Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

โรคตา

ภาวะตาสู้แสงไม่ได้ หรือ “ตาแพ้แสง” (Photophobia) คือการที่ดวงตาของคุณมีความอ่อนไหวต่อแสง ทั้งจากแสงแดด และแสงสว่างภายในที่อยู่อาศัยก็สามารถทำให้เกิดความไม่สบายตา และอาจมีอาการเจ็บปวดตามมา ภาวะตาแพ้แสงไม่ใช่โรค อาจมีอาการร่วมกับปัญหาอื่นๆ เช่น ปวดหัวไมเกรน ตาแห้ง(Dry eyes) หรือด้านในดวงตามีอาการบวม ซึ่งส่งผลทำให้เกิดภาวะตาแพ้แสงได้ทั้งสิ้น ภาวะดังกล่าวที่เป็นสาเหตุของอาการเจ็บปวดจะเกิดขึ้น เมื่อเจอแสงจ้าจากแสงอาทิตย์หรือแสงในที่พักอาศัย ผู้ป่วยอาจอยากกระพริบตาหรือหลับตา ในบางรายอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะร่วมด้วย...

โรคตาโปนคืออะไร ตาโปน หรือ Exophthalmos  หมายถึงภาวะที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้างเริ่มนูนหรือยื่นออกมา เป็นภาวะที่ส่งผลต่อการมอง โดยจะทำให้มองเห็นภาพซ้อนและเส้นประสาทตาอาจถูกกดทับ ซึ่งเกิดขึ้นในบางกรณีแต่พบได้ไม่บ่อยนัก หากปล่อยให้เกิดภาวะตาโปนและไม่เข้ารับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอาจนำไปสู่การสูญเสียความสามารถในการมองเห็นอย่างถาวร หากสังเกตพบว่ามีดวงตาโปนหรือตายื่นออกมา แม้ว่าคุณจะไม่แน่ใจว่าเกิดอาการตาโปนหรือไม่ ควรไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากความผิดปกตินี้ทำให้เกิดปัญหาสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นสามารถแก้ไขได้ หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจากแพทย์อย่างทันท่วงที ในบางกรณีภาวะตาโปนอาจทำให้การขับขี่ยานพาหนะไม่ปลอดภัยหรืออาจส่งผลให้ผู้ขับขี่ทำผิดกฎจราจรได้ เมื่ออาการตาโปนส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น ผู้ที่มีอาการตาโปนควรได้รับการรับรองจากจักษุแพทย์ว่าสามารถขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ได้ตามปกติและปลอดภัย...

อาการแสบตา (Eyes Burning) ทำให้ทั้งรำคาญและอาจมีสาเหตุจากโรคได้  ส่วนใหญ่จะวินิจฉัยได้เร็วและรักษาได้ด้วยยาที่มีขายทั่วไป แต่บางครั้งอาจต้องการการรักษาพิเศษ สาเหตุและอาการแสบตา สาเหตุทั่วไปของอาการแสบ เคืองตา เช่น เปลือกตาอักเสบ เปลือกตาอักเสบ ส่งผลให้ตาบวม แดง มีสะเก็ดหรือคราบขี้ตาที่บริเวณขนตา เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการตาบวม แดง นัยน์ตาแห้ง จากท่อน้ำตาผลิตน้ำตาไม่พอ...

ตาขี้เกียจหรือที่เรียกว่า แอมไพลโอเปีย (Lazy Eye )เป็นภาวะที่สายตาของเด็กปฐมวัยไม่พัฒนาเท่าที่ควรจะเป็น โดยมักเกิดขึ้นกับตาข้างเดียว เมื่อผู้ป่วยมีภาวะตาขี้เกียจ  สมองจะมุ่งเน้นการทำงานไปที่ตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง โดยแทบจะไม่สนใจ ”ตาขี้เกียจ” เลย หากดวงตาข้างนั้นไม่ได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสม เซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ในการมองเห็นจะไม่เจริญเต็มที่ตามปกติ คำว่า "ตาขี้เกียจ" ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพราะในความเป็นจริงตาไม่ได้ขี้เกียจ แต่เป็นปัญหาด้านพัฒนาการของเส้นประสาทที่เชื่อมต่อดวงตา ซึ่งไม่ได้มีปัญหามาจากนัยน์ตา การรักษาโรคตาขี้เกียจ...

เยื่อบุตาอักเสบคืออะไร การที่เยื่อบุตาเกิดการอักเสบ (Conjunctivitis)  จะทำให้ดวงตาจะกลายเป็นสีแดง บวม และระคายเคือง อาจเกิดเยื่อเมือกขึ้นภายในดวงตา โรคตาแดงจึงมีโอกาสติดต่อกันผ่านการสัมผัสได้สูงมาก เยื่อบุตาประกอบไปด้วยเซลล์หรือผนังชั้นบางๆ ซึ่งถูกปกป้องด้วยเปลือกตา การอักเสบเป็นสาเหตุให้หลอดเลือดเล็กๆ หรือหลอดเลือดฝอยภายในเยื่อบุตาเห็นเด่นชัดขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดอาการไม่สบายภายในดวงตา ตาจะเป็นสีชมพูหรือสีแดงเป็นระยะเวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น สาเหตุหลักเกิดจากการระคายเคือง คืออาการแพ้ และการติดเชื้อ...

วุ้นตาหมายถึงจุดหรือรอยด่างที่เรามองเห็นได้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายวุ้นลอยไปมาเมื่อเราพยายามมองที่วุ้นตา โดยปกติวุ้นตาอยู่บนลูกตาตามปกติ โดยมีลักษณะคล้ายวุ้นใสทำหน้าที่กรองแสงให้กับดวงตา โดยปกติอาการวุ้นในตาเสื่อม (Eye Floaters) ไม่จำเป็นต้องทำการรักษา เนื่องจากไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็น อย่างไรก็ตามในบางกรณีวุ้นตาเสื่อมอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นและจำเป็นต้องลอกวุ้นตาออกเพื่อฟื้นฟูการมองเห็นให้ชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้อาการวุ้นตาเสื่อมยังเป็นสัญญาณแรกของภาวะจอประสาทตาเสื่อม สาเหตุของวุ้นตาเสื่อม อาการวุ้นในตาเสื่อมเป็นปรากฎการธรรมชาติเนื่องจากวุ้นตาช่วยทำให้ลูกตาคงอยู่ในรูปทรงกลม วุ้นตาลอยเกิดขึ้นเมื่อวุ้นในโพรงลูกตาเริ่มหดตัวลง เมื่อวุ้นตาหดตัวลงสามารถแตกตัวออกเป็นสายคล้ายเส้นด้าย ซึ่งแพทย์เรียกปรากฎการนี้ว่า ภาวะวุ้นลูกตาลอก ภาวะวุ้นลูกตาลอกทำให้เกิดเส้นวุ้นตาที่มีลักษณะคล้ายเส้นด้าย ซึ่งเส้นวุ้นตาเหล่านี้สามารถรบกวนแสงที่เข้ามาตกกระทบที่จอประสาทตาได้ ส่งผมทำให้เกิดเงาขนาดเล็กภายในดวงตาและมองเห็นเป็นวุ้นลอยไปมาได้...

ตาบอด (Blindness) หมายถึงความบกพร่องทางการมองเห็นที่จำเป็นใช้อุปกรณ์ช่วย เช่นเเว่นตาหรือคอนเเทคเลนส์ ซึ่งกลุ่มพิการทางสายตาตามกฎหมายเป็นคำจำกัดความที่นำมาใช้เพื่ออธิบายถึงผู้ที่วัดค่าสายตาได้ต่ำ ผู้ที่ตามืดบอดสนิทเป็นผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ส่วนผู้ที่ตาบอดบางส่วนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นภาพได้อย่างจำกัด  สำหรับผู้ที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดหรือในกรณีอื่นๆ ผู้ที่กำลังจะตาบอดหรือเกิดความผิดปกติทางการมองเห็น เกิดจากอาการบาดเจ็บที่ตาหรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่อายุหรือโรคต้อกระจก ในบทความนี้เราได้อธิบายความหมายของอาการตาบอดและความบกพร่องทางการมองเห็น รวมถึงอธิบายความแตกต่างของความผิดปกติทางการมองเห็นแต่ละประเภท และให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาและสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้สำหรับกลุ่มผู้พิการทางสายตา  อาการตาบอด สถาบันเกี่ยวกับภาวะตาบอดกำหนดให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นมีเทคโนโลยีหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นภาพเเละใช้ชีวิตได้ตามปกติ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดได้แก่ ใช้อักษรเบลล์ในการอ่านหนังสือ ฟังวิทยุหรือฟังเสียงโทรทัศน์ ใช้สุนัขนำทางช่วยในการเดินหรือตอนออกไปซื้อของ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อในการช่วยอ่านข้อความและตัวหนังสือ...

ตาบวม (Swollen Eyes) คืออาการบวมที่บริเวณดวงตาเนื่องจากการมีของเหลวสะสมอยู่หรือที่เรียกว่าอาการบวมน้ำ หรืออาจะเป็นการสะสมของเนื้อเยื่อบริเวณรอบดวงตา โดยอาการตาบวมนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัย บางครั้งอาจแสดงอาการต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นใต้ตาบวม เปลือกตาบวม หรือหนังตาบวม เช่น ดวงตาติดเชื้อ ดวงตาบาดเจ็บ อาการตาบวม อาการตาบวมมีอาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการ โดยสัญญาณเบื้องต้นจะมีอาการดังนี้ :  อาการบวมรอบดวงตา การมองเห็นไม่ชัดเจน ตาแดง  ตามีอาการคัน...

โรคจอประสาทตาเสื่อม (Macular Degeneration) คือการที่จุดรับภาพของตาเสื่อมเป็นโรคที่ส่งผลต่อจอประสาทตา ซึ่งเป็นบริเวณชั้นตาที่อยู่ด้านหลังของลูกตา โดยชั้นนี้จะประกอบด้วยเซลล์รับแสง (light-sensitive cells) ที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ ประเภทของโรคจอประสาทตาเสื่อม โรคจอประสาทตาเสื่อมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ชนิดแห้งและชนิดเปียก โรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้ง ผู้ป่วยด้วยโรคจอประสาทตาชนิดนี้จะมีอาการเกิดขึ้นของโรคอย่างช้าๆ ซึ่งยังไม่มีการรักษาแต่มีหลายๆสิ่งที่ผู้ป่วยควรจะเรียนรู้เพื่อรับมือกับโรคที่จะเกิดขึ้น โดยมีผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งคิดเป็นร้อยละ 85 ถึง...

โดยปกติโรคภูมิเเพ้ขึ้นตา (Allergic Conjunctivitis) เกิดขึ้นเมื่อสารก่อภูมิเเพ้สัมผัสกับดวงตาของผู้ที่เป็นโรคภูมิเเพ้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานมากเกินไป เมื่อดวงตาเกิดอาการเจ็บปวดหรือติดเชื้อ อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานตอบสนองกับสารก่อภูมิเเพ้มากเกินไปและทำให้ร่างกายปล่อยฮีสทามีนออกมาเพื่อตอบสนองกับสารก่อภูมิเเพ้ หลอดเลือดจะเกิดการขยายตัวขึ้นและทำให้เกิดการระคายเคืองที่ส่วนปลายของเส้นประสาทเป็นสาเหตุก่อให้เกิดสารคัดหลั่งออกจากดวงตา โรคภูมิเเพ้ขึ้นตาแตกต่างจากเยื่อบุตาขาวติดเชื้อเนื่องจากมีสาเหตุที่แตกต่างกัน การรักษาโรคภูมิแพ้ขึ้นตา  การปฏิบัติตัวด้วยวิธีดังต่อไปนี้สามารถช่วยบรรเทาอาการภูมิเเพ้ขึ้นตาได้ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิเเพ้ โดยพยายามทำความสะอาดบ้านและการตกแต่งบ้านด้วยวัสดุที่มีผิวสัมผัสนุ่มเช่นผ้าเป็นต้น พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่นอกบ้านในฤดูที่เกิดการแพร่กระจายของเกสรดอกไม้สูง  น้ำตาเทียม การใช้น้ำตาเทียมหยอดตาสามารถทำให้การก่อภูมิแพ้จางหายไปและช่วยกำจัดสารก่อภูมิเเพ้ออกจากดวงตา  หลีกเลี่ยงการใส่คอนเเทคเลนส์ ผู้ที่มีอาการภูมิเเพ้ขึ้นตาไม่ควรใส่คอนเเทคเลนส์จนกว่าอาการเเพ้จะหายไป โดยหลังจากการใช้รักษายาเเล้วควรรออีก 24 ชั่วโมงหลังจากรักษาเสร็จจากนั้นจึงสามารถใส่คอนเเทคเลนส์ได้...

ภาวะสายตาสั้นคืออะไร อาการสายตาสั้น (Nearsightedness) เกิดจากการหักเหแสงของตาผิดปกติหมายความว่าเกิดการหักแหงเเสงที่ดวงตาผิดปกติหรือมีการหักเหของเเสงที่ไม่ถูกต้องทำให้ตาไม่สามารถโฟกัสแสงที่เข้ามาในดวงตาได้อย่างถูกต้องดังนั้นจึงทำให้เกิดการมองเห็นภาพที่ไม่ชัดหรือมองเห็นวัตถุที่อยู่ไกลเป้นภาพเบลอ ภาวะสายตาสั้นเป็นอาการปกติ สถาบันทัศนมาตรศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาได้ประเมินว่าภาวะสายตาสั้นได้เกิดขึ้นกับชาวอเมริกันเกือบ 30% ของประชากร  ภาวะสายตาสั้นมีหลายประเภท โดยบทความด้านล่างนี้ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะสายตาสั้น สายตาสั้นทั่วไป ภาวะสายตาสั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับดวงตา การสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์สามารถช่วยทำให้คนที่มีสายตาสั้นเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น สายตาสั้นที่มีค่าสายตาสูง สายตาสั้นที่มีค่าสายตาสูงเป็นภาวะสายตาสั้นที่รุนเเรง อาการนี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่นที่มีอาการสายตาสั้นและมีอาการสายตาสั้นรุนเเรงขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่หรือมีอายุเพิ่มมากขึ้น อาการสายตาสั้นที่มีค่าสายตาสูงเพิ่มความเสี่ยงทำให้เกิดปัญหาทางสายตาอื่นๆเช่นจอประสาทลอกและโรคต้อหินรวมถึงต้อกระจก ภาวะตาเสื่อมจากสายตาสั้น ผู้ที่มีภาวะสายตาเสื่อมจากสายตาสั้นหรือโรคตาเสื่อมและภาวะสายตาสั้นมักมีอาการทางสายตาอื่นๆร่วมด้วย โดยจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับจอประสาทตาเช่น...

อาการเจ็บตาเป็นอย่างไร อาการเจ็บตา คือ บ่งบอกได้ด้วยคะแนนตัวแปร แต่ละคนอาจให้ความหมายความเจ็บปวดแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกไม่สบายในบริเวณขมับ หรือหน้าผาก ที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าหลังจากการใช้สายตามากเกินไป อาการนี้เรียกว่า อาการปวดตา และไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคตาใด ๆ อาการอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นอาการปวดตาได้แก่ สูญเสียการมองเห็นบางส่วนหรือทั้งหมด ไวต่อแสง น้ำตาคลอ เห็นภาพซ้อน เห็นรัศมีรอบ...

ความคิดเห็นล่าสุด