Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

สมอง

โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease) คือ โรคทางสมองที่รักษาไม่หาย และเป็นกรรมพันธุ์ โดยเซลล์สมองนั้นถูกทำลายทำให้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ความคิด และอารมณ์ โรคฮันติงตันถือเป็นภาวะทางระบบประสาท ซึ่งเป็นผลมาจากยีนที่ผิดพลาด เกิดการสะสมโปรตีนที่เป็นพิษในสมอง และนำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาทในที่สุด โรคนี้มีผลโดยตรงต่อส่วนต่างๆ ของสมองจึงส่งผลต่อการเคลื่อนไหว พฤติกรรม และการรับรู้ ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และหากเกิดภาวะแทรกซ้อนจะทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในที่สุด อาการของโรคฮันติงตัน...

อะไรคือความบกพร่องทางสติปัญญา? ปัญญาอ่อน (Mental Retardation) หรือผู้บกพร่องทางสติปัญญาหมายถึงผู้ที่มีอาการบกพร่องดังต่อไปนี้ ด้านสติปัญญา ที่เราเรียกกันว่าไอคิว ได้แก่ สติปัญญา กระบวนการคิด การตัดสินใจ และการตัดสินใจต่างๆ ด้านพฤติการปรับตัว เป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น การสื่อสาร การโต้ตอบกับผู้อื่น และการดูแลตัวเอง เป็นต้น IQ...

เจ้าชายหรือโรคเจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Prince) เป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการหมดสติและไม่รู้สึกตัว โดยผู้ที่เป็นโรคนี้จะสูญเสียการทำงานของสมองเนื่องจากสมองถูกทำลาย และสมองไม่สั่งการ หรือเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงจึงทำให้ผู้ป่วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้เพียงบางส่วนของร่างกาย ดังนั้นการขยับร่างกายหรือการทำกิจกรรมต่างๆจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นทั้งหมดเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด อย่างไรก็ตามโรคเจ้าหญิงนิทราแตกต่างจากภาวะสมองตาย เนื่องจากระบบต่างๆในร่างกายยังสามารถทำงานได้ตามปกติเช่นการหายใจและระบบหมุนเวียนเลือดภายในร่างกาย แต่สำหรับการเคลื่อนไหวผู้ป่วยสามารถลืมตาได้เพียงอย่างเดียวและสามารถแสดงสีหน้า ร้องไห้หรือหัวเราะได้ นอกจากนี้ผู้ที่เป็นโรคเจ้าชายนิทราในเป็นเวลานานอาจได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนติดเตียงเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่เป็นผักถาวร ผู้ป่วยที่เป็นสภาพผักเรื้อรังหมายถึงผู้ป่วยด้วยโรคเจ้าชายนิทรามากกว่า 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่เป็นสภาพผักถาวร หมายถึงผู้ป่วยที่นอนเป็นเจ้าชายนิทรามากกว่า 6 เดือนและมีอาการบาดเจ็บในสมอง...

พาร์กินโซนิซึม (Parkinson's disease) คือโรคที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการและความผิดปกติของสมองที่เกี่ยวข้องกับโรคพาร์กินสัน แต่ก็อาจมีสาเหตุอื่นร่วมได้ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินโซนิซึมจะมีความผิดปกติอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการทางระบบประสาท ตั้งแต่ภาวะสมองเสื่อมไปจนถึงไม่สามารถมองขึ้นลงได้ โรคพาร์กินสัน Pakinson คือความผิดปกติและการตายของสมองส่วนที่ผลิตสารโดพามีน โดพามีนเป็นสารสื่อประสาททำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างสมองกับเซลล์ประสาท และมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในบทความนี้ เราจะพูดถึงอาการของโรคพาร์กินสัน การวินิจฉัยโรค และวิธีการรักษา อาการของโรคพาร์กินสัน คนที่เป็นโรคพาร์กินโซกินสันมักจะเริ่มมีอาการในช่วงอายุ 50-80 ปี...

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer) คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำให้เซลล์สมองตายจึงเป็นสาเหตุทำให้สูญเสียความทรงจำและกระบวนการทางความคิดเสื่อมลง สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์  สาเหตุการเกิดโรคอัลไซเมอร์คล้ายกับโรคสมองเสื่อมทั่วไปคือเกิดจากเซลล์สมองตายเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทซึ่งหมายความว่าเซลล์สมองตายสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเเละต่อเนื่อง  ในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์จะมีเซลล์ประสาทน้อยเเละการเชื่อมต่อที่น้อยลงด้วย จากการชันสูตรผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์พบว่าเนื้อเยื่อประสาทของสมองมีรอยขนาดเล็กเกิดขึ้นเรียกว่าแผลเป็นที่เกิดขึ้นบนเนื้อเยื่อสมองและกลุ่มเส้นใยของโปรตีนที่พันกันยุ่งเหยิง รอยแผลที่เกิดขึ้นพบได้บนเซลล์ระหว่างรอยหยักของสมองและรอยเหล่านี้เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่าเบตาแอมีลอยด์  กลุ่มเส้นใยเกิดจากโปรตีนที่พันกันยุ่งเหยิงของเซลล์ประสาทซึ่งเกิดจากโปรตีนที่ชื่อว่าเทา (tau) นักวิจัยยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่าอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยที่แตกต่างกัน อาการโรคอัลไซเมอร์ สำหรับผู้ที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการความจำเสื่อมหรือพฤติกรรมและการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก่อนป่วย อาการความจำเสื่อมนี้มักทำให้ความสามารถในการทำงานผิดปกติได้ อาการความจำเสื่อมสามารถสังเกตุจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้อย่างน้อย 2 หรือ 5 อย่าง...

อาการออทิสซึ่มหรือโรคออทิสติกทำให้ผู้ (Autism) ป่วยแสดงพฤติกรรมการกระทำซ้ำๆและส่วนใหญ่มักมีปัญหากับการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อาการ (Autism) คืออะไร  โรคออทิสติก (ASD) เป็นคำจำกัดโดยกว้างของโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการและระบบประสาท   โรคออทิสติก (ASD) ที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทโดยอาการส่วนใหญ่ของโรคนี้ที่ปรากฎได้แก่ความบกพร่องในการเข้าสังคมและการทำพฤติกรรมซ้ำไปซ้ำมา เด็กออทิสติกบางคนอาจมีอาการของโรคเเสดงให้เห็นตั้งแต่เกิด ในขณะที่คนอื่นอาจมีการพัฒนาของโรคและแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น โรคออทิสซึ่มมีความเชื่อมโยงกับอาการทางการแพทย์เช่นอาการลมชักและโรคทางพันธุกรรม ข้อมูลจากสถาบันความผิดปกติของพัฒนาการระบบประสาทและโรคหลอดเลือดในสมอง (NINDS) แห่งชาติประเมินว่า 20-30% ของผู้ป่วยโรคออทิสติกมีอาการลมชักร่วมด้วยในวัยเด็ก...

โรคไมเกรน (Migraine) คือ อาการปวดหัวอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้ง ปวดหัวมักมีอาการการมองเห็นผิดปกติที่เรียกกันว่าอาการไมเกรนที่มีสัญญาณเตือนคือการมองเห็นแสงตลอดเวลาทั้งตอนลืมตาเเละหลับตา อาการปวดหัวไมเกรนแต่ละครั้งแตกต่างจากอาการปวดหัวแบบธรรมดา โดยทั่วไปจะเกิดอาการปวดหัวหลายครั้งต่อวัน ซึ่งอาการนี้ส่งผลกระต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเป็นการรบกวนความสามารถในการเรียนและการทำงานโรคไมเกรนสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้อย่างไรบ้างเนื่องจากตัวกระตุ้น ความรุนแรง อาการและความถี่ของการเกิดไมเกรนในแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนอาจมาีอาการปวดหัวไมเกรนมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละสัปดาห์ ในขณะที่คนอื่นอาจมีอาการปวดหัวไมเกรนเป็นครั้งคราว ประเภทของโรคไมเกรน อาการของโรคไมเกรนมีหลายเเบบโดยจำแนกจากลักษณะเด่นที่ปรากฎของโรคว่ามีสัญญาณเตือนของโรคหรือไม่ โรคไมเกรนที่มีสัญญาณเตือน อาการไมเกรนแบบมีออร่าหรือเห็นแสงทั้งตอนหลับตาและลืมตาเป็นอาการเริ่มเเรกของโรคไมเกรน การเห็นแสงออร่าเป็นสัญญาณเตือนของการปวดหัวไมเกรน ลักษณะของแสงออร่าที่เห็นได้แก่ มองเห็นภาพไม่ชัดพร่ามัวเป็นบางครั้ง มองเห็นแสงแปลกประหลาด...

โรคทางพันธุกรรม (Genetic disease) คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติของลักษณะทางพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ความผิดปกติทางพันธุกรรมสามารถมีได้ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงการกลายพันธุ์ และความผิดปกติของโครโมโซมขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือการลบโครโมโซมทั้งหมดหรือทั้งชุดโครโมโซม บางคนได้รับความผิดปกติทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ ทำให้ยีนเกิดการกลายพันธุ์ เป็นสาเหตุของโรคทางพันธุกรรม โดยโรคนี้อาจเกิดขึ้นโดยสุ่ม ความผิดปกติของโรคทางพันธุกรรม 4 ประการ ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ สามารถจำแนกได้ดังนี้: Single gene disorders คือ...

อาการปวดหัวเกิดจากอะไร อาการปวดหัวหรือปวดศีรษะ (Headaches) คืออาการที่เกิดขึ้นบนศีรษะหรือคอส่วนบน ซึ่งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปที่สามารถเกิดได้กับทุกคน ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปวดหัวมีดังนี้: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น เครียด ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล ปัจจัยที่เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น โรคไมเกรน หรือ โรคความดันโลหิตสูง อาการทางกายภาพ เช่น อาการเจ็บปวด สภาพแวดล้อม...

ความคิดเห็นล่าสุด