภาพลักษณ์ที่ผิดกับความเป็นจริง HPD ไม่ถือว่าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง แต่รบกวนชีวิตประจำวันในเรื่องของสังคม หน้าที่การงานและอื่นๆ ได้ สาเหตุของ HPD ยังไม่ชัดเจน ถือว่าเป็นหัวข้อที่ท้าทายในการวินิจฉัยและรักษา บทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะของ HPD...

อาการประสาทหลอน (Hallucination) คือสัญญาณของโรคทางด้านสุขภาพจิตแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเจ็บป่วย โดยปกติเเล้วอาการภาพหลอนเป็นเรื่องปกติ ประเภทของอาการภาพหลอน อาการภาพหลอนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทุกเวลา โดยอาการนี้สามารถเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในสมอง ตัวอย่างเช่นในผู้ที่มีร่างกายอ่อนเเอมักมีอาการภาพหลอนในขณะที่นอนหลับหรือเกิดอาการละเมอ อาการภาพหลอนมีหลายประเภทแตกต่างกันโดยมีอาการดังต่อไปนี้  อาการหูแว่ว อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงเช่นเสียงคนพูดหรือเสียงวิทยุ เห็นภาพหลอน อาการนี้ทำให้ผู้คนเห็นบางสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเช่นเห็นภาพของคนหรือสัตว์ ประสาทหลอนทางการได้กลิ่น อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อคนได้กลิ่นบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริง ประสาทหลอนทางการรับรส อาการนี้ทำให้ผู้คนได้รับรสอาหารที่เขาไม่ได้กิน  ประสาทหลอนทางการสัมผัส อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนรู้สึกเหมือนกำลังถูกใครบางคนสัมผัสตัว อาการหลอนที่คิดว่าร่างกายของตนเองผิดปกติ...

โรคสมาธิสั้น (Attention-deficit/hyperactivity disorder) คือ อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความสนใจ หรือควบคุมการเคลื่อนไหว และควบคุมทางกายภาพอื่นๆได้ สาเหตุที่แท้จริงของโรคสมาธิสั้นยังคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่คนที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะประสบกับปัญหาหลายประการ หลักๆ คือ ความยากลำบากในการรักษาความสนใจหรือมุ่งเน้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจมีปัญหาในการนั่งนิ่ง ๆ และมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย ในขณะที่คนทั่วไปอาจอาจจะยากในการให้ความสนใจกับสิ่งที่พวกเขามองว่าไม่น่าสนใจใน แต่ในผู้ที่มีสมาธิสั้นจะพบปัญหาลักษณะนี้ที่รุนแรงกว่าในการรักษาความสนใจ และเสียสมาธิได้ง่าย จากสิ่งเร้าภายนอก...

โรคจิต (Psychosis) คือ การสูญเสียการติดต่อและการรับรู้ความเป็นจริง มัน ถือว่าเป็นความป่วยทางจิตใจ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยทางร่างกาย โรคจิตคืออะไร? โรคจิต (Psychosis) คือ การที่บุคคลมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง หรือมีความเชื่อที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง คนโรคจิตจะมีอาการประสาทหลอน หรือภาพลวงตา พวกเขาอาจเห็นหรือได้ยินสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง นี่อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างไม่คาดคิด เพราะคนโรคจิตสามารถที่จะทำร้ายตัวเองและผู้อื่นได้ โรคจิตมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของโรคจิตเภท และแม้ว่าจะมีอาการอื่น...

โรควิตกกังวล (Anxiety) เป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดกับอารมรณ์ของคนเรา อย่างไรก็ตามเมื่อรู้สึกวิตกกังวลในระดับที่มากเกินไปจนขาดสมดุล อาจกลายเป็นความผิดปกติทางสุขภาพไปได้ โรควิตกกังวลถือเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน มีความแตกต่างไปจากความวิตกกังวลทั่วไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบคนไทยมากกว่าหนึ่งแสนคนป่วยด้วยโรควิตกกังวล ซึ่งโรควิตกกังวลนี้จะเป็นความกังวลที่มากกว่าปกติ ไม่ใช่เพียงแค่การคิดมากเกินไปจนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ถ้าเราสังเกตเห็นถึงความวิตกกังวลมากจนเกินไปก็อาจสันนิษฐานได้ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรควิตกกังวล ซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจ หรือความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรมก็ได้ รวมถึงอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม การเลี้ยงดู หรือการเลียนแบบพฤติกรรมจากพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด การประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรควิตกกังวลซึ่งมีหลายประเภท...

อาการเครียดเเบบเฉียบพลัน (Acute Stress) คืออาการทางสุขภาพจิตที่สามรถเกิดขึ้นได้หลังจากเหตุการณ์ที่สร้างความบอบช้ำทางจิตใจ ซึ่งอาการเครียดเฉียบพลันนี้สามารถทำให้เกิดอาการทางจิตใจและไม่มีการรักษาโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง  อาการเครียดเฉียบพลันคืออะไร  อาการเครียดเฉียบพลันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยอาการด้านจิตใจ มีคำแนะนำคู่มือโดยสถาบันจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาเรื่องการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางด้านจิตใจในปี 1994    แม้ว่าสภาวะป่วยทางจิตใจเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างร้ายแรง (PTSD) และอาการเครียดเเบบเฉียบพลัน (ASD) จะมีอาการคล้ายกันแต่มีการวินิจฉัยโรคที่แตกต่างกัน  ผู้ที่มีอาการเครียดเฉียบพลันมักเคยมีประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างเฉียบพลันหลังที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลกับจิตใจอย่างรุนเเรงซึ่งแตกต่างจากสภาวะป่วยทางจิตใจ (PTSD)  อาการเครียดเฉียบพลัน (ASD) เป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวและโดยปกติแล้วมักเกิดเป็นเวลาอย่างน้อย 3...

อาการแพนิค (Panic) คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการตื่นตระหนกขีดสุด ทุกคนสามารถที่จะมีอาการแพนิคได้ และอาการแพนิคจะมีจุดเด่นได้แก่ หัวใจที่เต้นเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น เหงื่อออก ตัวสั่น และอาการอื่นๆ ทุกคนสามารถเกิดอาการแพนิคได้ เมื่อถูกเหนี่ยวนำด้วยปัจจัยที่ทำให้เกิดการหวาดกลัว อาการนี้เกิดได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  อาการแพนิคนั้นคืออะไร Panic disorder คือ ...

อาการออทิสซึ่มหรือโรคออทิสติกทำให้ผู้ (Autism) ป่วยแสดงพฤติกรรมการกระทำซ้ำๆและส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อาการ (Autism) คืออะไร  โรคออทิสติก (ASD) เป็นคำจำกัดโดยกว้างของโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท   โรคออทิสติก (ASD) ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยอาการส่วนใหญ่ของโรคนี้ที่ปรากฎได้แก่ความบกพร่องในการเข้าสังคมและการทำพฤติกรรมซ้ำไปซ้ำมา เด็กออทิสติกบางคนอาจมีอาการของโรคเเสดงให้เห็นตั้งแต่เกิด ในขณะที่คนอื่นอาจมีการพัฒนาของโรคและแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น โรคออทิสซึ่มมีความเชื่อมโยงกับอาการทางการแพทย์เช่นอาการลมชักและโรคทางพันธุกรรม ข้อมูลจากสถาบันความผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทและโรคหลอดเลือดในสมอง (NINDS) แห่งชาติประเมินว่า 20-30% ของผู้ป่วยโรคออทิสติกมีอาการลมชักร่วมด้วยในวัยเด็ก...

โรคซึมเศร้า (Depression) เกิดจาก ความเศร้า ความรู้สึกหดหู่ และการสูญเสียความสุขในชีวิตประจำวันเป็นความรู้สึกที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตอย่างมาก อาจจะกลายเป็นผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าได้ อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ภาวะซึมเศร้าเป็นสาเหตุหลักของความพิการที่เกิดขึ้นทั่วโลก เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย  กรมสุขภาพจิตเคยออกมาระบุถึงสถิติฆ่าตัวตายในปี 2561 สำเร็จ 4,137 คน เฉลี่ยวันละ 11.3 คนต่อวัน...

ความคิดเห็นล่าสุด