บทความสุขภาพ
เด็ก LD (Dyslexia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

เด็ก LD (Dyslexia) : อาการ สาเหตุ การรักษา

17.01
110
0

เด็ก LD Dyslexia คือ ความผิดปกติทางการเรียนรู้ที่ทำให้ความสามารถในการอ่านและการเขียนลดลง

โรคแอลดี (Learning Disorder) หรือ Dyslexia คือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ในเด็ก นั้นรวมไปถึงการทำงานของสมองต่อรูปภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ และเสียงของคำต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อการจดจำศัพท์ การสะกด และความสามารถในการเชื่อมโยงตัวอักษรต่าง ๆ เข้ากับเสียง

ในขณะที่โรคนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท แต่ ld นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเฉลียวฉลาดเลย

ld เป็นโรคที่พบได้ทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญบางท่านเชื่อว่า 5-10 เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เป็นโรคนี้ ในขณะที่บางท่านประมาณการณ์ว่า 17 เปอร์เซ็นต์ของมนุษย์เป็นโรคนี้

เราสามารถลดผลกระทบจากอาการนี้ได้หากได้รับการวินิจฉัย แนะนำ และการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่อายุยังน้อย

บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ สาเหตุ อาการ และการจัดการโรคดิสเล็กเซียทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

Dyslexia คืออะไร

โรคบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการของสมองต่อการเขียน ทำให้มันยากสำหรับผู้ที่เป็นโรคนี้ที่จะจดจำ สะกด และตีความคำต่าง ๆ

ผลกระทบจากโรคนี้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละคน ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้โดยปกติแล้วจะมีปัญหาในการอ่านเร็ว ๆ และการอ่านโดยไม่เกิดข้อผิดพลาด พวกเขาอาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่พวกเขาอ่านอยู่ด้วยเช่นกัน

เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท และมันสามารถส่งต่อได้ในครอบครัว ซึ่งไม่ใช่ผลมาจากการเรียน การแนะนำ หรือการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ในขณะที่มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนั้น ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ที่จะอ่านได้หากได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

อาการของเด็ก LD

อาการของโรคนี้สามารถแสดงออกมาได้ในทุกช่วงอายุ แต่มันมีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นในช่วงวัยเด็ก

Dyslexia สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ประกอบไปด้วย :

การพัฒนาด้านด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เด็ก ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเรียนรู้ที่จะ คลาน เดิน ปั่นจักรยานช้ากว่าเด็ก ๆ ในวัยเดียวกัน

การเรียนรู้ที่จะพูด

เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ใช้เวลานานกว่าเด็กทั่วไปในการเรียนรู้ที่จะพูด พวกเขาอาจจะออกเสียงคำต่าง ๆ ผิด การออกเสียงคำคล้องจองยาก และไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสียงของคำต่าง ๆ ได้

Dyslexia

การเรียนรู้ที่จะอ่าน

ปัญหานี้สามารถปรากฏขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียน เด็กที่มีปัญหานี้จะรู้สึกว่าการเชื่อมโยงตัวอักษรกับเสียงต่าง ๆ นั้นเป็นไปได้ยาก และพวกเขาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจดจำเสียงของคำต่าง ๆ

อาการของดิสเล็กเซียสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคนหนุ่มสาวเริ่มต้นการเรียนทักษะใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น:

  • ไวยกรณ์

  • การอ่านเพื่อความเข้าใจ

  • ความคล่องแคล่วในการอ่าน

  • โครงสร้างประโยค

  • การเขียนเชิงลึก

ผู้ดูแลและครูอาจรู้สึกว่าเด็กนั้นต่อต้านที่จะอ่าน พวกเขาอาจจะแค่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ต้องอ่าน

เรียนรู้ที่จะเขียน

ผู้ที่ประสบอาการภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อาจเขียนตัวเลข หรือ ตัวอักษรกลับด้านโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว

เด็กที่มีภาวะการเรียนรู้บกพร่องไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ พวกเขาอาจเรียนการสะกดคำ ๆ นึงไปในวันนี้ แล้วลืมมันไปอย่างสิ้นเชิงในวันพรุ่งนี้ก็ได้

การออกเสียง

หากคำศัพท์นั้นมีมากกว่า 2 พยางค์ การออกเสียงนั้นสามารถเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเขาได้ ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “unfortunately” ผู้ที่มีปัญหาการเรียนรู้อาจออกเสียง “un” และ  “ly” ได้ แต่ไม่สามารถออกเสียงคำที่อยู่ตรงกลางได้

กลุ่มของข้อมูล

เด็ก ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้อาจใช้เวลานานกว่าเด็กทั่วไปที่จะเรียนรู้ตัวอักษรต่าง ๆ และการออกเสียงพวกมัน พวกเขาอาจมีปัญหาการจดจำชื่อวันต่าง เดือน  สี และ ตารางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ

ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ

ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อาจมีความสัมพันธ์กันของอวัยวะน้อยกว่าเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การจับบอลอาจเป็นสิ่งที่ยากสำหรับพวกเขา พวกเขาอาจจะสับสนระหว่างซ้ายและขวา

การลดลงของความสัมพันธ์กันของมือและตาอาจเป็นอาการของโรคทางระบบประสาทอื่นได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึง ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

การจดจ่อ

ผู้มีปัญหาบกพร่องทางการเรียนรู้อาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามันเกิดจากการที่พวกเขามีปัญหาเรื่องการอ่านและเขียน ที่มันทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยหน่าย

การจัดลำดับความคิด

ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้อาจแสดงความคิดออกมาในขั้นตอนที่คนในวัยเดียวกันนั้นคิดว่าไร้เหตุผลและไม่เชื่อมต่อกัน

สาเหตุของภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

นักวิจัยยังไม่สามารถหาเหตุผลที่แน่ชัดสำหรับโรคนี้ได้

โรคนี้มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมและมันถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น  นักวิจัยบางคนเชื่อมโยงความเปลี่ยนแปลงของยีนส์ DCDC2 กับปัญหาการอ่านและภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

ในขณะที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ส่วนมากนั้นเป็นมาแต่กำเนิด โรคนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บทางสมอง หรือ การอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง

ภาษาแม่ของผู้ที่เป็นโรคนี้สามารถมีอิทธิพลต่ออาการของพวกเขาได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น มันอาจจะง่ายต่อผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับอ่อนถึงระดับกลางที่จะเรียนภาษาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนของรูปแบบการเขียน เสียง และไวยกรณ์ที่สัมพันธ์กัน เช่น ภาษาอิตาเลี่ยน และ ภาษาสเปน

ส่วนคำในภาษาต่าง ๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนทั้งรูปแบบการเขียน และการออกเสียง อย่าง “cough” (คอฟ) และ “dough” (โด) ในภาษาอังกฤษ อาจเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *