บทความสุขภาพ
ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip and Cleft Palate) : อาการ สาเหตุ การรักษา

ปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip and Cleft Palate) : อาการ สาเหตุ การรักษา

12.01
125
0

โรคปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft Lip and Cleft Palate) คือ ความผิดปกติของปากตั้งแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้าระหว่างพัฒนาการของทารกในครรภ์

รอยแยกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และนำไปสู่ปัญหาทางการแพทย์ ปัญหาพฤติกรรม และสังคม

แพทย์แผนปัจจุบันได้พัฒนาการผ่าตัดแก้ไขปากแหว่งและเพดานปาก

โครงสร้างตามธรรมชาติก่อตัวขึ้นในร่างกายและหลอมรวมเข้าด้วยกันในขณะที่ทารกในครรภ์พัฒนาในครรภ์ หากไม่หลอมรวมกันจะทำให้เกิดช่องว่าง (แหว่ง)

ปากแหว่งมีลักษณะอย่างไร

ปากแหว่างคือการที่มีลักษณะดังนี้

 • รอยแยกคือรอยแยกหรือช่องว่างบริเวณปากและใบหน้า
 • รอยแหว่งในริมฝีปากอาจมีขนาดเล็ก หรือบางส่วน และดูเหมือนรอยบุ๋มที่ริมฝีปาก รอยแหว่งที่สมบูรณ์สามารถขยายไปถึงจมูกได้
 • รอยแหว่งสามารถเกิดได้ที่ริมฝีปากด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
 • เพดานโหว่เกิดขึ้นเมื่อส่วนที่เป็นเพดานแข็งไม่หลอมรวมกัน เพดานอ่อนยังมีช่องว่าง

ด้วยการผ่าตัดสมัยใหม่ ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้โดยมีแผลเป็นน้อยที่สุด

หากไม่ได้รับการแก้ไขปากแหว่ง หรือเพดานโหว่สามารถทำให้เกิด

 • ปัญหาทางทันตกรรม
 • การติดเชื้อในหูและการสูญเสียการได้ยินที่เป็นไปได้
 • ปัญหาการกิน
 • สูญเสียความมั่นใจในตัวเอง
 • ปัญหาการพูด

แพทย์และนักบำบัดสามารถช่วยในเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กที่มีอาการเหล่านี้ได้

สาเหตุของปากแหว่งเพดานโหว่

เกิดจากความผิดปกติในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์กะโหลกศีรษะของทารกในครรภ์กำลังพัฒนา

เมื่อแผ่นกระดูก และเนื้อเยื่อสองแผ่นบริเวณใกล้กับริมฝีปากค่อยๆเคลื่อนเข้าหากัน เพื่อที่จะเชื่อมต่อหรือหลอมรวมกันที่ปากและจมูก เพื่อสร้างกะโหลกศีรษะที่สมบูรณ์

การหลอมรวมที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดรอยแหว่ง

ปัจจัยเสี่ยงของปากแหว่งเพดานโหว่

ปัจจัยเสี่ยงมีดังต่อไปนี้

 • ยีนบางตัวสามารถเพิ่มโอกาสได้ 
 • การมีสมาชิกในครอบครัวมีอาการปากแหว่ง
 • แม่สูบบุหรี่ หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในระหว่างตั้งครรภ์
 • แม่มีกรดโฟลิกไม่เพียงพอหรือเป็นโรคอ้วน

การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่

ทันตแพทย์จัดฟันอาจเริ่มซ่อมแซมเพดานปากและนำริมฝีปากมารวมกันภายในหนึ่งสัปดาห์หลังคลอด

 การรักษานี้เรียกว่า Nasoalveolar Moulding (NAM) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมทารกสำหรับการผ่าตัดในอนาคต

 สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กสามารถพูดและกินได้โดยไม่ต้องลำบากอีกต่อไป การผ่าตัดแก้ไขสามารถช่วยปรับขากรรไกรได้

 ในกรณีที่เด็กต้องการการผ่าตัด เพื่อแก้ไขกรามแพทย์บางคนชอบที่จะรอจนกว่าเด็กอายุ 10-12 ปีก่อนที่จะทำการผ่าตัด รวมทั้งรอจนกว่าฟันแท้จะพัฒนาเต็มที่

 บางครั้งรอยแหว่งไปถึงกระดูกขากรรไกรบริเวณที่กรามบนบรรจบกับฟัน เมื่อเกิดลักษณะนี้ศัลยแพทย์จะนำเนื้อเยื่อกระดูกจากส่วนอื่นของร่างกาย เช่น สะโพกมาใช้เพื่ออุดช่องโหว่นั้น

การพูดและการได้ยิน

 • ปากแหว่งเพดานโหว่สามารถส่งผลต่อการพูดได้เนื่องจากริมฝีปากเพดานและลิ้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างคำ
 • ความผิดปกตินี้สามารถนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นของการติดเชื้อในหูซึ่งอาจทำลายการได้ยิน
 • ท่อแก้วหูช่วยป้องกันการสะสมของของเหลวในหูชั้นกลาง
 • นักบำบัดการพูดสามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูดของเด็กร่วมกับการที่เด็กอาจต้องได้รับการผ่าตัดประเภทอื่นควบคู่ไปกับการซ่อมแซมรอยแหว่ง เพื่อลดปริมาณอากาศที่ไหลออกทางจมูกระหว่างการพูด
 • นักบำบัดการพูดสามารถช่วยเด็กแก้ไขปัญหาการพูดที่มีอยู่ก่อนการซ่อมแซม

ชีวิตทางสังคม

 • ปัจจุบันเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งสามารถได้รับการผ่าตัดแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางสังคม และปัญหาความมั่นใจในตนเอง
 • เด็กๆ ต้องการกำลังใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น ๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กคนอื่นอาจถามว่าทำไมลักษณะของคนปากแหว่งจึงแตกต่างกัน เด็กที่มีอาการแหว่งควรสามารถอธิบายอาการนี้ให้เพื่อนฟังได้
 • หากช่องว่างดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาในการได้ยินและการพูด ผู้ปกครองควรปรึกษากับทางโรงเรียนเพื่อวางแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสม

ปัญหาทางทันตกรรม

 • เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ประสบปัญหาเกี่ยวกับฟันมากกว่าเด็กคนอื่น ๆ
 • ส่วนที่รองรับฟันบนและเหงือก พัฒนาไม่เต็มที่
 • อาจต้องจัดฟันเพื่อให้ฟันตรง และจัดตำแหน่งใหม่ 
 • พบฟันผุได้บ่อย

การป้องกันปากแหว่งเพดานโหว่

ภาวะปากแหว่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทั้งพ่อแม่ และเด็ก แต่ปัจจุบันการผ่าตัด สามารถช่วยแก้ไขได้

ไม่มีวิธีใดที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะปากแหว่งได้ แต่คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และใช้ยาสูบในระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะปากแหว่งและปัญหาอื่น ๆ ได้ และควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาใด ๆ ในระหว่างตั้งครรภ์

ภาพรวม

ปากแหว่งหรือเพดานโหว่เป็นความผิดปกติที่มีตั้งแต่กำเนิด โดยเกิดช่องว่างบริเวณริมฝีปากหรือเพดานปาก

โดยเกิดขึ้นเมื่อกระดูกในกะโหลกศีรษะไม่หลอมรวมกันอย่างถูกต้องในขณะที่ทารกในครรภ์กำลังพัฒนา

ปัญหานำไปสู่ความยากลำบากในการพูด การป้อนอาหาร และการได้ยิน รวมถึงลักษณะใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อความมั่นใจภาพลักษณ์ตนเอง และชีวิตทางสังคมของเด็ก

การผ่าตัดแก้ไข และการบำบัดต่างๆ สามารถช่วยฟื้นฟูการทำงานของการได้ยิน และการพูดได้ อาจจะต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมเพิ่มเติมด้วย

ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อาจจะยากลำบากในการใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็ก แต่การแพทย์สามารถรักษาได้อย่างแน่นอน เพื่อให้ผู้ป่วยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *