บทความสุขภาพ
มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) : อาการ สาเหตุ การรักษา

02.10
68
0

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer) เป็นมะเร็งชนิดที่พบได้บ่อยในเพศชาย หากพบในระยะแรกสามารถรักษาได้ โรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งอันดับ 4 ที่ตรวจพบในชายไทย มักพบบ่อยในชายสูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ยิ่งมีอายุสูงขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าอัตราการเกิดใหม่ของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก อยู่ที่ 7.5% ต่อประชากร 1 แสนคน อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถรักษาให้หายได้หากพบในระยะเริ่มต้น

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ในระยะเริ่มต้นของมะเร็งต่อมลูกหมาก มักจะไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่การตรวจคัดกรองสามารถตรวจพบ สิ่งที่บ่งชี้มะเร็งได้

การตรวจคัดกรองจะใช้การทดสอบระดับ PSA ในเลือด ซึ่งหากมีระดับที่สูงสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคมะเร็ง และในผู้ป่วยชายจะมีอาการดังนี้ั:

 • มีความลำบากในการปัสสาวะ
 • ปวดปัสสาวะบ่อยๆ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • มีเลือดปนในปัสสาวะหรือน้ำอสุจิ
 • ปัสสาวะแล้วมีอาการปวด
 • เจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 • มีปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • ปวด เมื่อนั่ง เนื่องจากต่อมลูกหมากโต

อาการในระยะลุกลาม 

อาการที่พบได้แก่:

 • ปวดกระดูก โดยเฉพาะที่สะโพกต้นขาหรือไหล่
 • มีอาการขาหรือเท้าบวม
 • น้ำหนักลด
 • เหนื่อยล้า
 • ลำไส้แปรปรวน
 • ปวดหลัง

สาเหตุมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดจากมีการเจริญของเซลล์มะเร็งในต่อมลูกหมากเรียกว่า Prostatic intraepithelial neoplasia (PIN) เกือบ 50% ของผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมี PIN

ในระยะแรกการพัฒนาของอาการจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และในระยะแรกอาจจะยังไม่เป็นเซลล์มะเร็ง แต่สุดท้ายสามารถกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้เมื่อเวลาผ่านไป

ปัจจุบัน แพทย์พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่

 • อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
 • พันธุกรรม ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไป
 • เชื้อชาติ พบมากในกลุ่มชายชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและอเมริกา ขณะที่ชาวเอเชียพบได้น้อยกว่า
 • อาหาร การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ให้พลังงานสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้

มะเร็งต่อมลูกหมากมีกี่ระยะ?

ระยะของมะเร็งกำหนดจากตำแหน่งของเซลล์มะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็ง และการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะร่างกาย ระยะของมะเร็งมีความสำคัญต่อการรักษาเพราะจะช่วยให้แพทย์หาวิธีการรักษาที่เหมาะสม ส่งผลต่อการหายของโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวหรือดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

มะเร็งต่อมลูกหมากแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มต้น พบมะเร็งเฉพาะในต่อมลูกหมากเพียงกลีบเดียว และยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ระยะที่ 2 ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อย โดยพบทั้งสองกลีบของต่อมลูกหมาก ยังไม่มีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งมีการแพร่กระจายออกมาที่ผิวด้านนอกของต่อมลูกหมาก และอาจลุกลามเข้าท่อน้ำเชื้อด้านข้าง

ระยะที่ 4 เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูกและต่อมน้ำเหลือง

การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งรวม ถึงปัจจัยอื่น ๆ ข้อมูลด้านล่างคือ วิธีการรักษาสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากแต่ละระยะ

มะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้น

การผ่าตัดต่อมลูกหมากเป็นวิธีการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นที่ดีที่สุด

หากมะเร็งยังไม่ลุกลามไปมากนัก แพทย์จะทำการเฝ้าติดตามเป็นระยะๆ แพทย์อาจตรวจระดับเลือด PSA เป็นประจำ แต่จะยังไม่ทำการรักษาโดยทันที มะเร็งต่อมลูกหมากจะพัฒนาอย่างช้าๆ และความเสี่ยงของผลข้างเคียงจากการรักษาอาจมากเกินไปสำหรับการรักษาโดยทันที

ศัลยกรรม : การผ่าตัดต่อมลูกหมาก เป็นการผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกได้โดยใช้การผ่าตัดแบบส่องกล้อง หรือแบบเปิด

รังสีวิทยา:

Brachytherapy: แพทย์จะฝังก้อนกัมมันตภาพรังสีลงในต่อมลูกหมาก เพื่อให้การรักษาเฉพาะจุด

Conformal radiation therapy: เป็นการรักษาเฉพาะจุดที่สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับเนื้อเยื่อที่มีสุขภาพดี การรักษาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ แพทย์จะทำการวินิจฉัยและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

มะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม

เมื่อมะเร็งต่อมลูกหมากพัฒนา เซลล์มะเร็งก็สามารถแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย หากอาการลุกลาม หรือกลับมาหลังจากการรักษา ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทางเลือก ดังนี้:

เคมีบำบัด: สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งรอบ ๆ ร่างกาย แต่อาจทำให้เกิดผลเสียข้างเคียงได้

ฮอร์โมนบำบัด: บำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชาย คือ ฮอร์โมนเพศชาย และไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน ด้วยการหยุดหรือลดฮอร์โมนเหล่านี้ เพื่อชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง อีกทางเลือกหนึ่งคือ การผ่าตัดเอาอัณฑะออก เนื่องจากเป็นส่วนที่สร้างฮอร์โมน และอาจจะมีการใช้สารอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น Lupron เป็นฮอร์โมนบำบัดชนิดหนึ่งที่แพทย์ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยปกติแพทย์ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ผ่าตัดเนื่องจากไม่ใช้การยับยั้งการเจริญหรือแพร่กระจายเซลล์มะเร็งไปยังส่วนอื่นๆ

แนวทางการรักษาใหม่

แนวทางรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยไม่มีผลข้างเคียง ได้แก่ :

 • การบำบัดด้วยความเย็น
 • อัลตราซาวด์ที่เน้นความเข้มสูง

นี่คือแหล่งที่มาของบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *