บทความสุขภาพ
หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis Media) : อาการ สาเหตุ การป้องกัน

หูชั้นกลางอักเสบ (Otitis Media) : อาการ สาเหตุ การป้องกัน

01.02
80
0

การติดเชื้อในหู (บางครั้งเรียกว่า หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน; Otitis Media) คือ การติดเชื้อของหูชั้นกลางซึ่งเป็นช่องว่างที่เต็มไปด้วยอากาศด้านหลังแก้วหู ที่มีกระดูกสั่นสะเทือนเล็ก ๆ ของหูของเด็กมีโอกาสติดเชื้อในหูได้มากกว่าผู้ใหญ่

ส่วนใหญ่แล้วการติดเชื้อในหูมักจะหายไปเอง การรักษาอาจเริ่มต้นด้วยการบรรเทาความเจ็บปวดและติดตามปัญหา บางครั้งอาจมีการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อขจัดการติดเชื้อ บางคนมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อในหูหลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการได้ยินและภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่นๆ ตามมา

อาการของหูชั้นกลางอักเสบ

วันที่เริ่มมีอาการและอาการของการติดเชื้อในหูมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

เด็ก

สัญญาณ และอาการของโรคที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่

 • ปวดหู โดยเฉพาะเมื่อนอนราบ

 • มีปัญหาการนอนหลับ

 • ร้องไห้มากกว่าปกติ

 • งอแง

 • มีปัญหาในการได้ยินหรือตอบสนองต่อเสียง

 • เสียความสมดุล

 • มีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป

 • มีของเหลวไหลออกมาจากหู

 • ปวดศีรษะ

 • เบื่ออาหาร

ผู้ใหญ่

สัญญาณ และอาการของโรคหูอักเสบที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ ได้แก่

 • ปวดหู
 • มีของเหลวไหลออกมาจากหู
 • มีปัญหาการได้ยิน หูดับ
Otitis Media

หูชั้นกลางอักเสบควรไปพบแพทย์เมื่อใด

สัญญาณ และอาการหูอักเสบสามารถบ่งบอกถึงสภาวะต่างๆ ได้  สิ่งสำคัญคือ ต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาอย่างทันท่วงที  รีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์หากพวกเขามีอาการดังต่อไปนี้

 • อาการยังคงอยู่นานกว่า 1 วัน

 • อาการเกิดขึ้นในเด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน

 • อาการปวดหูอย่างรุนแรง

 • ทารก หรือเด็กวัยหัดเดินนอนไม่หลับ หรือหงุดหงิดหลังจากเป็นหวัด หรือติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนอื่น ๆ

 • เด็กๆ มีของเหลว หนอง หรือเลือดไหลออกจากหู

สาเหตุของหูชั้นกลางอักเสบ

การติดเชื้อในหูเกิดจากแบคทีเรีย หรือไวรัสในหูชั้นกลาง การติดเชื้อนี้มักเป็นผลมาจากความเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่(Influenza) หรือภูมิแพ้ ซึ่งทำให้เกิดก้อนบวมบริเวณทางเดินจมูก ลำคอ และท่อยูสเตเชียน (eustachian tubes)

ท่อยูสเตเชียนเป็นท่อแคบ ๆ คู่หนึ่งที่ไหลจากหูชั้นกลางแต่ละข้างขึ้นไปที่ด้านหลังของลำคอด้านหลังของช่องจมูก ปลายท่อเปิด และปิด เพื่อ

 • ควบคุมความดันอากาศในหูชั้นกลาง

 • ทำให้หูสดชื่น (เกิดการถ่ายเทของอากาศภายในหู)

 • ระบายสารคัดหลั่งจากหูชั้นกลางตามปกติ

ท่อยูสเตเชียนที่บวมทำให้เกิดการอุดตัน ส่งผลให้มีของเหลวสะสมในหูชั้นกลาง ของเหลวนี้อาจติดเชื้อและทำให้เกิดอาการหูอักเสบได้

ท่อยูสเตเชียนของเด็กๆ จะแคบและเป็นแนวนอนมากกว่าในผู้ใหญ่ ซึ่งทำให้ระบายของเสียออกจากหูยากขึ้น และมีโอกาสอุดตันได้มาก

บทบาทของต่อมอะดีนอยด์ (adenoids)

ต่อมอะดีนอยด์เป็นต่อมน้ำเหลืองที่ด้านหลังขอโพรงจมูก ซึ่งมีบทบาทในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากต่อมอะดีนอยด์อยู่ใกล้กับการเปิดของท่อยูสเตเชียนการบวมของต่อมอะดีนอยด์อาจปิดกั้นท่อ อาจนำไปสู่การติดเชื้อในหูชั้นกลาง การบวม และการระคายเคืองของต่อมอะดีนอยด์มีแนวโน้มที่จะมีทำให้มีการติดเชื้อที่หูในเด็ก เนื่องจากเด็กมีต่อมอะดีนอยด์ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับผู้ใหญ่

ภาวะที่เกี่ยวข้อง

ภาวะของหูชั้นกลางที่อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในหู หรือส่งผลให้เกิดปัญหาหูชั้นกลางที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่:

 • ภาวะน้ำในหูชั้นกลาง (Otitis media with effusion) หูชั้นกลางอักเสบที่มีอาการบวมและมีของเหลวสะสมในหูชั้นกลางโดยไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสะสมของของเหลวยังคงมีอยู่หลังจากการติดเชื้อในหูดีขึ้น  นอกจากนี้ ยังอาจเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติบางอย่าง หรือการอุดตันของท่อยูสเตเชียนที่ไม่ติดเชื้อ

 • การอักเสบของหูชั้นกลางเรื้อรังเกิน 3 สัปดาห์ (Chronic otitis media with effusion) เกิดขึ้นเมื่อของเหลวยังคงอยู่ในหูชั้นกลางโดยไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส ทำให้เด็กอ่อนไหวต่อการติดเชื้อในหูรายใหม่ และอาจส่งผลต่อการได้ยิน

 •  ภาวะที่แก้วหูถูกดึงรั้งเข้าไปในหูชั้นกลาง (Chronic suppurative otitis media) การติดเชื้อในหูที่ไม่หายไปพร้อมกับการรักษาตามปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่แก้วหูทะลุ

ปัจจัยเสี่ยงหูชั้นกลางอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อในหู ได้แก่:

 • อายุ เด็กที่มีอายุระหว่าง 6 เดือน- 2 ปี มีความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อในหู เนื่องจากขนาดและรูปร่างของท่อยูสเตเชียน และเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังกำลังพัฒนาอยู่

 • การดูแลเด็กเป็นกลุ่ม เด็กที่ได้รับการดูแลเป็นกลุ่ม มีแนวโน้มที่จะเป็นหวัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหูมากกว่าเด็กที่อยู่บ้าน เด็กที่อยู่ในกลุ่มมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัด

 • การให้อาหารทารก  ทารกที่ดื่มนมจากขวดโดยเฉพาะขณะนอนราบ มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อในหูมากกว่าทารกที่กินนมแม่

 • ปัจจัยตามฤดูกาล การติดเชื้อในหูมักพบบ่อยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตามฤดูกาลอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหูมากขึ้นเมื่อจำนวนละอองเรณูสูงขึ้น

 • มลภาวะทางอากาศ  การสัมผัสกับควันบุหรี่หรือมลพิษทางอากาศในระดับสูง สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหู

 • ปากแหว่งเพดานโหว่  ความแตกต่างของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อในเด็กที่มีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ อาจทำให้ท่อยูสเตเชียนระบายได้ยากขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนหูชั้นกลางอักเสบ

การติดเชื้อในหูส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว การติดเชื้อในหูที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง ดังนี้

 • การได้ยินบกพร่อง การสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยเนื่องจากการติดเชื้อในหูมีความเป็นไปได้และเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย แต่มักจะมีอาการดีขึ้นหลังจากหายติดเชื้อ การติดเชื้อในหูที่เกิดขึ้นบ่อยๆ หรือของเหลวที่สำคัญในหูชั้นกลาง อาจนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินมากขึ้น หากมีความเสียหายอย่างถาวรต่อแก้วหูหรือโครงสร้างหูชั้นกลางอื่น ๆ อาจสูญเสียการได้ยินถาวร

 • ความล่าช้าในการพูด หรือมีพัฒนาการล่าช้า หากการได้ยินบกพร่องชั่วคราวหรือถาวรในทารกและเด็กเล็ก อาจทำให้มีพัฒนาการ การพูด และทักษะในสังคมมีความล่าช้า

 • การแพร่กระจายของการติดเชื้อ การติดเชื้อที่ไม่ได้รับการรักษา หรือการติดเชื้อที่ไม่ตอบสนองอย่างดีต่อการรักษาสามารถแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงได้ การติดเชื้อของกกหู (mastoiditis) ซึ่งเกิดความอักเสบของกระดูกที่ยื่นออกมาด้านหลังใบหูเรียกว่ากระดูกมาสตอยด์  การติดเชื้อนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกระดูกและการก่อตัวของซีสต์ที่มีหนอง การติดเชื้อในหูชั้นกลางที่ร้ายแรงมักไม่ค่อยแพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ ในกะโหลกศีรษะ รวมถึงสมองหรือเยื่อหุ้มสมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (meningitis)

 • แก้วหูฉีกขาด Most eardrum tear ส่วนใหญ่จะหายภายใน 72 ชั่วโมง ในบางกรณีจำเป็นต้องมีการผ่าตัดซ่อมแซม

การป้องกันหูชั้นกลางอักเสบ

คำแนะนำต่อไปนี้อาจลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในหู และหูอักเสบ:

 • ป้องกันโรคหวัดและโรคอื่นๆ สอนให้ลูกล้างมือบ่อย ๆ และทั่วถึง ไม่แบ่งปันเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม สอนให้ลูกไอหรือจามที่ข้อพับแขน ถ้าเป็นไปได้ให้จำกัดเวลาที่บุตรหลานของได้รับการดูแลเด็กเป็นกลุ่ม การตั้งค่าการดูแลเด็กที่มีเด็กน้อยลงอาจช่วยได้ พยายามดูแลเด็ก หรือบุตรหลานของคุณอยู่บ้านหรือที่โรงเรียนเมื่อเจ็บป่วย

 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครสูบบุหรี่ในบ้านของคุณ หากมีผู้สูบบุหรี่ให้ออกจากบ้านไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่

 • เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่  ถ้าเป็นไปได้ให้เลี้ยงด้วยน้ำนมแม่อย่างน้อยหกเดือน นมแม่มีแอนติบอดีที่อาจช่วยป้องกันการติดเชื้อในหู

 • หากป้อนขวดนมให้อุ้มทารกในท่าตั้งตรง หลีกเลี่ยงการป้อนนมด้วยการใส่ขวดนมลงไปในปากในขณะที่ทารกนอนอยู่ อย่าใส่ขวดนมไว้ในเปลกับลูกน้อย

 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน  ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลาน การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมและแบคทีเรียอื่นๆ อาจช่วยป้องกันการติดเชื้อในหูได้

นี่คือแหล่งที่มาในบทความของเรา

ความคิดเห็น (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *