Club of Thai Health

บทความสุขภาพ

การติดเชื้อ

Hematuria หมายถึง การมีเม็ดเลือดแดงปนออกมาในน้ำปัสสาวะ มีแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้มากในเพศหญิง การพบเลือดปนออกมาในน้ำปัสสาวะมักมีสาเหตุมาจากปัญหาการบาดเจ็บหรือติดเชื้อของไต บทความนี้เราจะพูดถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของเลือดในปัสสาวะในเพศหญิง นอกจากนี้เรายังพูดถึงเวลาที่ควรไปพบแพทย์ การวินิจฉัยทางเลือกในการรักษา และความหมายของเลือดในปัสสาวะที่เกิดขึ้นในเด็ก สาเหตุของการปัสสาวะเป็นเลือด ภาวะปัสสาวะเป็นเลือดอาจเกิดขึ้นได้เมื่อส่วนหนึ่งของระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งรวมถึงไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อหน่วยไตระคายเคืองหรือเกิดความเสียหาย อย่างไรก็ตามเลือดที่พบในปัสสาวะไม่ได้มาจากทางเดินปัสสาวะเสมอไป ในเพศหญิงเลือดที่ในปัสสาวะอาจมาจากช่องคลอด ปากมดลูก หรือมดลูกอาจ ทำให้มีปัสสาวะเป็นเลือด ประเภทของปัสสาวะเป็นเลือด...

อาการคัดจมูก (Nasal Congestion) เกิดขึ้นเมื่อหลอดเลือดและเยื่อบุโพรงไซนัสขยายตัวทำให้ทางเดินหายใจบวมขึ้น สำหรับอาการคัดแน่นจมูกที่ไม่รุนเเรงสามารถหายเองได้ มีวิธีการรักษาอาการคัดจมูกหลายวิธี นอกจากนี้ยังสามารถรักษาและการดูแลรักษาตนเองที่บ้านได้เช่นกัน อาการคัดจมูกสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่บางคนอาจมีอาการคัดแน่นจมูกจนหายใจไม่ออกเกิดขึ้นบ่อยกว่าคนปกติ ตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบ ซึ่งโรคนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีและผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25-64 ปี โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับเพศหญิง ในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของอาการคัดจมูกและวิธีรักษาเมื่อเกิดอาการดังกล่าว สาเหตุของภาวะคัดจมูก การติดเชื้อและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการคัดจมูกได้ คำศัพท์ทางการแพทย์สำหรับโรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบเรียกว่า...

โรคเลือดข้น (Polycythemia) หรือภาวะที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติหมายถึงการที่ร่างกายผลิตเซลล์เม็ดเลือดเเดงที่มีขนาดใหญ่จำนวนมากเกินไป ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเนื้อเยื่อ      เลือดข้นเกิดจากหลายสาเหตุและมีวิธีการรักษาเฉพาะ โดยการรักษาโรคเลือดข้นได้แก่การรักษาอาการที่เกิดขึ้น รวมถึงหาวิธีที่ทำให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดแดงลดลง  ในบทความนี้เราได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเลือดข้นและสาเหตุรวมถึงทางเลือกในการรักษา อาการของโรคเลือดข้น ภาวะเลือดข้นเป็นความผิดปกติการผลิตเซลล์เม็ดเลือดเเดง ดังนั้นผู้ที่มีอาการเลือดข้นควรระมัดระวังและมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากอาการของโรคเลือดข้นจะค่อยๆเริ่มปรากฎขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงมากเกินไปซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดเเดงขนาดใหญ่กว่าปกติทำให้การไหลเวียนเลือดผิดปกติได้ นอกจากนี้คนที่เป็นโรคเลือดข้นยังมีความเสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเลือดข้นเนื่องจากมีเซลล์เม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดมากเกินไป แพทย์สามารถตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงด้วยการตรวจเลือดหรือค้นหาอาการอื่นๆที่เกิดขึ้น อาการของโรคเลือดข้นส่วนใหญ่มักมีอาการรุนเเรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาการทั่วไปได้แก่ วิงเวียนศีรษะหรือรู้สึกบ้านหมุน ปวดหัว เหงื่อออกมาเกินไป...

โรคหนังแข็ง (Scleroderma) คือความผิดปกติของผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่มีการตึงและแข็งตัวขึ้น เป็นโรคที่มีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่ายิ่งนานวันอาการของโรคจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โรคนี้จะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเป็นโรครูมาติก และโรคเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นภาวะแพ้ภูมิตัวเองอีกด้วย ในกรณีนี้ภูมิคุ้มกันของเราจะทำลายเนื้อเยื่อของเราเอง  ผลจากการที่เนื้อเยื่อถูกทำลาย ทำให้มีการผลิตคอลลาเจนมากผิดปกติ ซึ่งคอลลาเจนเป็นโปรตีนหลักที่ใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทำให้เกิดการหนาตัวของพังผืด และแผลเป็นที่เนื้อเยื่อ โรคหนังแข็งเป็นโรคไม่ติดต่อ แม้จะพบมากในผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้ แต่สามารถพบได้บ่อยในคนที่ไม่มีประวัติครอบครัวเกี่ยวข้องเป็นโรคนี้เลย  ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่ไม่ร้ายแรงมากจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีผู้ป่วยมากถึง...

โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) หรือ OA เกิดจากการอักเสบภายในข้อต่อ ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกระดูกข้อต่อหรือการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนข้อต่อ มีผลทำให้เรารู้สึกปวดตามข้อเข่าและเดินลำบาก OA เป็นโรคที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป โรคนี้ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาด จะทำได้เพียงการบำบัดความเจ็บปวด หรือบรรเทาอาการบวมที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเคลื่อนไหวไปมาได้ อาการของโรคข้อเสื่อม OA ทำให้มีอาการปวดและตึงในข้อต่อ ผู้ป่วยในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ โดยอาจค่อยๆ มีอาการปรากฏขึ้นในข้อต่ออย่างน้อย 1...

เยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocartitis) เป็นภาวะที่พบได้ยาก เกี่ยวข้องกับการอักเสบของเยื่อบุหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ ที่รู้จักกันว่า โรคติดเชื้อที่เยื่อบุหัวใจ (Infective endocarditis, IE) โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเนื่องจากแบคทีเรีย (Bacterial endocarditis, BE) และโรคเยื่อบุหัวใจอักเสบเนื่องจากเชื้อรา (Fungal endocarditis) การติดเชื้อของเยื่อบุหัวใจทำให้เกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบ การติดเชื้อมักเกิดจากเชื้อ streptococcal...

โดยปกติการติดเชื้อราที่เล็บเป็นโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติกับเล็บโดยคิดเป็น 50% โดยทั่วไปเชื้อราสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งร่างกาย แต่ถ้ามีเชื้อราเกิดขึ้นมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหากับร่างกายได้เช่นกัน โรคเชื้อราที่เล็บ (Nail Fungal) ภาษาอังกฤษเรียกว่า onychomycosis หมายถึงการติดเชื้อราที่มีลักษณะเป็นสายราและยีสต์ รวมถึงโรคกลากเล็บ เมื่อเล็บนิ้วมือหรือเท้าติดเชื้อรา โดยทั่วไปลักษณะของนิ้วเท้าหรือนิ้วมือที่เกิดการติดเชื้อจะเปลี่ยนสี เล็บหนาขึ้นและขอบเล็บหัก ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นที่เล็บนิ้วหัวแม่เท้า ประชากรผู้ใหญ่ประมาณ 10 % เป็นผู้ที่มีอาการติดเชื้อราที่เล็บ ในบทความนี้เราได้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคเชื้อราที่เล็บ...

ไทฟอยด์ (Typhoid) คือ การติดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้มีอาการไข้ขึ้นสูง ท้องเสีย และอาเจียน อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella typhi การติดเชื้อมักเกิดจากการปนเปื้อนทางอาหาร และน้ำดื่ม พบได้บ่อยในผู้ที่ไม่ค่อยชอบล้างมือ และสามารถแพร่กระจายผ่านพาหะแบคทีเรียต่างๆ  หากผู้ป่วยไข้ไทฟอยด์ได้รับการวินิจฉัยรวดเร็ว ก็จะสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ แต่หากรักษาไม่ทันเวลา ก็สามารถสร้างปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับไทฟอยด์ ไทฟอยด์เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบบ่อยในประเทศที่ยังไม่พัฒนา...

รูขุมขนอักเสบคืออะไร? โรครูขุมขนอักเสบ (Folliculitis) คืออาการอักเสบหรือติดเชื้อที่ส่งผลต่อรูขุมขนอย่างน้อยหนึ่งรูขุมขน รูขุมขนคือโพรงเล็กๆ ที่ล้อมรอบรากผมหรือขนของคุณ รูขุมขนอักเสบ สามารถเกิดขึ้นได้บนผิวหนังทุกที่ที่มีขนขึ้น รวมไปถึงหนังศรีษะด้วย อาการส่วนมาก มักจะเกิดขึ้นที่ต้นขา บั้นท้าย คอและรักแร้ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเสียดสี โดยจะเป็นรอยเล็กๆ คล้ายรอยสิวหรือผื่นขึ้นตามรูขุมขน โดยสามารถมีอาการแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้ โดยอาการแบบเฉียบพลันจะเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาสั้นๆ รูขุมขนอักเสบเป็นโรคที่สามารถพบได้ง่าย โดยส่วนมากจะพบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคอ้วน...

ต่อมน้ำเหลืองโต (Enlarged lymph nodes) บ่งบอกถึงการติดเชื้อที่ได้พบบ่อย และยังสามารถสื่อถึงอาการได้ เช่น โรคภูมิคุ้มกันหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีโครงสร้างลักษณะกลมและเล็ก มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย บทความนี้จะบอกถึงสาเหตุของต่อมน้ำเหลืองโต เมื่อไรควรไปพบแพทย์และทางเลือกในการรักษาโรค ทำไมถึงเกิดต่อมน้ำเหลืองโต เซลล์ภูมิคุ้มกันในต่อมน้ำเหลืองจะช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ ต่อมน้ำเหลืองจะรวบรวมและกรองของเหลว ของเสีย และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ซึ่งร่างกายมนุษย์มีต่อมน้ำเหลืองหลายร้อยต่อม ต่อมน้ำเหลืองหลักที่คนทั่วไปอาจมองเห็นหรือรู้สึกได้แก่:  ต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกร  ต่อมน้ำเหลืองที่คอแต่ละข้าง...

ความคิดเห็นล่าสุด